• TR
 • EN
Ders Kodu: 
DORT 512
Ders Tipi: 
Seçmeli
Kredi: 
2
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, oklüzyonun gelişiminin kavranması, erken diş kayıplarında tedavi yaklaşımları, koruyucu uygulamalar, fasiyal büyümedeki problemler ve fonksiyonel anomalilerin teşhisi ve bu tip hastalarda ortodonti-pedodonti ekipleri ile işbirliği içerisinde çalışılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Oklüzal rehberlik, koruyucu-önleyici ortodonti, yer tutucular, koruyucu diş hekimliği, hareketli apareyler, fonksiyonel apareyler, kısmi sabit apareyler. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Çocuk hastalarda yaş ve diş gelişimine uygun şekilde sürme rehberliği sağlar. ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 6, ÖÇ 9, ÖÇ 11, ÖÇ 13 1,2,3,4,8 A, B, C, G
2) Çocuk hastalara uygulanan hareketli fonksiyonel aygıtların unsurları ve kullanım alanlarını kavrar. ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 6, ÖÇ 9, ÖÇ 11, ÖÇ 13 1,2,3,4,8 A, B, C, G
3) Çocuk hastalarda maksillofasiyel büyüme ve gelişimi dikkate alarak koruyucu-önleyici ortodontik tedavileri planlar ve doğru zamanda doğru müdahaleleri gerçekleştirir. ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 6, ÖÇ 9, ÖÇ 11, ÖÇ 13 1,2,3,4,8 A, B, C, G
4) Çocuklarda erken süt dişi kaybının klinik sonuçlarını kavrar ve yer tutucuları vakaya uygun planlar. ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 6, ÖÇ 9, ÖÇ 11, ÖÇ 13 1,2,3,4,8 A, B, C, G
5) Ortodontik tedavi gören çocuk hastalarda fluorid ve fissür örtücü uygulamalarının önemini kavrar ve uygulama zamanlarını dikkate alarak hastaları yönlendirir. ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 6, ÖÇ 9, ÖÇ 11, ÖÇ 13 1,2,3,4,8 A, B, C, G

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular (Teorik) Ön Hazırlık
1 Oklüzal rehberlik Kaynaklara çalışma
2 Oklüzal rehberlik Kaynaklara çalışma
3 Hareketli fonksiyonel apareyler Kaynaklara çalışma
4 Hareketli fonksiyonel apareyler Kaynaklara çalışma
5 Koruyucu-önleyici ortodonti Kaynaklara çalışma
6 Koruyucu-önleyici ortodonti Kaynaklara çalışma
7 Koruyucu-önleyici ortodonti Kaynaklara çalışma
8 Erken süt dişi kaybı ve yer tutucular Kaynaklara çalışma
9 Erken süt dişi kaybı ve yer tutucular Kaynaklara çalışma
10 Fluorid ve fissür örtücü uygulamaları Kaynaklara çalışma
11 Fluorid ve fissür örtücü uygulamaları Kaynaklara çalışma
12 Vaka sunumları Kaynaklara çalışma
13 Vaka sunumları Kaynaklara çalışma
14 Vaka sunumları Kaynaklara çalışma
15 Vaka sunumları Kaynaklara çalışma
16 Final sınavı

 

Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
 1. Pinkham JR, Casamassimo PS, McTigue DJ, Fields HW Jr, Nowak AJ. Pediatric Dentistry: Infancy Through Adolescence. 4th ed. St. Louis, Mo: Elsevier Saunders; 2005.
 2. Koch G, Poulsen S. Pediatric dentistry – a clinical approach. 2nd ed. Blackwell Publishing Ltd; 2009.
 3. McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the Child and Adolescent. 8th ed. St. Louis, Mo: Mosby; 2004.
 4. Mathewson RJ, Primosch RE. Fundamentals of Pediatric Dentistry, 3rd ed. Chicago: Quintessence; 1995.
 5. Erken Ortodontik Tedavi, Türkçeye çeviri editörü:Prof.Dr.Tülin Taner, Doç.Dr.Banu Sağlam Aydınatay, ISBN: 978525235205
 6. Graber, Lee W., Robert L. Vanarsdall Jr, and Katherine WL Vig. Orthodontics: current principles and techniques. Elsevier Health Sciences, 2011.
Diğer Kaynaklar
 1. Pediatric Dentistry
 2. Journal of Dentistry for Children
 3. Journal of Clinical Pediatric Dentistry
 4. European Journal of Paediatric Dentistry
 5. European Archives of Paediatric Dentistry
 6. International Journal of Paediatric Dentistry
 7. Dental Traumatology

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 0 0  
Kısa Sınav 0 0  
Final Sınavı 1 100%  
Ödev-Pratik 0 0  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı 1 100%  
Yıl içinin Başarıya Oranı 0 0  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bebekler, çocuklar, ergenler ve özel bakım ihtiyacı olan çocuk hastaların ağız diş sağlığı ihtiyaçlarını bireye özel hekimlik anlayışı ile karşılar.     X      
2 Çocuklarda ağız diş hastalıklarının, tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini tedavi planlamasında kullanır ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlar.     X      
6 Bebekler, çocuklar, ergenler ve özel bakım ihtiyacı olan çocuk hastalara restoratif, protetik ve koruyucu-önleyici ortodontik tedavileri uygular ve gerekli hallerde multidisipliner yaklaşım sergiler.         X  
9 Kraniyofasiyal büyüme ve gelişimi dikkate alarak oklüzyon, fasiyal büyüme ile ilgili sorunları ve fonksiyonel anomalileri teşhis eder.         X  
11 Çocuk hastalarda mevcut sistemik durum ve çürük riskine göre koruyucu ağız bakım programları planlar, uygular ve takip eder.       X    
13 Yaşam boyu öğrenme kavramını benimseyerek, sürekli profesyonel gelişimini sağlayacak planlamayı yapar, güncel literatürü ve yenilikleri takip ederek mesleki açıdan sürekli bir gelişim sağlar.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav      
Ödev 1 6 6
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.96
Dersin AKTS Kredisi     5