• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DORD 691
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Kredi: 
1
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, güncel klinik ve laboratuar çalışmalarının yer aldığı bilimsel makalelerin analitik değerlendirmesini yapmak ve sunmaktır.
Dersin İçeriği: 

Araştırma dizaynı ve metodolojisi, makale taraması, bilimsel dergiler. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4:Vaka izleme, 5:Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Klinik performans formları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Ulusal ve uluslararası bilimsel makaleleri çeşitli veri tabanlarında konu, yazar ve basım tarihine göre tarar ve karşılaştırır. 3 2, 3 C, E
2) Bir bilimsel makaleyi metodolojisi ve sonuçları yönünden analiz eder ve tartışır. 3, 4 2, 3 C, E
3) Bilimsel makalelerin verilerini sentezler ve yorumlar. 3, 4 2, 3 C, E
4) Bilimsel makalelerden elde edilen verileri klinik koşulları göz önünde bulundurarak yorumlar ve sonuçları kliniğe yansıtır. 3, 4 2, 3 C, E
5) Bilimsel makaleleri araştırma planı, sonuçları ve tartışması yönünden yorumlayarak bir sunuma dönüştürür. 3, 4, 5 2, 3 C, E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oral Diagnoz ve Radyoloji Uygulamaları ile ilgili bilimsel makalelerin incelenmesi Kaynaklara çalışma
2 Oral Diagnoz ve Radyoloji Uygulamaları ile ilgili bilimsel makalelerin incelenmesi Kaynaklara çalışma
3 Oral Diagnoz ve Radyoloji Uygulamaları ile ilgili bilimsel makalelerin incelenmesi Kaynaklara çalışma
4 Oral Diagnoz ve Radyoloji Uygulamaları ile ilgili bilimsel makalelerin incelenmesi Kaynaklara çalışma
5 Oral Diagnoz ve Radyoloji Uygulamaları ile ilgili bilimsel makalelerin incelenmesi Kaynaklara çalışma
6 Oral Diagnoz ve Radyoloji Uygulamaları ile ilgili bilimsel makalelerin incelenmesi Kaynaklara çalışma
7 Oral Diagnoz ve Radyoloji Uygulamaları ile ilgili bilimsel makalelerin incelenmesi Kaynaklara çalışma
8 Oral Diagnoz ve Radyoloji Uygulamaları ile ilgili bilimsel makalelerin incelenmesi Kaynaklara çalışma
9 Oral Diagnoz ve Radyoloji Uygulamaları ile ilgili bilimsel makalelerin incelenmesi Kaynaklara çalışma
10 Oral Diagnoz ve Radyoloji Uygulamaları ile ilgili bilimsel makalelerin incelenmesi Kaynaklara çalışma
11 Oral Diagnoz ve Radyoloji Uygulamaları ile ilgili bilimsel makalelerin incelenmesi Kaynaklara çalışma
12 Oral Diagnoz ve Radyoloji Uygulamaları ile ilgili bilimsel makalelerin incelenmesi Kaynaklara çalışma
13 Oral Diagnoz ve Radyoloji Uygulamaları ile ilgili bilimsel makalelerin incelenmesi Kaynaklara çalışma
14 Oral Diagnoz ve Radyoloji Uygulamaları ile ilgili bilimsel makalelerin incelenmesi Kaynaklara çalışma
15 Oral Diagnoz ve Radyoloji Uygulamaları ile ilgili bilimsel makalelerin incelenmesi Kaynaklara çalışma
16 Oral Diagnoz ve Radyoloji Uygulamaları ile ilgili bilimsel makalelerin incelenmesi Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu - Regezi JA, Sciubba JJ, Jordan RCK (2003) Oral Pathology, Saunders USA

- Sapp JP, Eversole LR, Wysocki GP (2004) Contemporary Oral and Maxillofacial Pathology, Mosby St. Louis, Missouri

- Özbayrak S (1993) Oral Mukoza Hastalıkları, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Türkiye

- Özbayrak S (2006 ) Ağız Hastalıkları Atlası, Quintessence

- Laskaris G (2005) Treatment of Oral Diseases, Thieme, NY USA

- Scully C (2004) Oral and Maxillofacial Medicine, Elsevier Science Limited

Diğer Kaynaklar Online ve basılı dergiler.

