Farmakoloji Doktora Programı

Genel Bilgi


Kuruluş: Farmakoloji Doktora Programı, 2017 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Amaç: Farmakoloji bilimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları içerecektir. Bu alanlar,
- Farmakoloji biliminin genel kavramları,
- Yeni sentezlenen ilaç etken maddeleri, diğer kimyasal maddeler ve bitkisel kaynaklı ürünlerin farmakokinetik ve farmakodinamik potansiyellerinin belirlenmesi için gerekli farmakolojik testler ve değerlendirmeleri,
- İlaç potansiyeli olan kimyasal maddelerin çeşitli tarama yöntemleri ile hızlı ve etkin taranmasına yönelik araştırma ve geliştirmeler,
- Vücut organlarında meydana gelen spesifik farmakolojik etki ve tesirlerin
çeşitli test yöntemleri ile araştırma ve uygulamaları,
- İlaçların ve kimyasal maddelerin canlı sistemler üzerinde oluşturduğu farmakolojik etkilerin belirlenmesine yönelik araştırma ve uygulamalar,
- İlaçların ve alternatif tedavi edici maddelerin, tıbbi cihazların tesir, etkinlik ve güvenlik değerlendirmeleri,
- İlaç adayı olabilecek kimyasal maddelerin canlı sistemler üzerinde farmakolojik profillerinin, epidemiyolojik ve klinik yönden araştırılması,
- İlaçların, preklinik dönemde farmakolojik yönden değerlendirilmesiyle ilgili deneysel araştırmalar ve geliştirmeler
- İlaçların klinik olarak faz çalışmalarındaki süreçlerde etkinlik ve güvenlik değerlendirmeleri ile ilgili araştırma ve geliştirmeler