Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi


Kimya ve biyolojik bilimlerin kombinasyonu olan Medisinal Kimya, terapötik olarak kullanılan ilaçlar, doğal ürünler ve toksinler gibi biyolojik aktif madde araştırmalarında kimyasal yöntemleri uygulayan multidisipliner bir alandır. Başka bir deyişle Medisinal Kimya, organik kimya, biyokimya, farmakoloji, moleküler biyoloji ve farmasötik kimyanın birleştiği interdisipliner bir araştırma alanıdır.

Farmasötik ve medisinal kimya etken madde olabilecek organik bileşiklerin biyolojik etki mekanizmasının tanımlanması, rasyonel ilaç tasarımı ve sentezi, metabolizma çalışmaları, farmakolojik çalışmaların belirlenmesi ya da bu çalışmaları uygulayabilmek için gerekli tekniklerin geliştirilmesi konularına odaklıdır.

Bu programın amacı, organik sentez ve biyolojik bilimlerde en gelişmiş araştırmaları içeren çeşitli disiplinlerde bütünleştirilmiş geniş tabanlı uygulamalarla yüksek lisans öğrencilerini yetiştirmektir.

Yüksek lisans programı, hem teorik hem de laboratuvar deneyimleri ile kimyasal ve biyolojik alanlarda uzmanlık sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin eğitim ve uygulamalarının onlara akademik, endüstriyel ve resmi makamlarda, yaratıcı ve bağımsız araştırıcılar olmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.