• TR
 • EN
Ders Kodu: 
DPED 602
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
8
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı bebekler, çocuklar, ergenler ve özel bakım ihtiyacı olan hastaların ağız diş sağlığı ihtiyaçlarını karşılama yetkinliğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Çeşitli ağız diş sağlığı ihtiyaçları olan çocuk hastalar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Çeşitli sistemik hastalıkları olan çocuk hastalarda temel tıp bilgilerini klinik uygulamaya entegre ederek uygun yaklaşım sergiler, gerekli hallerde hastanın hekimi ile konsültasyon yapar. ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 3, ÖÇ 4, ÖÇ 5, ÖÇ 6, ÖÇ 7, ÖÇ 8, ÖÇ 9, ÖÇ 10, ÖÇ 11, ÖÇ 12 7,8 F
2) Çocuk hastalarda diş çürüğü ve beslenme ilişkisini yorumlar, diyet analizleri yapar, yanlış beslenmenin yeniden düzenlenmesine yönlendirir. ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 3, ÖÇ 4, ÖÇ 5, ÖÇ 6, ÖÇ 7, ÖÇ 8, ÖÇ 9, ÖÇ 10, ÖÇ 11, ÖÇ 12 7,8 F
3) Çeşitli sendromların ağız içi bulgularını teşhis eder, değerlendirir ve vakaya özgün tedavi planı yapar. ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 3, ÖÇ 4, ÖÇ 5, ÖÇ 6, ÖÇ 7, ÖÇ 8, ÖÇ 9, ÖÇ 10, ÖÇ 11, ÖÇ 12 7,8 F
4) Çocuklarda sedasyon ve genel anestezi altında diş tedavilerini planlar ve uygular. ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 3, ÖÇ 4, ÖÇ 5, ÖÇ 6, ÖÇ 7, ÖÇ 8, ÖÇ 9, ÖÇ 10, ÖÇ 11, ÖÇ 12 7,8 F
5) Tedavisi tamamlanan hastalar için uygun recall programı düzenler ve vakaya özel koruyucu uygulamaları planlar. ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 3, ÖÇ 4, ÖÇ 5, ÖÇ 6, ÖÇ 7, ÖÇ 8, ÖÇ 9, ÖÇ 10, ÖÇ 11, ÖÇ 12 7,8 F

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1-16 Çocuk diş hekimliği hastalarının tedavisi ve takibi 25 hasta

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
 1. Pinkham JR, Casamassimo PS, McTigue DJ, Fields HW Jr, Nowak AJ. Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence. 4th ed. St. Louis, Mo: Elsevier Saunders; 2005.
 2. Koch G, Poulsen S. Pediatric dentistry – a clinical approach. 2nd ed. Blackwell Publishing Ltd; 2009.
 3. McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the Child and Adolescent. 8th ed. St. Louis, Mo: Mosby; 2004.
 4. Mathewson RJ, Primosch RE. Fundamentals of Pediatric Dentistry, 3rd ed. Chicago: Quintessence; 1995.
Diğer Kaynaklar
 1. Pediatric Dentistry
 2. Journal of Dentistry for Children
 3. Journal of Clinical Pediatric Dentistry
 4. European Journal of Paediatric Dentistry
 5. European Archives of Paediatric Dentistry
 6. International Journal of Paediatric Dentistry
 7. Dental Traumatology

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler 25 hasta, paylaşılmaz.
Sınavlar -

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Final Sınavı 0 0
Ödev-Pratik (25 hasta) 25 100%
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı  0 0
Yıl içinin Başarıya Oranı  1 100%
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bebekler, çocuklar, ergenler ve özel bakım ihtiyacı olan çocuk hastaların ağız diş sağlığı problemlerini bireysel ihtiyaçlarını da dikkate alarak çözer.         X  
2 Çocuklarda ağız diş hastalıklarının, tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini tedavi planlamasında kullanır ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş tedavilerinin planlanması arasında ilişki kurar.         X  
3 Çocuklarda ağız diş sağlığını etkileyen hastalıkları, bu hastalıkların belirti ve bulguları, ayırıcı tanıları ve tedavilerini yorumlar.         X  
4 Temel tıp bilimlerini, klinik bilimlerle entegre eder ve bu bilgileri hasta ile ilgili tüm tedavi basamaklarında kullanır.         X  
5 Çocukların zihinsel gelişim aşamalarını dikkate alarak iletişim kurar ve davranış yönetimini sağlar.         X  
6 Bebekler, çocuklar, ergenler ve özel bakım ihtiyacı olan çocuk hastalara restoratif, protetik ve koruyucu-önleyici ortodontik tedavileri uygular ve gerekli hallerde multidisipliner yaklaşım sergiler.         X  
7 Bebekler, çocuklar ve ergenlerde görülen oro-fasiyal travmaların acil müdahalesi ve tedavisini uygular ve gerekli hallerde kurum içi ya da kurum dışı konsültasyon ister.         X  
8 Çocuklarda sedasyon ve genel anestezi altında diş tedavisi endikasyonuna karar verir, tedaviyi planlar ve uygular.       X    
9 Kraniyofasiyal büyüme ve gelişimi dikkate alarak oklüzyon, fasiyal büyüme ile ilgili sorunları ve fonksiyonel anomalileri teşhis eder.         X  
10 Çocuk ve ergenlerde temporomandibular eklem hastalıklarını teşhis eder ve bu hastalıkların ağız-diş sisteminde görülen hastalıklarla ilişkisini yorumlar.       X    
11 Çocuk hastalarda mevcut sistemik durum ve çürük riskine göre koruyucu ağız bakım programları uygular.         X  
12 Okullara yönelik ağız-diş taramaları yapar, toplum esaslı koruyucu programları uygular.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 8 128
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)      
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev      
Final      
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5