• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SBE 710
Ders Tipi: 
Seçmeli
Kredi: 
2
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, lisans eğitimi aşamasında edinilen Patoloji bilgilerinin genişletilmesiyle ağız ve çevresi hastalıkların tanısı ve ayırıcı tanısının doğru yapılabilmesi, sistemik hastalıkların maksillofasiyal bölgedeki etkilerinin öğretilmesidir. Bu ders, D.M.D. düzeyindeki hekimlerin oral patoloji bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme yetisinin geliştirilmesini öngörür.
Dersin İçeriği: 

Bu ders 28 akademik çalışmayı içerir. Çalışmalarımız orofasiyal bölgeye özgü hastalıklar ile bu bölgeyi etkileyen sistemik hastalıkların tanısını-ayırıcı tanısını irdeler. Ayrıca, ağız sağlığı konusunda özen gösterilmesi gereken medikal risk altındaki hastalar için gereken uygulamaları tartışır..

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Yanıt, 3: İrdeleme, 4: Sunum, 5:Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8:Olgu çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli , C:Boşluk doldurma D: Doğru/Yanlış, E: Sözlü sınav F: Portfolyo, G: Derse katılma H:Ev ödevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Learning Outcomes Programme learning outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1) Öğrenciler orofasiyal bölgeye özgü hastalıkların tanısı ve tedavisi ile oral etkileri olan sistemik hastalıkların tanısı ve denetimi için gerekli temel becerileri kazanacaklardır PLO 1, PLO 2, PLO 3, PLO5,  PLO 6, PLO 7 1,2,3,4,8 A, B, C, D, E, G, H
2) Öğrenciler, interdisipliner uygulama gerektiren sağlık sorunlarını görerek ilgili uzmanlık dallarıyla işbirliğinde bulunabilen, gerektiğinde hastasını uygun biçimde yönlendiren bir konumda olacaklardır.

 

PLO 1, PLO 2, PLO 3, PLO5,  PLO 6, PLO 7 1,2,3,4,8 A, B, C, D, E, G, H

Dersin Akışı

Hafta Teorik konular Ders gereçleri
1 Genel Patoloji: Kavramlar ve Kurallar Kaynaklara çalışma
2 Genel Patoloji: Kavramlar ve Kurallar Kaynaklara çalışma
3 Maksillofasiyal hastalıklar: Yumuşak dokuların yangısal tepkileri (Stomatitler ve Periodontal yangılar) Kaynaklara çalışma
4 Maksillofasiyal hastalıklar: Çene kemiklerinin yangısal tepkileri

(Osteomyelit, Kemikte Rezorpsiyon and Appozisyon)

Kaynaklara çalışma
5 Çevresel zararlarla oluşan ağız lezyonları patolojisi (fiziksel travmalar, kimyasal maddeler) Kaynaklara çalışma
6 Madde bağımlılıklarının yol açtığı ağız lezyonları (narkotik madde ve ilaç bağımlılığı, tütün bağımlılığı) Kaynaklara çalışma
7 Sistemik hastalıkların maksillofasiyal bulguları: Otoimmun hastalıklar  Kaynaklara çalışma
8 Sistemik hastalıkların maksillofasiyal bulguları: Endokrin sistem hastalıkları Kaynaklara çalışma
9 Sistemik hastalıkların maksillofasiyal bulguları: Hematopatoloji Kaynaklara çalışma
10 Sistemik hastalıkların maksillofasiyal bulguları: Nöropatoloji Kaynaklara çalışma
11 Sistemik hastalıkların maksillofasiyal bulguları: Kemiğin metabolik hastalıkları ve Kanserleri Kaynaklara çalışma
12 Dental Onkoloji Kaynaklara çalışma
13 Klinikopatolojik yaklaşımlar Kaynaklara çalışma
14 Klinikopatolojik yaklaşımlar Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Kitaplar Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot  JE.  Oral and Maxillofacial Pathology - 3e, Saunders Elsevier, Piladelhia, 2008.

Regezi JA, Sciubba JJ, Jordan RCK.   Oral Pathology: Clinical Pathologic Correlations - 6e, Saunders, Philadelphia, 2011.

Mitchell R, Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster J. Pocket Companion to Robbins & Cotran: Pathologic Basis of Disease – 8e, Elsevier Saunders, Philadelphia, 2012.

Çöloğlu AS. Oral Patoloji (Ağız Patolojisi), Mor Ajans, İstanbul, 2007.

