• TR
 • EN
Ders Kodu: 
DPED 607
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
1
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, çocuk hastaların büyüme ve gelişim dönemlerine uygun olarak ağız diş sağlığı ihtiyaçlarını karşılamak için uygun tedavi planı tasarlama, uygulama, tamamlama ve sunma yetkinliğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Klinik vakalar ve güncel vaka bildirileri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Yenidoğan ve bebeklerde muayene, tanı ve tedavi planlaması prensiplerini kavrar ve konjenital ve edinsel hastalıkların ağız-diş sistemine olası etkilerini yorumlar. ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 3, ÖÇ 4, ÖÇ 5, ÖÇ 6, ÖÇ 7, ÖÇ 8, ÖÇ 9, ÖÇ 10, ÖÇ 11, ÖÇ 13, ÖÇ 14 2,3,4,8 G,H
2) Süt dentisyon döneminin (3-6 yaş) büyüme ve gelişme dinamiklerine uygun şekilde muayene, teşhis ve tedavi planlaması prensiplerini kavrar ve konjenital ve edinsel hastalıkların ağız-diş sistemine olası etkilerini yorumlar. ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 3, ÖÇ 4, ÖÇ 5, ÖÇ 6, ÖÇ 7, ÖÇ 8, ÖÇ 9, ÖÇ 10, ÖÇ 11, ÖÇ 13, ÖÇ 14 2,3,4,8 G,H
3) Karışık dentisyon döneminin (6-12 yaş) büyüme ve gelişme dinamiklerine uygun şekilde muayene, teşhis ve tedavi planlaması prensiplerini kavrar ve konjenital ve edinsel hastalıkların ağız-diş sistemine olası etkilerini yorumlar. ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 3, ÖÇ 4, ÖÇ 5, ÖÇ 6, ÖÇ 7, ÖÇ 8, ÖÇ 9, ÖÇ 10, ÖÇ 11, ÖÇ 13, ÖÇ 14 2,3,4,8 G,H
4) Ergenlik döneminin (12-15 yaş) büyüme ve gelişme dinamiklerine uygun şekilde muayene, teşhis ve tedavi planlaması prensiplerini kavrar ve konjenital ve edinsel hastalıkların ağız-diş sistemine olası etkilerini yorumlar. ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 3, ÖÇ 4, ÖÇ 5, ÖÇ 6, ÖÇ 7, ÖÇ 8, ÖÇ 9, ÖÇ 10, ÖÇ 11, ÖÇ 13, ÖÇ 14 2,3,4,8 G,H
5) Özel bakım ihtiyacı olan özürlü hasta gruplarında sistemik durumu da dikkate alarak vakaya uygun muayene, teşhis ve tedavi planlaması yapar ve uygular. ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 3, ÖÇ 4, ÖÇ 5, ÖÇ 6, ÖÇ 7, ÖÇ 8, ÖÇ 9, ÖÇ 10, ÖÇ 11, ÖÇ 13, ÖÇ 14 2,3,4,8 G,H

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1-16 Vaka bildirimi sunumu Vaka bildirimi literatürü

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
 1. Pinkham JR, Casamassimo PS, McTigue DJ, Fields HW Jr, Nowak AJ. Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence. 4th ed. St. Louis, Mo: Elsevier Saunders; 2005.
 2. Koch G, Poulsen S. Pediatric dentistry – a clinical approach. 2nd ed. Blackwell Publishing Ltd; 2009.
 3. McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the Child and Adolescent. 8th ed. St. Louis, Mo: Mosby; 2004.
 4. Mathewson RJ, Primosch RE. Fundamentals of Pediatric Dentistry, 3rd ed. Chicago: Quintessence; 1995.
Diğer Kaynaklar
 1. Pediatric Dentistry
 2. Journal of Dentistry for Children
 3. Journal of Clinical Pediatric Dentistry
 4. European Journal of Paediatric Dentistry
 5. European Archives of Paediatric Dentistry
 6. International Journal of Paediatric Dentistry
 7. Dental Traumatology

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler 2 vaka bildirimi sunumu, paylaşılır.
Sınavlar -

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Final Sınavı 0 0
Ödev-Pratik 2 100%
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı  0 0
Yıl içinin Başarıya Oranı  1 100%
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bebekler, çocuklar, ergenler ve özel bakım ihtiyacı olan çocuk hastaların ağız diş sağlığı ihtiyaçlarını bireye özel hekimlik anlayışı ile karşılar.     X      
2 Çocuklarda ağız diş hastalıklarının, tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini tedavi planlamasında kullanır ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlar.       X    
3 Çocuklarda ağız diş sağlığını etkileyen hastalıkları, bu hastalıkların belirti ve bulguları, ayırıcı tanıları ve tedavilerini yorumlar.         X  
4 Temel tıp bilimlerini, klinik bilimlerle entegre eder ve bu bilgileri hasta ile ilgili tüm tedavi basamaklarında kullanır.       X    
5 Çocukların zihinsel gelişim aşamalarını dikkate alarak iletişim kurar ve davranış yönetimini sağlar.   X        
6 Bebekler, çocuklar, ergenler ve özel bakım ihtiyacı olan çocuk hastalara restoratif, protetik ve koruyucu-önleyici ortodontik tedavileri uygular ve gerekli hallerde multidisipliner yaklaşım sergiler.     X      
7 Bebekler, çocuklar ve ergenlerde görülen oro-fasiyal travmaların acil müdahalesi ve tedavisini planlar, yönetir, uygular ve gerekli hallerde kurum içi ya da kurum dışı konsültasyon ister.     X      
8 Çocuklarda sedasyon ve genel anestezi altında diş tedavisi endikasyonuna karar verir, tedaviyi planlar ve uygular.     X      
9 Kraniyofasiyal büyüme ve gelişimi dikkate alarak oklüzyon, fasiyal büyüme ile ilgili sorunları ve fonksiyonel anomalileri teşhis eder.   X        
10 Çocuk ve ergenlerde temporomandibüler eklem hastalıklarını teşhis eder ve bu hastalıkların ağız-diş sisteminde görülen hastalıklarla ilişkisini yorumlar.   X        
11 Çocuk hastalarda mevcut sistemik durum ve çürük riskine göre koruyucu ağız bakım programları planlar, uygular ve takip eder.   X        
13 Yaşam boyu öğrenme kavramını benimseyerek, sürekli profesyonel gelişimini sağlayacak planlamayı yapar, güncel literatürü ve yenilikleri takip ederek mesleki açıdan sürekli bir gelişim sağlar.         X  
14 Uluslararası düzeyde yayınları izler, yayınları kritik değerlendirme açısından inceler, araştırma sonuçlarını ve kanıta dayalı diş hekimliğini çalışmalarında uygular.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev 2 10 20
Final      
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4