• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DORD 631
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı yüksek lisans öğrencilerinin ağız mukozasında görülen lezyonların tanı ve tedavileri hakkında detaylı bir bilgi, beceri ve uygulayabilme özelliklerine sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Mukoza lezyonlarının histopatolojik özellikleri, Beyaz- Kırmızı lezyonlar, Primer-sekonder lezyonlar, Pigmente lezyonlar, tanı, tedavi planlaması ve uygulanması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4:Vaka izleme, 5:Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Klinik performans formları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Mukoza lezyonlarının histopatolojik özelliklerini değerlendirebilme 13, 14 1, 2, 3, 4, 5 A, D
2) Ağızda görülen beyaz ve kırmızı lezyonları tanılayabilme 12, 13, 14 1, 2, 3, 4, 5 A, D
3) Ağızda görülen primer ve sekonder lezyonları birbirinden ayırd edebilme 12, 13, 14 1, 2, 3, 4, 5 A, D
4) Çeşitli hastalıklarda renk değişikliği ile belirlenen ağız içi bulguları (Pigmente lezyonlar) değerlendirerek tanı koyabilme  12, 13, 14 1, 2, 3, 4, 5 A, D
5) Ağızda yüzey değişikliğine neden olan tüm patolojik durumlarda tanıya yönelik biyopsi tekniğinin kullanılması ve uygun tedaviyi başlatabilme  12, 13, 14, 15 1, 2, 3, 4, 5 A, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ağız mukozasının özellikleri Kaynaklara çalışma
2 Ağız mukozasındaki anatomik değişiklikler Kaynaklara çalışma
3 Primer ve Sekonder lezyonlar Kaynaklara çalışma
4 Aft hastalıkları Kaynaklara çalışma
5 Pigmente lezyonlar Kaynaklara çalışma
6 Spesifik enfeksiyonlarda ağız mukozası Kaynaklara çalışma
7 Virüs enfeksiyonlarında ağız mukozası Kaynaklara çalışma
8 Ağız mukozasının beyaz lezyonları Kaynaklara çalışma
9 Prekanseröz lezyonlar Kaynaklara çalışma
10 Dildeki değişiklikler ve hastalıklar Kaynaklara çalışma
11 Dudaktaki değişiklikler ve hastalıklar Kaynaklara çalışma
12 Mantar enfeksiyonları - Ağız dokularında protezlerin neden olduğu değişiklikler Kaynaklara çalışma
13 Ağız yanması sendromu Kaynaklara çalışma
14 Bül oluşturan dermatozlarda ağız mukozası Kaynaklara çalışma
15 Liken planus ve tedavisi Kaynaklara çalışma
16 Ayırıcı tanı bakımından bazı hastalıkların ağız belirtileri Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notları çıktısı.
Diğer Kaynaklar - Regezi JA, Sciubba JJ, Jordan RCK (2003) Oral Pathology, Saunders USA

- Sapp JP, Eversole LR, Wysocki GP (2004) Contemporary Oral and Maxillofacial Pathology, Mosby St. Louis, Missouri

- Özbayrak S (1993) Oral Mukoza Hastalıkları, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Türkiye

- Özbayrak S (2006 ) Ağız Hastalıkları Atlası, Quintessence

- Laskaris G (2005) Treatment of Oral Diseases, Thieme, NY USA

- Scully C (2004) Oral and Maxillofacial Medicine, Elsevier Science Limited

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Kısa Sınav - -
Ödev - -
Toplam   -
Finalin Başarıya Oranı   100
Yıl içinin Başarıya Oranı   -
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1: Temel tıp bilimlerini, klinik bilimlerle entegre edebilme ve bu bilgileri hasta ile ilgili tüm işlemlerde kullanabilme            
2: Alanı ile ilgili ağız, diş, çene sağlığı ve hastalıkları alanındaki bilgileri uygulamada kullanma ve var olan sorunlara bilimsel ve etik çözümler bulabilme            
3: Alanı ile ilgili kanıta dayalı diş hekimliği rehberlerini kullanabilme            
4: Uluslararası düzeyde yayınları izleyebilme, eleştirel analitik değerlendirme yaklaşımıyla değerlendirebilme ve araştırma sonuçlarını yorumlayabilme            
5: Araştırma dizaynı ve metodolojisi hakkındaki bilgilerini kullanarak bir bilimsel çalışma planlayabilme            
6: Hastalarında, mesleki ve etik sorumluluğunu dikkate alarak hastaları için gereken tüm uygulamaları hasta güvenliği kriterleri dahilinde yapabilme, hasta ile uygun iletişim kurabilme            
7: Radyasyon fiziği ve radyobiyoloji konularında bilgi sahibi olabilme            
8: Radyasyonun sağlık üzerindeki etkileri ve radyasyon güvenliği konularında bilgi sahibi olma ve çalışmalarında radyasyon güvenliği kurallarına tam uyum sağlayabilme            
9: Dişhekimliğine yönelik konvansiyonel, dijital radyografi cihazları ve dental volumetrik tomografinin kullanımları ve bu görüntüleme yöntemleri ile elde edilen radyografik görüntüleri yorumlayabilme, ayırıcı tanı kriterlerini de dikkate alarak radyografik tanı ve rapor hazırlayabilme            
10: Çene yüz bölgesine ait radyografilerde anatomik oluşumları ve fonksiyonel anatomiyi yorumlayabilme            
11: Hastanın radyografi bulgularını, anamnez ve muayene bulguları ile bir arada değerlendirebilme, gerektiğinde diş hekimleri ve tıp doktorları ile konsültasyon yapabilme            
12: Klinikte medikal / dental öyküye dayanarak, ağız içi ve ağız dışı muayene sonrası uygun görüntüleme yöntemlerini ve laboratuar tetkiklerini belirleyebilme       X    
13: Ağız diş hastalıklarının, tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini kullanabilme ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş hekimliği tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlayabilme, Bir hasta için alternatif tedavi planları tasarlayabilme ve hastaya bu planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek hasta ile birlikte tedavi planına karar verebilme         x  
14: Ağız içindeki lezyonların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı diş hekimliği esaslı bilgileri kullanabilme         x  
15: Sistemik hastalıkların mekanizmalarının kavranması ve sistemik hastalıkların ağız bulgularını diş hekimliği açısından yorumlayabilme         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav - - -
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     74
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,96
Dersin AKTS Kredisi     3