• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SBE 701
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Baş-Boyun alanında karşılaşacağı yara, anomali, tümoral teşekküller, kırıklar, işlevsel bozukluklar, doku aktarmalar, kullanılacak implantlar, primer ve sekonder onarımlar, bu konularda bilimsel araştırma yöntemleri, radıoloji, magnetik rezonans, ultrasonografi bilgileri ile kullanılacak önemli ilaçlar ve protezler konusunda bilgi sahibi olmaları
Dersin İçeriği: 

Baş-Boyun anatomisi, semptom ve sendromlar, temel yara iyileşmesi, bölgenin embriolojisi, travma, tedavide cerrahi yöntemler, meydana gelebilecek komplikasyonlar ve komplikasyonlara tedavi yaklaşımları, yüz yaralanmaları, radiolojik prensipler, film-MR ve ultra-sonografik görüntüleri okuma, patolojik sonuçları değerlendirme, Radioterapi Kemoterapi konusunda genel bilgiler ve acil önlemler konusunda bilgiler

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın  öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kranio-Maksillo-Fasiyal  konularda temel ve genel kavramları bilir ve yorumlayabilir. Bu temele dayalı bilgileri öğrenmeğe açıktır. Doğru bilimsel bilgi ve araştırmaya yatkınlık kazanır, bilgi kirliliğini ayırt edebilir, yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir. İlgili kliniklerle birlikte çalışmanın önemini kavramıştır.

 

  1,2,3,8 F, G, H
Araştırma kurallarını doğru kullanarak evrensel bilim alanında doğrulara ve yeniliklere ulaşıp bilgi ve beceri düzeyini geliştiren, uluslarası alana doğru ve özgün sunumlar yapabilen ve sorun çözebilen bir birey haline gelebilir.   1,2,3,8 F, G, H
Cerrahi yaklaşımları ve endikasyonlarını hastaya zarar vermeden değerlendirmeyi, diğer dallarla konsülte etmenin yerini ve yararlarını farkeder   1,2,3,8 F, G, H
Onarım yöntemlerini ve sonuçta ortaya çıkabilecek morbiditeleri değerlendirir. Tüm ayrıntıları kayıt altına alarak bilimsel verilere sahip olur   1,2,3,8 F, G, H
Elde edilen verilere bilimsel ölçülerde yazıya geçirip sunmayı, ortaya çıkacak soruları cevaplayarak, düşünce geliştirmeyi öğrenerek yeteneğini geliştirecektir.   1,2,3,8 F, G, H
Kaynak tarayarak daha önceki deneyimlerden yararlanmayı, bilgisini bu yolla da geliştirip uluslararası arenada yer almayı ve bu zevki paylaşmayı öğrenir   1,2,3,8 F, G, H
Çeşitli tedavi yöntemleri içerisinden en uygunu seçerek bilimsel anlayışını geliştirir, yeniliklere açılmış olur   1,2,3,8 F, G, H

Dersin Akışı

Hafta Konular (Teorik) Ön Hazırlık
1 Baş-Boyun Embriolojisi

 

Kaynaklara çalışma
2 Yara iyileşmesi ve ortaya çıkacak komplikasyonlar Kaynaklara çalışma
3 Doku Transplantasyonları (Graft, Flap ve b g.) Kaynaklara çalışma
4 İmplantlar. Protezler Kaynaklara çalışma
5 Baş-Boyun Anomalileri Kaynaklara çalışma
6 Kranio-Sinostoz ve Kranial Cerrahi Kaynaklara çalışma
7 Baş-Boyun Selim Tümörleri ve Tedavi Yaklaşımları Kaynaklara çalışma
8 Baş-Boyun Habis Tümörleri ve tedavi Yaklaşımları Kaynaklara çalışma
9 Primer D-Damak Yarıkları ve Tedavileri Kaynaklara çalışma
10 Sekonder Damak Yarıkları ve Tedavileri Kaynaklara çalışma
11 Damak Klinilkerinde Değişik Dalların Kollebarosyonu, Çalışma ve İzleme Prensipleri Kaynaklara çalışma
12 Yüz Yaralanmaları ve Tedavi Yaklaşımları Kaynaklara çalışma
13 Ortognatik Cerrahi Prensipleri Kaynaklara çalışma
14 Oro-Faringo-Özofagial Cerrahi Prensipleri Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notu
Diğer Kaynaklar
  1. Grabb And Smith’s Plastic Surgery

Fifth Edition, Lippincot – Raven Comp.

