• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DPED 699
Ders Dönemi: 
Güz
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
AKTS: 
120
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, Çocuk Diş Hekimliği alanında özgün bir hipotez geliştirerek etik prensiplerden ödün vermeden bu hipotezin geçerliliğini ispatlamaya yönelik çalışma planlayabilme, bu çalışma için gerekli gereç ve yöntem geliştirebilme, geliştirilen gereç ve yöntemi uygulayabilme, sonuçları objektif yöntemler ile toplayabilme, sonuçların istatistiksel değerlendirmesini gerçekleştirebilme ve elde edilen sonuçları eleştirel bir yaklaşım ile güncel literatür ve bilimsellik ile yorumlayarak hem sözlü hem de yazılı olarak savunabilmenin sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Çocuk Diş Hekimliği alanında yayınlanmış literatür, klinik uygulamalar, sözlü ve yazılı sunum teknikleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Vaka izleme, 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev-Vaka, D: Klinik performans değerlendirme formları, E: Tez İzleme Jürisi, F: Tez Savunma Jürisi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Literatüre hakim olarak özgün bir araştırma hipotezi geliştirebilir. ÖÇ 13-15 1-5 E,F
2) Bilimsel makaleleri araştırma yöntemlerine göre inceleyebilir, araştırma planlayabilir ve eleştirel yaklaşarak planlamadaki hataları fark edebilir. ÖÇ 13-15 1-5 E,F
3) Planlanan araştırmayı gerçekleştirebilmek için gerekli olan donanım ve bilgiyi tespit eder, bunları elde eder, kullanır ve sonuçlarını toparlar. ÖÇ 13-15 1-5 E,F
4) Elde ettiği sonuçları kanıta dayalı diş hekimliği açısından değerlendirir, istatistiğini gerçekleştirebilir, bilimsel ve eleştirel bir yaklaşım ile yorumlayabilir. ÖÇ 13-15 1-5 E,F
5) Elde ettiği sonuçları konu ile ilgili literatürden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırır ve farklılıkları değerlendirerek yorumlar ve bu farklılıkların nedenlerini tartışabilir. ÖÇ 13-15 1-5 E,F
6) Elde ettiği bilimsel sonuçları özümser ve klinik pratiğine yansıtır. ÖÇ 13-15 1-5 E,F
7) Araştırmanın sonuçlarını güncel literatürün ışığında yorumlar ve hem yazılı hem de sözlü olarak sunar. ÖÇ 13-15 1-5 E,F

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1-16 Çocuk Diş Hekimliği alanında planlanan çalışmanın danışman öğretim üyesi denetiminde yürütülmesi, konu ile ilgili online veya basılı literatürün incelenmesi, sonuçların toparlanarak değerlendirilmesi, yorumlanması ve sözlü ve yazılı olarak savunulması Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar
  1. Basılı ve online dergiler
  2. Pinkham JR, Casamassimo PS, McTigue DJ, Fields HW Jr, Nowak AJ. Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence. 4th ed. St. Louis, Mo: Elsevier Saunders; 2005.
  3. Koch G, Poulsen S. Pediatric dentistry – a clinical approach. 2nd ed. Blackwell Publishing Ltd; 2009.
  4. McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the Child and Adolescent. 8th ed. St. Louis, Mo: Mosby; 2004.
  5. Mathewson RJ, Primosch RE. Fundamentals of Pediatric Dentistry, 3rd ed. Chicago: Quintessence; 1995.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Çocuk Diş Hekimliği Doktora Tezi
Ödevler -
Sınavlar Tez Savunması

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 0 0  
Kısa Sınav 0 0  
Final Sınavı 0 0  
Ödev-Pratik 1 100%  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı  0 0  
Yıl içinin Başarıya Oranı  1 100%  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
13 Yaşam boyu öğrenme kavramını benimseyerek, sürekli profesyonel gelişimini sağlayacak planlamayı yapar, güncel literatürü ve yenilikleri takip ederek mesleki açıdan sürekli bir gelişim sağlar.         X  
14 Uluslararası düzeyde yayınları izler, yayınları kritik değerlendirme açısından inceler, araştırma sonuçlarını ve kanıta dayalı diş hekimliğini çalışmalarında uygular.         X  
15 Araştırma dizaynı ve metodolojisi hakkındaki bilgilerini kullanarak özgün bilimsel araştırma planlar, uygular, veri ve bulguları analiz eder ve değerlendirir.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)      
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 188 3008
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev      
Final      
Toplam İş Yükü     3008
Toplam İş Yükü / 25 (s)     120,32
Dersin AKTS Kredisi     120