• TR
  • EN
Ders Kodu: 
OMFS 504
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında görülen vakaların inceleyerek tedavi geliştirebilme
Dersin İçeriği: 

Ağız diş ve çene cerrahisi alanında karşılaşılan vakalar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Vaka izleme,5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev-Vaka D: Klinik performans değerlendirme formları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Alternatif cerrahi tedavileri saptayabilme 8,9,11,13,15 2,3,4,5 C,D
Cerrahi tedavilerden hastaya uygun olanı seçebilme 7,8,9,10,13,15 2,3,4,5 C,D
Seçilen tedavinin diğer tedavilere göre üstünlüklerini değerlendirebilme 1,7,8,9,11,13,14 2,3,4,5 C,D
Vakanın taşıdığı farklılıkları saptayabilme 1,7,8,9,11,12,13,14 2,3,4,5 C,D
Vakada ortaya çıkabilecek zorlukları saptayabilme ve hastaya açıklayabilme 7,8,14,15 2,3,4,5 C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
  Ağız Diş ve Çene Cerrahisinin kapsadığı vakalar  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
 Online ve basılı dergi ve kitaplar

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Paylaşılır
Ödevler Paylaşılır
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev-Vaka   100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Ağız diş sağlığı alanında güncel bilgileri edinme ve bu bilgileri klinikte uygulama, var olan sorunlara bilimsel ve etik çözümler getirebilme.     X      
2 Yeni fikirlere eleştirisel analiz yaparak bilimsel tartışma yapabilme, etkili iletişim kurabilme ve özgün yaratıcı hipotez oluşturma.            
3 Bilimsel makale tarama, inceleme, sentezleme ve sonuçları kanıta dayalı diş hekimliği çalışmalarında uygulayabilme.            
4 Ulusal ve uluslararası bilime katkı sağlayabilecek yayınlanabilir özgün bilimsel araştırma planlama, yapma, veri ve bulguları analiz edebilme ve değerlendirme.            
5 Özgün Bilimsel araştırmalar için gerekli araç ve gereç saptayabilme ve kullanabilme.             
6 Ulusal ve uluslararası alanlarda yazılı ve sözlü sunum becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi).            
7 Mesleki ve etik sorumluluğu kazanma, etik karar verme ilkelerini kullanabilme ve hayat boyu mesleki öğrenimin önemini kavrama ve uygulayabilme.         X  
8 Ağız sağlığıyla ve genel sağlık ile ilgili cerrahi disiplinin kapsadığı problemleri ve başarısızlıkları klinik ve radyolojik olarak teşhis etme ve ekip çalışması planlayarak çözebilme.         X  
9 Oral kavite ve çevre dokulardaki patolojileri tespit edebilme ve farklı tanı ve yardımcı tanı yöntemlerini seçebilme ve hastanın genel sağlık durumuyla ilişkilendirerek farklı tedavi prensiplerini seçip uygulayabilme.         X  
10 Dental implant uygulanması amacıyla hastanın mevcut kemik durumunu, çevre dokuları, oral hijyen seviyesi ve protetik planlamayı değerlendirebilme.     X      
11 Oral kavite ve çevre dokularda gelişen yaralanmaları sınıflandırabilme, uygun cerrahi teknikleri saptayabilme, planlayabilme ve uygulayabilme.       X    
12 Fonksiyonel TME ve çiğneme sisteminin nöromüsküler fizyolojisi ve anatomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.     X      
13 Komplike cerrahi tedavileri ve interdisipliner tedavileri planlayabilme, temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle entegre ederek bu bilgileri tedavi aşamalarında değerlendirebilme ve uygulayabilme.

 

      X    
14 Uygulanan cerrahi tedavi sonrası gelişen komplikasyonları diagnoz edebilme ve uygun tedavi yaklaşımını seçebilme.       X    
15  Ağız diş ve çene cerrahisinde kullanılan materyallerin ve enstrümanların mekanik ve fiziksel özelliklerinin değerlendirebilme ve kullanabilme.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev 1 20 20
Final      
Toplam İş Yükü     132
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.28
Dersin AKTS Kredisi     5