• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SBE 709
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersimiz kapsamında hücre ve doku kavramları, histolojik teknikler, görüntüleme yöntemleri ve görüntüleme sistemleri konularının derslerimizin sonunda öğrenilmesi, Oral Histoloji-Embriyolojive Görüntüleme Yöntemleri dersinin öğrenme hedefidir.
Dersin İçeriği: 

Oral dokuların histolojisi, dişler ve dişleri destekleyen dokuların histolojisi, faringeal kompleks, yüz ve boyun gelişimi, dişin gelişimi ve büyümesi, dokuların histolojik çalışmalar için hazırlanması, mikrotomlar ve kesit alma teknikleri, histokimya ve sitokimya, immünohistokimya , ışık mikroskobu ve floresan mikroskobu, elektron mikroskobu I ve II, dental araştırmalar I ve II.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Yanıt, 3: İrdeleme, 4: Sunum, 5:Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8:Olgu çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli , C:Boşluk doldurma D: Doğru/Yanlışh, E: Sözlü sınav F: Portfolyo, G: Derse katılma H:Ev ödevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Diş hekimliği mesleğine başlamadan temel tıp dersi olarak insan vücudunu tanıyabilme. PLO 1, PLO 2, PLO 3, PLO5,  PLO 6, PLO 7 1,2,3,4,8 A, B, C, D, E, G, H
Özellikle dokuların diseksiyonu ve hazırlanması hakkındaki temel bilgileri kavrayabilmek. PLO 1, PLO 2, PLO 3, PLO5,  PLO 6, PLO 7 1,2,3,4,8 A, B, C, D, E, G, H
Histokimyasal ve sitokimyasal yöntemlerin temel prensiplerini kavrayabilme. PLO 1, PLO 2, PLO 3, PLO5,  PLO 6, PLO 7 1,2,3,4,8 A, B, C, D, E, G, H
Görüntüleme sistemleri ve işleyişlerinin temel prensiplerini kavrayabilme. PLO 1, PLO 2, PLO 3, PLO5,  PLO 6, PLO 7 1,2,3,4,8 A, B, C, D, E, G, H

Dersin Akışı

Hafta Teorik konular Ders gereçleri
1 Oral dokuların histolojisi Kaynaklara çalışma
2 Dişler ve dişleri destekleyen dokuların histolojisi Kaynaklara çalışma
3 Faringeal kompleks, yüz ve boyun gelişimi Kaynaklara çalışma
4 Dişin gelişimi ve büyümesi Kaynaklara çalışma
5 Dokuların histolojik çalışmalar için hazırlanması Kaynaklara çalışma
6 Mikrotomlar ve kesit alma teknikleri Kaynaklara çalışma
7 Histokimya ve Sitokimya Kaynaklara çalışma
8 İmmünohistokimya Kaynaklara çalışma
9 Işık Mikroskobu Kaynaklara çalışma
10 Floresan Mikroskobu Kaynaklara çalışma
11 Elektron Mikroskobu I Kaynaklara çalışma
12 Elektron Mikroskobu II Kaynaklara çalışma
13 Dental araştırmalar I Kaynaklara çalışma
14  Dental araştırmalar II Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Kitaplar  

- Histoloji ve Hücre Biyolojisi- Patolojiye giriş. Abraham L. Kierszenbaum, MD, PhD. Çev.Edit: Prof. Dr. Ramazan DEMİR.

 

- Netter Temel Histoloji (William K. Ovalle, Partic C. Nahirney)

- Histoloji Konu Anlatımı ve Atlas - Michael H. Ross;Wojciech Pawlina Çev. Ed. Barış Baykal

- Dersin hocası tarafından verilecek kitaplar ve makaleler.

 

Öteki kaynaklar Ders notları

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Belge Fotokopi paylaşılabilir
Ödevler Paylaşılabilir
Sınavlar Paylaşılamaz

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 1 50  
Kısa Sınav 1 25  
Ödev 1 25  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı   60  
Yıl içinin Başarıya Oranı   40  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Ağız diş sağlığı alanında güncel bilgi edinme ve bu bilgileri uygulama becerisi.       X    
2 Bilimsel tartışma ve özgün hipotez oluşturma.       X    
3 Makale tarama, inceleme  ve değerlendirme.     x      
4 Bilimsel araştırma planlama, yapma, veri ve bulguları analiz edebilme ve değerlendirme becerisi. X          
5 Bilimsel araştırmalar için gerekli araç ve gereç saptayabilme ve kullanabilme.       x    
6 Tez, özgün makale ve seminer hazırlama.       x    
7 Mesleki ve etik sorumluluğu kazanma ve uygulama becerisi, hayat boyu öğrenimim önemini kavrama ve uygulama.            
8 Ağız sağlığıyla ve genel sağlık ile ilgili cerrahi disiplinin kapsadığı problemleri ve başarısızlıkları klinik ve radyolojik olarak teşhis etme ve ekip çalışması planlayarak çözebilme.       x    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 25 25
Ödev 1 15 25
Final 1 25 40
Toplam İş Yükü     178
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,12
Dersin AKTS Kredisi     7