• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DORD 605
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
8
Kredi: 
5
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı yüksek lisans öğrencilerinin dişhekimliğinde kullanılan radyografi teknikleri ile elde edilen tüm radyografilerin doğru bir şekilde değerlendirebilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Ağız içi radyografiler, ağız dışı radyografiler, ileri görüntüleme yöntemleri ile elde edilen radyografilerin yorumlanması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4:Vaka izleme, 5:Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Klinik performans formları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Ağız, diş, çene ve yüz bölgesine ait tüm radyografilerde anatomik oluşumları yorumlayabilecek 10 1, 2, 3, 5 A, D
2) Ağız, diş, çene ve yüz bölgesine ait radyografileri yorumlayabilecek, tanısını koyabilecek ve raporlandırabilecek 9 1, 2, 3, 5 A, D
3) Çene kemiklerinin radyografik görünüşünü etkileyen faktörleri değerlendirebilecek 9, 11 1, 2, 3, 5 A, D
4) Çenelerin radyolusent - radyoopak lezyonları, tümörlerin radyografik görüntüleri, radyografi bakımından önemli hastalıkları doğru bir şekilde tanılayabilecek 9, 11 1, 2, 3, 5 A, D
5) Ağız, diş ve çene radyolojisine özel tetkiklerin uygulanması yanında, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, sintigrafi ve PET gibi diğer radyolojik tetkiklerle alınan dentomaksillofasiyal görüntülerin yorumlanması 9, 11 1, 2, 3, 5 A, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Radyografilerin değerlendirme prensipleri Kaynaklara çalışma
2 Ağız içi – periapikal radyografilerde anatomik noktalar Kaynaklara çalışma
3 Periapikal radyografilerin değerlendirilmesi Kaynaklara çalışma
4 Ağız içi – ısırma ve oklüzal radyografilerde anatomik noktalar Kaynaklara çalışma
5 Isırma ve Oklüzal radyografilerinin değerlendirilmesi Kaynaklara çalışma
6 Ağız dışı – panoramik radyografilerde anatomik noktalar Kaynaklara çalışma
7 Panoramik radyografi değerlendirme Kaynaklara çalışma
8 Ağız dışı – sefalometrik ve kafa radyografilerinde anatomik noktalar Kaynaklara çalışma
9 Sefalometrik ve kafa radyografilerinin değerlendirilmesi Kaynaklara çalışma
10 İleri görüntüleme yöntemleri Kaynaklara çalışma
11 Konik ışınlı bilgisayarlı tomografide anatomik noktalar Kaynaklara çalışma
12 Konik ışınlı bilgisayarlı tomografilerin değerlendirilmesi Kaynaklara çalışma
13 Çenelerin radyolusent lezyonlarının değerlendirilmesi Kaynaklara çalışma
14 Çenelerin radyoopak lezyonlarının değerlendirilmesi Kaynaklara çalışma
15 Tümörlerin radyografik görüntüleri Kaynaklara çalışma
16 Radyografi bakımından önemli hastalıkları Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notları.
Diğer Kaynaklar - White SC, Pharoah MJ, (2009) Oral Radiology Principles and Interpretation , Mosby Elsevier

- Aydın Ü, (2011) Dişhekimliği Radyolojisi Cep Atlası, Atlas Kitapçılık, Ankara, Türkiye

- Zöller JE, Neugebauer J, (2008) Cone-beam Volumetric Imaging in Dental, Oral and Maxillofacial Medicine Fundamentals, Diagnostics and Treatment Planning, Quintessence Publishing, Germany

- Harorlı A, Akgül HM, Dağistan H, (2006) Dişhekimliği Radyolojisi, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum

- Whaites E,  (2007) Essentials of Dental Radiography and Radiology, Churchill Livingston.

- Kasle M J, (1994) Atlas of Dental Radiographic Anatomy, W B Saunders Co.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Kısa Sınav - -
Ödev - Vaka - -
Toplam   -
Finalin Başarıya Oranı   100
Yıl içinin Başarıya Oranı   -
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1: Temel tıp bilimlerini, klinik bilimlerle entegre edebilme ve bu bilgileri hasta ile ilgili tüm işlemlerde kullanabilme            
2: Alanı ile ilgili ağız, diş, çene sağlığı ve hastalıkları alanındaki bilgileri uygulamada kullanma ve var olan sorunlara bilimsel ve etik çözümler getirebilme becerisi                                
3: Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirme yaklaşımıyla değerlendirebilme ve alanı ile ilgili kanıta dayalı diş hekimliği rehberlerini kullanabilme            
4: Ulusal ve uluslararası bilime katkı sağlayabilecek yeni bir yaklaşım, yeni bir yöntem getiren planlama, uygulama  yapabilme            
5:  Ulusal ve uluslararası akademik alanlarda yapılan toplantılara katılım ve sunum (seminer, makale ve  doktora tezi hazırlama) becerisi            
6: Hastalarında, mesleki ve etik sorumluluğunu dikkate alarak hastaları için gereken tüm uygulamaları hasta güvenliği kriterleri dahilinde yapabilme, hasta ile uygun iletişim kurabilme            
7: Radyasyon fiziği ve radyobiyoloji konularında bilgi sahibi olabilecek            
8: Radyasyonun sağlık üzerindeki etkileri ve radyasyon güvenliği konularında ileri derecede bilgi sahibi olma ve çalışmalarında radyasyon güvenliği kurallarına tam uyum sağlayabilme            
9: Dişhekimliğine yönelik konvansiyonel, dijital radyografi cihazları ve dental volumetrik tomografinin kullanımları ve bu görüntüleme yöntemleri ile elde edilen radyografik görüntüleri yorumlayabilme, ayırıcı tanı kriterlerini de dikkate alarak radyografik tanı ve rapor hazırlayabilme, ayrıca ileri görüntüleme tekniklerini yorumlayabilme         x  
10: Maksillofasiyal bölgeye ait radyografilerde anatomik oluşumları ve fonksiyonel anatomiyi yorumlayabilme         x  
11: Hastanın radyografi bulgularını, anamnez ve muayene bulguları ile bir arada değerlendirebilme ve radyografik tanıyı dişhekimliğinde kullanılan diğer tanı yöntemleri ile birlikte yorumlayabilme, gerektiğinde diş hekimleri ve tıp doktorları ile konsültasyon yapabilme         X  
12: Klinik intraoral, ekstraoral muayene ve medikal / dental öyküye dayanarak uygun görüntüleme yöntemlerini ve laboratuar tetkiklerini belirleyebilecek            
13: Ağız diş hastalıklarının, tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini kullanabilme ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş hekimliği tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlayabilme, Bir hasta için alternatif tedavi planları tasarlayabilme ve hastaya bu planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek hasta ile birlikte tedavi planına karar verebilme            
14: Ağız içindeki lezyonların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı diş hekimliği esaslı bilgileri kullanma, ağız mukozası hastalıklarının tanısında gerekli ise cerrahi tanı yöntemlerini kullanma            
15: Sistemik hastalıkların mekanizmalarının kavranması ve sistemik hastalıkların ağız bulgularını diş hekimliği açısından yorumlayabilme            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 9 144
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav - - -
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     196
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,84
Dersin AKTS Kredisi     8