Sherrell J.Aston, Robert W. Beasly, Charles H. M. Thorne

- Wound Healing

- Basic Techniques and Prrinciples in Plastic Surgery

- Transplant Biology and Applications to Plastic Surgery

- İmplant Materials

- Skin and Soft Tissues

- Head and Neck

     2.   Cleft Lip And Palate, Diagnosis and Management

           Samuel Berkowitz, Editor, Third Edition, Springer Comp.

           - Facial Embriology

           - Facial Growth in Cleft Palate Children

           - Surgical Procedures

           - Speech and other managements  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 1 75  
Kısa Sınav 0 0  
Ödev 1 25  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı 1 60  
Yıl içinin Başarıya Oranı   40  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pulpal ve/veya periradiküler kaynaklı oral ağrıların ayırıcı tanısı ve tedavisi temel alınarak tedavi planlamasını ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme            
2 Karmaşık vakaları değerlendirmede hastanın sistemik durumunu dikkate alarak ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilme diğer diş hekimliği alanlarını dikkate alarak planlama yapabilme            
3 Cerrahi olmayan endodontik tedavinin temel prensiplerini, filozofilerini ve tedavi prosedürlerini pulpa ve periapikal dokuların morfoloji, fizyoloji ve patolojilerini gözönünde bulundurarak yerine getirebilme ve gereğinde yeniden tedaviyi gerçekleştirebilme            
4 Cerrahi endodontik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara apisektomi ve retrograt dolgu, kök rezorpsiyonlarının cerrahi yol ile tamiri, hemiseksiyon ve kök amputasyonu gibi dokunun selektif uzaklaştırılması işlemleri, kasti replantasyon ve avulse dişlerin replantasyonu, gibi çok yönlü tedavi seçeneklerini vakaya uygun olarak seçebilmeli ve maksimum psikomotor beceri ile yapabilme            
5 Kök ucu gelişimi tamamlanmamış dişlerde apeksogenesiz, apeksifikasyon ve apikal tıkaçlama ve rejeneratif endodonti uygulamaları ve bu tedavilerde kullanılabilecek materyaller hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve vakaya uygun yöntemi ve materyali seçerek maksimum psikomotor beceri ile uygulayabilme            
6 Geriatrik hastalar, pediatrik hastalar, renkleşmiş dişler, anomalili dişler, travmaya uğramış dişlere özgü en güncel endodontik yaklaşımları hastaya uygulayabilme            
7 Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu ile ilgili bilgi sahibi olma, post boşluğunu kök kanal morfolojisini ve diş sert dokularının hastaya ve dişe özgü özelliklerini, uygulanmış olan kanal dolgu yöntemini gözönünde bulundurarak hazırlayabilme; en uygun  post sistemini seçebilme ve uygulayabilme

 

           
8 Kanıta dayalı dişhekimliği esaslarına ön planda tutarak Endodontik tedavide başarı çalışmalarını inceleyebilme ve hangi tedavi yönteminde ne kadar başarı beklenebileceğine dair bilgileri implant uygulamalarını da gözönünde bulundurarak hastalara aktarabilme     X      
9 Klinik uygulamalara ilişkin görsel ve yazılı kayıtların tutulmasının easlarını bilme ve hasta gizliliğine özen gösterme            
10 Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirmeyi kullanarak okuma ve sonuçlarını sentez edebilme            
11 Oral dokuların histoloji, fizyoloji ve patolojisi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme            
12 Fonksiyonel Anatomi ve radyografik anatomi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme detaylı bilgi sahibi olma ve bu bilgisini radyolojik ve klinik uygulamalarda kullanabilme         X  
13 Endodontik tedaviyi asepsi ve antisepsi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirebilme; endodontik enfeksiyonların tedavisinde, şekillendirme ve irrigasyon protokollerini oluşturmada, seans sayısını belirleme ve cerrahi olan ile olmayan tedavi yöntemleri arasında seçim yapma gibi konularda karar vermede mikrobiyoloji bilgisini de kullanarak karar verebilme            
14 Endodontide kullanılan ilaçların farmakolojik etkilerini dikkate alarak uygulayabilme            
15 Bilimsel makalelerin güvenilirlikleri açısından değerlendirebilmek için istatistiksel analizleri anlayabilme, yorumlayabilme X          
16 Kanıta dayalı diş hekimliği bakımından kanıt değerini göz önünde bulundurarak, bilimsel çalışma planlama, yapma, bulguları analiz edebilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi            
17 Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi)            
18 Düşünce becerisini geliştirerek yaratıcı fikirler ortaya koyabilme

 

    X      
19 Enformasyon teknolojisinin doğru kullanılması, recall ve follow-up            
20 Endodontik hasta ve diğer diş hekimleriyle iletişim            
21 Dental fotoğraf tekniklerini endodontik vakalara uygulayabilme            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 5 7 35
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     168
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,72
Dersin AKTS Kredisi     7