Öteki kaynaklar Ders notları

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Belge Fotokopi paylaşılabilir
Ödevler Paylaşılabilir
Sınavlar Paylaşılamaz

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 1 50  
Kısa Sınav 1 25  
Ödev 1 25  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı   60  
Yıl içinin Başarıya Oranı   40  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pulpal ve/veya periradiküler kaynaklı oral ağrıların ayırıcı tanısı ve tedavisi temel alınarak tedavi planlamasını ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme            
2 Karmaşık vakaları değerlendirmede hastanın sistemik durumunu dikkate alarak ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilme diğer diş hekimliği alanlarını dikkate alarak planlama yapabilme            
3 Cerrahi olmayan endodontik tedavinin temel prensiplerini, filozofilerini ve tedavi prosedürlerini pulpa ve periapikal dokuların morfoloji, fizyoloji ve patolojilerini gözönünde bulundurarak yerine getirebilme ve gereğinde yeniden tedaviyi gerçekleştirebilme            
4 Cerrahi endodontik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara apisektomi ve retrograt dolgu, kök rezorpsiyonlarının cerrahi yol ile tamiri, hemiseksiyon ve kök amputasyonu gibi dokunun selektif uzaklaştırılması işlemleri, kasti replantasyon ve avulse dişlerin replantasyonu, gibi çok yönlü tedavi seçeneklerini vakaya uygun olarak seçebilmeli ve maksimum psikomotor beceri ile yapabilme            
5 Kök ucu gelişimi tamamlanmamış dişlerde apeksogenesiz, apeksifikasyon ve apikal tıkaçlama ve rejeneratif endodonti uygulamaları ve bu tedavilerde kullanılabilecek materyaller hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve vakaya uygun yöntemi ve materyali seçerek maksimum psikomotor beceri ile uygulayabilme            
6 Geriatrik hastalar, pediatrik hastalar, renkleşmiş dişler, anomalili dişler, travmaya uğramış dişlere özgü en güncel endodontik yaklaşımları hastaya uygulayabilme            
7 Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu ile ilgili bilgi sahibi olma, post boşluğunu kök kanal morfolojisini ve diş sert dokularının hastaya ve dişe özgü özelliklerini, uygulanmış olan kanal dolgu yöntemini gözönünde bulundurarak hazırlayabilme; en uygun  post sistemini seçebilme ve uygulayabilme

 

           
8 Kanıta dayalı dişhekimliği esaslarına ön planda tutarak Endodontik tedavide başarı çalışmalarını inceleyebilme ve hangi tedavi yönteminde ne kadar başarı beklenebileceğine dair bilgileri implant uygulamalarını da gözönünde bulundurarak hastalara aktarabilme     X      
9 Klinik uygulamalara ilişkin görsel ve yazılı kayıtların tutulmasının easlarını bilme ve hasta gizliliğine özen gösterme            
10 Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirmeyi kullanarak okuma ve sonuçlarını sentez edebilme            
11 Oral dokuların histoloji, fizyoloji ve patolojisi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme         X  
12 Fonksiyonel Anatomi ve radyografik anatomi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme detaylı bilgi sahibi olma ve bu bilgisini radyolojik ve klinik uygulamalarda kullanabilme            
13 Endodontik tedaviyi asepsi ve antisepsi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirebilme; endodontik enfeksiyonların tedavisinde, şekillendirme ve irrigasyon protokollerini oluşturmada, seans sayısını belirleme ve cerrahi olan ile olmayan tedavi yöntemleri arasında seçim yapma gibi konularda karar vermede mikrobiyoloji bilgisini de kullanarak karar verebilme            
14 Endodontide kullanılan ilaçların farmakolojik etkilerini dikkate alarak uygulayabilme            
15 Bilimsel makalelerin güvenilirlikleri açısından değerlendirebilmek için istatistiksel analizleri anlayabilme, yorumlayabilme X          
16 Kanıta dayalı diş hekimliği bakımından kanıt değerini göz önünde bulundurarak, bilimsel çalışma planlama, yapma, bulguları analiz edebilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi            
17 Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi)            
18 Düşünce becerisini geliştirerek yaratıcı fikirler ortaya koyabilme

 

    X      
19 Enformasyon teknolojisinin doğru kullanılması, recall ve follow-up            
20 Endodontik hasta ve diğer diş hekimleriyle iletişim            
21 Dental fotoğraf tekniklerini endodontik vakalara uygulayabilme            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 25 25
Ödev 1 15 25
Final 1 25 40
Toplam İş Yükü     178
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,12
Dersin AKTS Kredisi     7