• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DEST 582
Ders Tipi: 
Seçmeli
Kredi: 
2
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Diş hekimliğinde estetik ve güncel restoratif materyallerin klinik uygulamaları hakkında geniş ve detaylı eğitim vermek
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında diş morfolojisi ve aşınma, posterior kompozitler, kompozit/porselen inlay/onley/overleyler, lazer uygulamaları, CAD/CAM uygulamaları ve estetik protezler hakkında bilgiler ele alınacaktır

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5: Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8: Vaka Çözümleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli (test),C: Boşluk doldurma, D: Doğru-yanlış, E. Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse Katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hastanın yüzü ve kişiliğine uygun dental morfolojinin seçilmesi ÖÇ 9, ÖÇ 11, ÖÇ 12, ÖÇ 13 1,2,3 A,B,C,D,H
Hastaya uygun intra/ekstrakuronal beyazlatma tedavisinin seçilmesi ÖÇ 9, ÖÇ 11, ÖÇ 12, ÖÇ 13 1,2,3 A,B,C,D,H
Ön bölge dişlere estetik kompozit restorasyon uygulanabilmesi ÖÇ 9, ÖÇ 11, ÖÇ 12, ÖÇ 13 1,2,3 A,B,C,D,H
Multidisipliner vakalarda uygun estetik restorasyonun seçimi ÖÇ 9, ÖÇ 11, ÖÇ 12, ÖÇ 13 1,2,3 A,B,C,D,H
Temel renk bilgileri yardımıyla dişlerde ve restorasyonlarda karşılaşılan renk sorunlarının çözülebilmesi ÖÇ 9, ÖÇ 11, ÖÇ 12, ÖÇ 13 1,2,3 A,B,C,D,H

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dental Morfoloji Kaynaklara Çalışma
2 Diş Aşınmaları     Kaynaklara Çalışma
3 Posterior Kompozit Uygulamaları Kaynaklara Çalışma
4 Bitirme ve Cilalama İşlemleri Kaynaklara Çalışma
5 Porselen inley/onley/overleyler  Kaynaklara Çalışma
6 Kompozit inley/onley/overleyler  Kaynaklara Çalışma
7 Tamir    Kaynaklara Çalışma
8 Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerin Restorasyonu      Kaynaklara Çalışma
9 Porselen Veneerler Kaynaklara Çalışma
10 Lazer Uygulamaları    Kaynaklara Çalışma
11 Diş Hekimi ile Yardımcısı Arasındaki İlişki   Kaynaklara Çalışma
12 CAD/CAM Sistemleri    Kaynaklara Çalışma
13 Restoratif Diş Hekimliği ile Ortodonti Arasındaki İlişki Kaynaklara Çalışma
14 Estetik Diş Hekimliğinde İmplant Uygulamarı     Kaynaklara Çalışma
15 Protezlerde Estetik I Kaynaklara Çalışma
16 Protezlerde Estetik II Kaynaklara Çalışma

Kaynaklar

  KAYNAKLAR  
Ders Notu Roulet JF Degrange M. Adhesion the silent revolution in dentistry 2000

Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ Jr. Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry 2011

Summitt JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of Operative Dentistry. A Contemporary Approach 2006

Diğer Kaynaklar Gürel G, Porselen Laminalar, 2009

Geissberger M. Esthetic Dentistry in Clinical Practice 2010

Fradeani M. Esthetic Analysis Vol 1, 2 2004

Haywood VB. Tooth Whitening: Indications and Outcomes of Nightguard Vital Bleaching 2007

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Fotokopi paylaşılır
Ödevler Paylaşılır
Sınavlar Paylaşılmaz

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav - -
Ödev   100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl İçinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
9 Ön diş estetik vakalarında hastaya uygun kompozit/porselen tedavi yaklaşımını seçerek gereken tedavinin başarıyla uygulanması         X  
11 Adeziv diş hekimliğinde kullanılan restoratif materyalleri tanıma ve uygun vakaya göre doğru şekilde uygulama     X      
12 Endodontik tedavili dişlerin restorasyon planlamasını yapabilme ve uygulayabilme   X        
13 Restorasyon onarımı ile ilgili bilgi sahibi olma ve uygulayabilme         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 5 5
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5