• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DORD 505
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı master öğrencilerinin dişhekimliğinde hasta güvenliğini dikkate alarak, tıbbi ve dental anamnezi tam alabilmesi ve klinik muayenesini yapabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Hasta güvenliği, klinik risk yönetimi, hasta iletişimi, tıbbi ve dental anamnez hakkında ileri bilgiler, ağız içi, ağız dışı ve radyolojik muayene.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4:Vaka izleme, 5:Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Klinik performans formları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini dikkate alarak, muayenehane de ekip çalışmasını planlama ve yönetme 6 1, 2, 3, 4 D
2) Diş hekimliği ekibi ve hastalarıyla etkili bir iletişim sağlama 6 1, 2, 3, 4 D
3) Hasta bilgilerinin gizliliğine özen gösterme 6 1, 2, 3, 4 D
4) Hasta kayıtlarını eksiksiz tutma ve koruma 6 1, 2, 3, 4 D
5) Hastanın tıbbi ve dental anamnezinin eksiksiz ve detaylı olarak alınması, muayene, tanı-tedavi planlaması yapılabilmesi 6, 11, 12, 13 1, 2, 3, 4, 5 D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
2 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
3 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
4 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
5 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
6 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
7 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
8 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
9 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
10 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
11 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
12 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
13 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
14 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
15 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
16 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Klinik manuel.
Diğer Kaynaklar - Scully C (2004) Oral and Maxillofacial Medicine, Elsevier Science Limited

- Şirin Ş, Özcan İ, (1997) Oral Diagnoz, İstanbul Üniversitesi Basım Evi ve Film Merkezi, İstanbul, Türkiye

- Bilge OM, Akgül M, Dağistan S (2012) Diş Hekimliğinde Muayene ve Oral Diagnoz, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, Türkiye

- Cebeci ARİ (2009) Oral Medicine I Hastalıkların İncelenmesi ve Güncel Dişhekimi Yaklaşımı Ankara, Türkiye

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar -

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Kısa Sınav - -
Ödev-Muayene - 100
Toplam   -
Finalin Başarıya Oranı   -
Yıl içinin Başarıya Oranı   -
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1: Temel tıp bilimlerini, klinik bilimlerle entegre edebilme ve bu bilgileri hasta ile ilgili tüm işlemlerde kullanabilme            
2: Alanı ile ilgili ağız, diş, çene sağlığı ve hastalıkları alanındaki bilgileri uygulamada kullanma ve var olan sorunlara bilimsel ve etik çözümler bulabilme                                             
3: Alanı ile ilgili kanıta dayalı diş hekimliği rehberlerini kullanabilme            
4: Uluslararası düzeyde yayınları izleyebilme, eleştirel analitik değerlendirme yaklaşımıyla değerlendirebilme ve araştırma sonuçlarını yorumlayabilme            
5:  Araştırma dizaynı ve metodolojisi hakkındaki bilgilerini kullanarak bir bilimsel çalışma planlayabilme            
6: Hastalarında, mesleki ve etik sorumluluğunu dikkate alarak hastaları için gereken tüm uygulamaları hasta güvenliği kriterleri dahilinde yapabilme, hasta ile uygun iletişim kurabilme         X  
7: Radyasyon fiziği ve radyobiyoloji konularında bilgi sahibi olabilme            
8: Radyasyonun sağlık üzerindeki etkileri ve radyasyon güvenliği konularında bilgi sahibi olma ve çalışmalarında radyasyon güvenliği kurallarına tam uyum sağlayabilme            
9: Dişhekimliğine yönelik konvansiyonel, dijital radyografi cihazları ve dental volumetrik tomografinin kullanımları ve bu görüntüleme yöntemleri ile elde edilen radyografik görüntüleri yorumlayabilme, ayırıcı tanı kriterlerini de dikkate alarak radyografik tanı ve rapor hazırlayabilme            
10: Çene yüz bölgesine ait radyografilerde anatomik oluşumları ve fonksiyonel anatomiyi yorumlayabilme            
11: Hastanın radyografi bulgularını, anamnez ve muayene bulguları ile bir arada değerlendirebilme, gerektiğinde diş hekimleri ve tıp doktorları ile konsültasyon yapabilme       x    
12: Klinikte medikal / dental öyküye dayanarak, ağız içi ve ağız dışı muayene sonrası uygun görüntüleme yöntemlerini ve laboratuar tetkiklerini belirleyebilme   x        
13: Ağız diş hastalıklarının, tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini kullanabilme ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş hekimliği tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlayabilme, Bir hasta için alternatif tedavi planları tasarlayabilme ve hastaya bu planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek hasta ile birlikte tedavi planına karar verebilme         X  
14: Ağız içindeki lezyonların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı diş hekimliği esaslı bilgileri kullanma            
15: Sistemik hastalıkların mekanizmalarının kavranması ve sistemik hastalıkların ağız bulgularını diş hekimliği açısından yorumlayabilme            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)      
Ara Sınav - - -
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final - - -
Toplam İş Yükü     96
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,84
Dersin AKTS Kredisi     4