• TR
 • EN
Ders Kodu: 
DORT 511
Ders Tipi: 
Seçmeli
Kredi: 
2
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, kraniyofasiyal büyüme ve gelişimin kavranması, oklüzyon, fasiyal büyümedeki problemler ve fonksiyonel anomalilerin teşhisi ve bu tip hastalarda ortodonti-çocuk diş hekimliği ekipleri ile işbirliği içerisinde çalışılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Maloklüzyonun etiyolojisi, patolojik oral alışkanlıklar, dentisyonda gelişimsel anomaliler, hareketli apareyler, fonksiyonel apareyler, kısmi sabit apareyler. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sınıf I oklüzyona geçiş mekanizmalarını kavrar ve yorumlar. ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 6, ÖÇ 9, ÖÇ 11, ÖÇ 13 1,2,3,4,8 A, B, C, G
2) Patolojik oral alışkanlıklar ve kötü alışkanlıkların önlenmesinin sağlıklı oklüzyonun temini açısından önemini kavrar ve bu alışkanlıkların tedavisi için uygun tedavi planlaması oluşturur. ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 6, ÖÇ 9, ÖÇ 11, ÖÇ 13 1,2,3,4,8 A, B, C, G
3) Ortodontik terminolojiye hakim olur ve maloklüzyonların tanı ve tedavilerinde ortodonti-pedodonti disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışır. ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 6, ÖÇ 9, ÖÇ 11, ÖÇ 13 1,2,3,4,8 A, B, C, G
4) Dentisyondaki gelişimsel anomalilerin tanısı ve bireye özgün tedavi planını yapar. ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 6, ÖÇ 9, ÖÇ 11, ÖÇ 13 1,2,3,4,8 A, B, C, G
5) Ortodonti-pedodonti ortak vakalarının gerektirdiği bilgi birikimini sağlamak ve pekiştirmek amaçlı ya da kanıta dayalı bir tedavi planı kurabilmek üzere gerektiğinde literatür araştırarak sunar. ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 6, ÖÇ 9, ÖÇ 11, ÖÇ 13 1,2,3,4,8 A, B, C, G

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular (Teorik) Ön Hazırlık
1 Sınıf I oklüzyona geçiş mekanizmaları Kaynaklara çalışma
2 Sınıf I oklüzyona geçiş mekanizmaları Kaynaklara çalışma
3 Patolojik oral alışkanlıklar ve bu alışkanlıkların önlenmesi Kaynaklara çalışma
4 Patolojik oral alışkanlıklar ve bu alışkanlıkların önlenmesi Kaynaklara çalışma
5 Ortodontik terminoloji ve maloklüzyonlar Kaynaklara çalışma
6 Ortodontik terminoloji ve maloklüzyonlar Kaynaklara çalışma
7 Dentisyondaki gelişimsel anomaliler ve tedavi planlaması Kaynaklara çalışma
8 Dentisyondaki gelişimsel anomaliler ve tedavi planlaması Kaynaklara çalışma
9 Dentisyondaki gelişimsel anomaliler ve tedavi planlaması Kaynaklara çalışma
10 Vaka sunumları Kaynaklara çalışma
11 Vaka sunumları Kaynaklara çalışma
12 Vaka sunumları Kaynaklara çalışma
13 Vaka sunumları Kaynaklara çalışma
14 Vaka sunumları Kaynaklara çalışma
15 Vaka sunumları Kaynaklara çalışma
16 Final sınavı

 

Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
 1. Pinkham JR, Casamassimo PS, McTigue DJ, Fields HW Jr, Nowak AJ. Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence. 4th ed. St. Louis, Mo: Elsevier Saunders; 2005.
 2. Koch G, Poulsen S. Pediatric dentistry – a clinical approach. 2nd ed. Blackwell Publishing Ltd; 2009.
 3. McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the Child and Adolescent. 8th ed. St. Louis, Mo: Mosby; 2004.
 4. Mathewson RJ, Primosch RE. Fundamentals of Pediatric Dentistry, 3rd ed. Chicago: Quintessence; 1995.
 5. Erken Ortodontik Tedavi, Türkçeye çeviri editörü:Prof.Dr.Tülin Taner, Doç.Dr.Banu Sağlam Aydınatay, ISBN: 978525235205
 6. Graber, Lee W., Robert L. Vanarsdall Jr, and Katherine WL Vig. Orthodontics: current principles and techniques. Elsevier Health Sciences, 2011.
Diğer Kaynaklar
 1. Pediatric Dentistry
 2. Journal of Dentistry for Children
 3. Journal of Clinical Pediatric Dentistry
 4. European Journal of Paediatric Dentistry
 5. European Archives of Paediatric Dentistry
 6. International Journal of Paediatric Dentistry
 7. Dental Traumatology

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 0 0  
Kısa Sınav 0 0  
Final Sınavı 1 100%  
Ödev-Pratik 0 0  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı 1 100%  
Yıl içinin Başarıya Oranı 0 0  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bebekler, çocuklar, ergenler ve özel bakım ihtiyacı olan çocuk hastaların ağız diş sağlığı ihtiyaçlarını bireye özel hekimlik anlayışı ile karşılar.     X      
2 Çocuklarda ağız diş hastalıklarının tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini tedavi planlamasında kullanır ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlar.     X      
6 Bebekler, çocuklar, ergenler ve özel bakım ihtiyacı olan çocuk hastalara restoratif, protetik ve koruyucu-önleyici ortodontik tedavileri uygular ve gerekli hallerde multidisipliner yaklaşım sergiler.         X  
9 Kraniyofasiyal büyüme ve gelişimi dikkate alarak oklüzyon, fasiyal büyüme ile ilgili sorunları ve fonksiyonel anomalileri teşhis eder.         X  
11 Çocuk hastalarda mevcut sistemik durum ve çürük riskine göre koruyucu ağız bakım programları planlar, uygular ve takip eder.       X    
13 Yaşam boyu öğrenme kavramını benimseyerek, sürekli profesyonel gelişimini sağlayacak planlamayı yapar, güncel literatürü ve yenilikleri takip ederek mesleki açıdan sürekli bir gelişim sağlar.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav      
Ödev 1 6 6
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.96
Dersin AKTS Kredisi     5