• TR
 • EN
Ders Kodu: 
DPED 612
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Kredi: 
1
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, yaşa uygun davranış yönetimi teknikleri kullanarak bebekler, çocuklar, ergenler ve özel bakım ihtiyacı olan hastalar için oral diagnoz, tedavi planlaması, restoratif, protetik ve endodontik tedavi uygulama yetkinliğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Oral diagnoz, tedavi planlaması, rejeneratif endodontik tedavi, protetik rehabilitasyon, davranış yönetimi, pediatrik endodonti. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kan hastalıkları ve metabolik hastalıkların ağız-diş sistemi açısından önemini kavrar ve diş hekimi yaklaşımına etkilerini yorumlar. ÖÇ 2, ÖÇ 4, ÖÇ 5, ÖÇ 6, ÖÇ 13 1,2,3,4,8 A, B, C, G
2) Çocuk protezlerinin uygulandığı klinik durumlar, planlaması ve çocuğun büyüme ve gelişimini göz önüne alarak takibini programlar. ÖÇ 2, ÖÇ 4, ÖÇ 5, ÖÇ 6, ÖÇ 13 1,2,3,4,8 A, B, C, G
3) Çocuklarda ağrısız lokal anestezi ve çekim tekniklerini yaşa ve gelişim seviyesine uygun davranış yönetimi uygulayarak gerçekleştirir. ÖÇ 2, ÖÇ 4, ÖÇ 5, ÖÇ 6, ÖÇ 13 1,2,3,4,8 A, B, C, G
4) Çocuk hastalarda çürüğün tanısı, klinik ve radyolojik değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin ışığında yaş ve gelişim düzeyine uygun tedavi planı yapar. ÖÇ 2, ÖÇ 4, ÖÇ 5, ÖÇ 6, ÖÇ 13 1,2,3,4,8 A, B, C, G
5) Çocuklarda yaş ve dişin ağızda kalma süresini dikkate alarak endodontik tedavileri planlar, genç sürekli dişlerde güncel endodontik tedavi yaklaşımlarını uygular. ÖÇ 2, ÖÇ 4, ÖÇ 5, ÖÇ 6, ÖÇ 13 1,2,3,4,8 A, B, C, G

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular (Teorik) Ön Hazırlık
1 Pedodontide tanı ve tedavi planlaması Kaynaklara çalışma
2 Pedodontide tanı ve tedavi planlaması Kaynaklara çalışma
3 Nekrotik pulpalı ve açık apeksli dişlerin tedavi bakımından yönetimi, rejeneratif endodontik tedavi Kaynaklara çalışma
4 Nekrotik pulpalı ve açık apeksli dişlerin tedavi bakımından yönetimi, rejeneratif endodontik tedavi Kaynaklara çalışma
5 Nekrotik pulpalı ve açık apeksli dişlerin tedavi bakımından yönetimi, rejeneratif endodontik tedavi Kaynaklara çalışma
6 Nekrotik pulpalı ve açık apeksli dişlerin tedavi bakımından yönetimi, rejeneratif endodontik tedavi Kaynaklara çalışma
7 Çocuk protezleri Kaynaklara çalışma
8 Çocuk protezleri Kaynaklara çalışma
9 Çocuklarda davranış yönetimi ve sedasyon Kaynaklara çalışma
10 Çocuklarda davranış yönetimi ve sedasyon Kaynaklara çalışma
11 Çocuklarda davranış yönetimi ve sedasyon Kaynaklara çalışma
12 Pediatrik endodontiye genel bakış Kaynaklara çalışma
13 Pediatrik endodontiye genel bakış Kaynaklara çalışma
14 Pediatrik endodontiye genel bakış Kaynaklara çalışma
15 Pediatrik endodontiye genel bakış Kaynaklara çalışma
16 Final sınavı Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
 1. Pinkham JR, Casamassimo PS, McTigue DJ, Fields HW Jr, Nowak AJ. Pediatric Dentistry: Infancy Through Adolescence. 4th ed. St. Louis, Mo: Elsevier Saunders; 2005.
 2. Koch G, Poulsen S. Pediatric dentistry – a clinical approach. 2nd ed. Blackwell Publishing Ltd; 2009.
 3. McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the Child and Adolescent. 8th ed. St. Louis, Mo: Mosby; 2004.
 4. Mathewson RJ, Primosch RE. Fundamentals of Pediatric Dentistry, 3rd ed. Chicago: Quintessence; 1995.
Diğer Kaynaklar
 1. Pediatric Dentistry
 2. Journal of Dentistry for Children
 3. Journal of Clinical Pediatric Dentistry
 4. European Journal of Paediatric Dentistry
 5. European Archives of Paediatric Dentistry
 6. International Journal of Paediatric Dentistry
 7. Dental Traumatology

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 0 0  
Kısa Sınav 0 0  
Final Sınavı 1 100%  
Ödev 0 0  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı  1 100%  
Yıl içinin Başarıya Oranı  0 0  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
2 Çocuklarda ağız diş hastalıklarının, tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini tedavi planlamasında kullanır ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlar.         X  
4 Temel tıp bilimlerini, klinik bilimlerle entegre eder ve bu bilgileri hasta ile ilgili tüm tedavi basamaklarında kullanır.       X    
5 Çocukların zihinsel gelişim aşamalarını dikkate alarak iletişim kurar ve davranış yönetimini sağlar.         X  
6 Bebekler, çocuklar, ergenler ve özel bakım ihtiyacı olan çocuk hastalara restoratif, protetik ve koruyucu-önleyici ortodontik tedavileri uygular ve gerekli hallerde multidisipliner yaklaşım sergiler.         X  
13 Yaşam boyu öğrenme kavramını benimseyerek, sürekli profesyonel gelişimini sağlayacak planlamayı yapar, güncel literatürü ve yenilikleri takip ederek mesleki açıdan sürekli bir gelişim sağlar.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev      
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     65
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,6
Dersin AKTS Kredisi     3