Dentomaxillofacial Radiology

Journal of Digital Imaging

Journal of Oral Pathology & Medicine

Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology

The Journal of American Dental Association

European Journal of Dentistry

Acta Odontologica Scandinavica

Journal of Dental Education

International Journal of Medicine

Dental Traumatology

Scientific World Journal

Journal of Forensic Science

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır. Süreli yayın tarama, 3 literatür sunumu
Sınavlar -

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Kısa Sınav - -
Ödev- Vaka - 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   -
Yıl içinin Başarıya Oranı   -
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1: Temel tıp bilimlerini, klinik bilimlerle entegre edebilme ve bu bilgileri hasta ile ilgili tüm işlemlerde kullanabilme            
2: Alanı ile ilgili ağız, diş, çene sağlığı ve hastalıkları alanındaki bilgileri uygulamada kullanma ve var olan sorunlara bilimsel ve etik çözümler getirebilme becerisi                                          
3: Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirme yaklaşımıyla değerlendirebilme ve alanı ile ilgili kanıta dayalı diş hekimliği rehberlerini kullanabilme         x  
4: Ulusal ve uluslararası bilime katkı sağlayabilecek yeni bir yaklaşım, yeni bir yöntem getiren planlama, uygulama  yapabilme         X  
5:  Ulusal ve uluslararası akademik alanlarda yapılan toplantılara katılım ve sunum (seminer, makale ve doktora tezi hazırlama) becerisi         X  
6: Hastalarında, mesleki ve etik sorumluluğunu dikkate alarak hastaları için gereken tüm uygulamaları hasta güvenliği kriterleri dahilinde yapabilme, hasta ile uygun iletişim kurabilme            
7: Radyasyon fiziği ve radyobiyoloji konularında bilgi sahibi olabilecek            
8: Radyasyonun sağlık üzerindeki etkileri ve radyasyon güvenliği konularında ileri derecede bilgi sahibi olma ve çalışmalarında radyasyon güvenliği kurallarına tam uyum sağlayabilme            
9: Dişhekimliğine yönelik konvansiyonel, dijital radyografi cihazları ve dental volumetrik tomografinin kullanımları ve bu görüntüleme yöntemleri ile elde edilen radyografik görüntüleri yorumlayabilme, ayırıcı tanı kriterlerini de dikkate alarak radyografik tanı ve rapor hazırlayabilme, ayrıca ileri görüntüleme tekniklerini yorumlayabilme            
10: Maksillofasiyal bölgeye ait radyografilerde anatomik oluşumları ve fonksiyonel anatomiyi yorumlayabilme            
11: Hastanın radyografi bulgularını, anamnez ve muayene bulguları ile bir arada değerlendirebilme ve radyografik tanıyı dişhekimliğinde kullanılan diğer tanı yöntemleri ile birlikte yorumlayabilme, gerektiğinde diş hekimleri ve tıp doktorları ile konsültasyon yapabilme            
12: Klinik intraoral, ekstraoral muayene ve medikal / dental öyküye dayanarak uygun görüntüleme yöntemlerini ve laboratuar tetkiklerini belirleyebilecek            
13: Ağız diş hastalıklarının, tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini kullanabilme ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş hekimliği tedavilerinin planlanması  arasındaki ilişkiyi yorumlayabilme, Bir hasta için alternatif tedavi planları tasarlayabilme ve hastaya bu planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek hasta ile birlikte tedavi planına karar verebilme            
14: Ağız içindeki lezyonların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı diş hekimliği esaslı bilgileri kullanma, ağız mukozası hastalıklarının tanısında gerekli ise cerrahi tanı yöntemlerini kullanma            
15: Sistemik hastalıkların mekanizmalarının kavranması ve sistemik hastalıkların ağız bulgularını diş hekimliği açısından yorumlayabilme            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev 3 10 30
Final      
Toplam İş Yükü     94
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,76
Dersin AKTS Kredisi     4