• TR
 • EN
Ders Kodu: 
DPED 611
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Kredi: 
1
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, güncel yaklaşımlar ve teknikleri kullanarak çürüğün klinik yönetimini yapma ve her tür çocuk hasta için bireye özgü koruyucu ağız sağlığı programı tasarlama, izleme ve değerlendirme yetkinliğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Koruyucu diş hekimliği, diş çürüğünde risk faktörleri, mikrobiyal plak kontrolü, diyet alışkanlıkları, vitaminler, hormonlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Koruyucu diş hekimliğinde yeni görüşler ve güncel uygulamalar ile sosyal faktörleri ilişkilendirebilme ve bireye özgü koruyucu ağız sağlığı programlarını planlama, izleme ve değerlendirebilme ÖÇ 4, ÖÇ 11, ÖÇ 12, ÖÇ 13 1,2,3,4,8 A, B, C, G
2) Diş çürüklerinde mikrobiyal dental plak, tükürük akış hızı ve tamponlama kapasitesi gibi çeşitli risk faktörlerinin etkilerini yorumlayabilme ve çürük oluşumunda anne-çocuk ilişkisinin önemini kavrama ÖÇ 4, ÖÇ 11, ÖÇ 12, ÖÇ 13 1,2,3,4,8 A, B, C, G
3) Çeşitli risk gruplarına karşı alınacak önlemler ve mikrobiyal plak kontrolünde yeni yaklaşımları dikkate alarak diş çürüğünün klinik yönetimini yapabilme ÖÇ 4, ÖÇ 11, ÖÇ 12, ÖÇ 13 1,2,3,4,8 A, B, C, G
4) Çocuk hastalarda diş çürüğü ve beslenme ilişkisini yorumlayabilme, diyet analizleri yapabilme, yanlış beslenmenin yeniden düzenlenmesine yönlendirebilme ve fluorid profilaksisinin önemini kavrama ÖÇ 4, ÖÇ 11, ÖÇ 12, ÖÇ 13 1,2,3,4,8 A, B, C, G
5) Vitaminler ve hormonların ağız-diş sistemi açısından önemini kavrama ve yetmezlik ve aşırı fonksiyonlarının ağız-diş sağlığı üzerindeki etkilerini yorumlayabilme ÖÇ 4, ÖÇ 11, ÖÇ 12, ÖÇ 13 1,2,3,4,8 A, B, C, G

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular (Teorik) Ön Hazırlık
1 Koruyucu diş hekimliğinde yeni görüşler ve sosyal faktörler Kaynaklara çalışma
2 Koruyucu diş hekimliğinde yeni görüşler ve sosyal faktörler Kaynaklara çalışma
3 Koruyucu diş hekimliğinde yeni görüşler ve sosyal faktörler Kaynaklara çalışma
4 Çürük riski değerlendirilmesi Kaynaklara çalışma
5 Çürük riski değerlendirilmesi Kaynaklara çalışma
6 Çürük riski değerlendirilmesi Kaynaklara çalışma
7 Diş çürüğünün yönetimi Kaynaklara çalışma
8 Diş çürüğünün yönetimi Kaynaklara çalışma
9 Çocuk hastalarda diş çürüğü ve beslenme ilişkisi, fluor profilaksisi Kaynaklara çalışma
10 Çocuk hastalarda diş çürüğü ve beslenme ilişkisi, fluor profilaksisi Kaynaklara çalışma
11 Çocuk hastalarda diş çürüğü ve beslenme ilişkisi, fluor profilaksisi Kaynaklara çalışma
12 Vitaminler, hormonlar ve ağız-diş sistemi üzerindeki etkileri Kaynaklara çalışma
13 Vitaminler, hormonlar ve ağız-diş sistemi üzerindeki etkileri Kaynaklara çalışma
14 Kan hastalıkları ve ağız-diş sistemi üzerindeki etkileri Kaynaklara çalışma
15 Kan hastalıkları ve ağız-diş sistemi üzerindeki etkileri Kaynaklara çalışma
16 Final sınavı Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
 1. Pinkham JR, Casamassimo PS, McTigue DJ, Fields HW Jr, Nowak AJ. Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence. 4th ed. St. Louis, Mo: Elsevier Saunders; 2005.
 2. Koch G, Poulsen S. Pediatric dentistry – a clinical approach. 2nd ed. Blackwell Publishing Ltd; 2009.
 3. McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the Child and Adolescent. 8th ed. St. Louis, Mo: Mosby; 2004.
 4. Mathewson RJ, Primosch RE. Fundamentals of Pediatric Dentistry, 3rd ed. Chicago: Quintessence; 1995.
Diğer Kaynaklar
 1. Pediatric Dentistry
 2. Journal of Dentistry for Children
 3. Journal of Clinical Pediatric Dentistry
 4. European Journal of Paediatric Dentistry
 5. European Archives of Paediatric Dentistry
 6. International Journal of Paediatric Dentistry
 7. Dental Traumatology

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 0 0  
Kısa Sınav 0 0  
Final Sınavı 1 100%  
Ödev 0 0  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı  1 100%  
Yıl içinin Başarıya Oranı  0 0  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
4 Temel tıp bilimlerini, klinik bilimlerle entegre eder ve bu bilgileri hasta ile ilgili tüm tedavi basamaklarında kullanır.       X    
11 Çocuk hastalarda mevcut sistemik durum ve çürük riskine göre koruyucu ağız bakım programları planlar, uygular ve takip eder.         X  
12 Okullara yönelik ağız-diş taramaları yapar, toplum esaslı koruyucu programları planlar, uygular ve değerlendirir.         X  
13 Yaşam boyu öğrenme kavramını benimseyerek, sürekli profesyonel gelişimini sağlayacak planlamayı yapar, güncel literatürü ve yenilikleri takip ederek mesleki açıdan sürekli bir gelişim sağlar.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev      
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     65
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,6
Dersin AKTS Kredisi     3