• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SBE 702
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Baş ve boyundaki tüm oluşumların anatomisinin klinik diş hekimliği uygulamalarına dönük olarak topografik disiplinde kavranması
Dersin İçeriği: 

Kraniyal sinirler, pterygopalatin-infratemporal-temporal fossalar, boyun fasyaları ve enfeksiyon yayılım yolları, tükürük bezleri, TME, paranazal sinüsler, kranyumun gelişimi, maksillofasiyal bölgenin biyomekanik özellikleri, nörovasküler komplikasyonlarda anatomik mekanizmalar, baş-boyun kesitsel anatomi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın  öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Baş-boyundaki anatomik yapıların sınırlarını ve komşuluklarını, fonksiyonel ilişkilerini kavrayabilme   Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev
Komplikasyonlarda anatomik mekanizmayı yorumlar   Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dersin Akışı

Hafta Konular (Teorik) Ön Hazırlık
1 Kraniyal sinirler genel bilgi – CNV,VII,IX,X,XII Kaynaklara çalışma
2 Temporal ve infratemporal fossa Kaynaklara çalışma
3 Pterygopalatin fossa Kaynaklara çalışma
4 Boyun fasyaları organizasyonu ve enfeksiyon yayılım yolları Kaynaklara çalışma
5 Tükürük bezlerinin cerrahi-klinik anatomisi Kaynaklara çalışma
6 TME anatomisi, TMD’de anatomik faktörler Kaynaklara çalışma
7 Paranazal sinüsler klinik anatomisi Kaynaklara çalışma
8 Kranyumun gelişimi – suturalar, antropolojik noktalar Kaynaklara çalışma
9 Mandibula ve maksilla’nın biyomekanik özellikleri Kaynaklara çalışma
10 Nörovasküler komplikasyonlarda anatomik mekanizmalar Kaynaklara çalışma
11 Baş-boyun kesitsel anatomi I Kaynaklara çalışma
12 Baş-boyun kesitsel anatomi II Kaynaklara çalışma
13 Literatür tartışmaları I Kaynaklara çalışma
14 Literatür tartışmaları II Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notu
Diğer Kaynaklar
  1. Gray’s anatomy, 40th ed
  2.  Surgical and radiologic anatomy dergisi çeşitli sayıları
  3. Clinical anatomy dergisi çeşitli sayıları

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 1 75  
Kısa Sınav 0 0  
Ödev 1 25  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı 1 60  
Yıl içinin Başarıya Oranı   40  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Ağız diş sağlığı alanında güncel bilgi edinme ve bu bilgileri uygulama becerisi.         x  
2 Bilimsel tartışma ve özgün hipotez oluşturma.       x    
3 Makale tarama, inceleme  ve değerlendirme.       x    
4 Bilimsel araştırma planlama, yapma, veri ve bulguları analiz edebilme ve değerlendirme becerisi.         x  
5 Bilimsel araştırmalar için gerekli araç ve gereç saptayabilme ve kullanabilme.       x    
6 Tez, özgün makale ve seminer hazırlama.         x  
7 Mesleki ve etik sorumluluğu kazanma ve uygulama becerisi, hayat boyu öğrenimim önemini kavrama ve uygulama.         x  
8 Ağız sağlığıyla ve genel sağlık ile ilgili cerrahi disiplinin kapsadığı problemleri ve başarısızlıkları klinik ve radyolojik olarak teşhis etme ve ekip çalışması planlayarak çözebilme.       x    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 25 25
Ödev 1 20 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     173
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.92
Dersin AKTS Kredisi     7