• TR
  • EN
Ders Kodu: 
OMFS 502
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Atrofik çenelerde implant uygulamalarında ki temel konseptler hakkında bilgi ve beceri edinebilme.
Dersin İçeriği: 

Atrofik çenelerde maksiller sinüs augmentasyonları, sert ve yumuşak doku greftleri ve yönlendirilmiş doku rejenerasyon prosedürleri, Anatomik yapıların yeniden pozisyonlandırılmaları, açılı implant uygulamaları, implant uygulamalarındaki yenilikler

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Vaka izleme,5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev-Vaka D: Klinik performans değerlendirme formları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dental implant uygulanması amacıyla hastanın mevcut kemik durumunu, çevre dokuları, oral hijyen seviyesi ve protetik planlamayı değerlendirebilme 8,9,10,12,13 3,4 C,D
Dental implant uygulanacak bölgede gömülü diş, kök  ve/veya patoloji varlığını çeşitli görüntüleme yöntemleriyle değerlendirebilme ve tedaviyi planlayabilme 8,9,14 2,3,4,5 C,D
Protetik tedaviyi de değerlendirerek dental implantları ve gerekli olan ogmentasyon tekniklerini hastanın mevcut anatomik durumu ile ilişkilendirerek uygulayabilme 9,10,13,14,15 1,2,3,4,5 C,D
Cerrahi işlem sonrası hastaya uygun medikasyona ve bakım önerilerini gerçekleştirebilme, düzenli takip ve bakımlarını uygulayabilme 8,14 2,4,5 C,D
Uygulanan tedavi sırasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlara gerekli müdahaleyi gerçekleştirebilme 8,13,14 1,5 C,D

Dersin Akışı

Ders Akışı    
Hafta Teorik Başlığı Ön Hazırlık  
1 Çenelerin anatomik yapısı Kaynaklardan çalışma  
2 Çene kemiklerinde rezerpsiyonun etyolojisi, sınıflandırma Kaynaklardan çalışma  
3 Osseointegrasyon prensipleri Kaynaklardan çalışma  
4 Çenelerde implant uygulanımı prensipleri I Kaynaklardan çalışma  
5 Dişli Çenelerde implant uygulanımı prensipleri Kaynaklardan çalışma  
6 Dişsiz Çenelerde implant uygulanımı prensipleri Kaynaklardan çalışma  
7 Atrofik çenelerde implant uygulanımı prensipleri Kaynaklardan çalışma  
8 Maxillada Augmentasyon teknikleri I Kaynaklardan çalışma  
9 Maxillada Augmentasyon teknikleri II Kaynaklardan çalışma  
10 Mandibulada Augmentasyon teknikleri I Kaynaklardan çalışma  
11 Mandibulada Augmentasyon teknikleri II Kaynaklardan çalışma  
12 Vaka Tartışması Kaynaklardan çalışma  
13 Yumuşak dokuya yaklaşımlar Kaynaklardan çalışma  
14 İmmediate yükleme protokolu Kaynaklardan çalışma  
15 Komplikasyonlar ve çözümler Kaynaklardan çalışma  
16 Postop bakım ve takip Kaynaklardan çalışma  

Kaynaklar

Kaynaklar
Kitap
  1. Motamedi MHK, A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery, ISBN 978-953-51-1146-7, 870 pages, Publisher: InTech, 2013
  2. Miloro M, Ghali GG, Larsen PE, Waite Pd.  Peterspn’s principles of oral and maxillofacial surgery. BC Decker inc, Ontario, Canada, 2004
  3. Jensen OT. The osteoperiosteal Flap; a simplified approch to alveolar bone reconstruction. Quintessence publishing Co, inc, Hanover park China 2010.
  4. Khoury F, Antoun H, Missika P.  Bone augmentation in Oral Implantology. Quintessence Publishing Co, Ltd,  new Malden, UK, 2007.
  5. Laskin DM, Abubaker AO. Desicion Making in Oral and Maxillofacial Surgery.  Quintessence publishing Co, inc, Hanover park China, 2007
  6. Online and printed journals.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Dental implant tekniklerin araştırılması ve uygulanması
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev-Vaka   100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Ağız diş sağlığı alanında güncel bilgileri edinme ve bu bilgileri klinikte uygulama, var olan sorunlara bilimsel ve etik çözümler getirebilme.            
2 Yeni fikirlere eleştirisel analiz yaparak Bilimsel tartışma yapabilme, etkili iletişim kurabilme ve özgün yaratıcı Hipotez Oluşturma.            
3 Bilimsel makale tarama, inceleme, sentezleme ve sonuçları kanıta dayalı diş hekimliği çalışmalarında uygulayabilme.            
4 Ulusal ve Uluslararası Bilime katkı sağlayabilecek yayınlanabilir özgün bilimsel araştırma planlama, yapma, veri ve bulguları analiz edebilme ve değerlendirme.            
5 Özgün Bilimsel araştırmalar için Gerekli Araç ve Gereç saptayabilme ve Kullanabilme.             
6 Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi).            
7 Mesleki ve Etik Sorumluluğu kazanma, etik karar verme ilkelerini kullanabilme ve hayat boyu mesleki öğrenimin önemini kavrama ve uygulayabilme.            
8 Ağız sağlığıyla ve genel sağlık ile ilgili cerrahi disiplinin kapsadığı problemleri ve başarısızlıkları klinik ve radyolojik olarak teşhis etme ve ekip çalışması planlayarak çözebilme.         X  
9 Oral kavite ve çevre dokulardaki patolojileri tespit edebilme ve farklı tanı ve yardımcı tanı yöntemlerini seçebilme ve hastanın genel sağlık durumuyla ilişkilendirerek farklı tedavi prensiplerini seçip uygulayabilme.         X  
10 Dental implant uygulanması amacıyla hastanın mevcut kemik durumunu, çevre dokuları, oral hijyen seviyesi ve protetik planlamayı değerlendirebilme.       X    
11 Oral kavite ve çevre dokularda gelişen yaralanmaları sınıflandırabilme, uygun cerrahi teknikleri saptayabilme, planlayabilme ve uygulayabilme.         X  
12 Fonksiyonel TME ve çiğneme sisteminin nöromüsküler fizyolojisi ve anatomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.     X      
13 Komplike cerrahi tedavileri ve interdisipliner tedavileri planlayabilme, temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle entegre ederek bu bilgileri tedavi aşamalarında değerlendirebilme ve uygulayabilme.

 

        X  
14 Uygulanan cerrahi tedavi sonrası gelişen komplikasyonları diagnoz edebilme ve uygun tedavi yaklaşımını seçebilme.         X  
15  Ağız diş ve çene cerrahisinde kullanılan materyallerin ve enstrümanların mekanik ve fiziksel özelliklerinin değerlendirebilme ve kullanabilme.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev 1 20 20
Final      
Toplam İş Yükü     132
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.28
Dersin AKTS Kredisi     5