• TR
 • EN
Ders Kodu: 
DPED 693
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, verilen bir konu hakkında literatür taraması yapmak ve analitik bir derleme hazırlayıp sunmaktır.
Dersin İçeriği: 

Araştırma dizaynı ve metodolojisi, makale taraması, bilimsel dergiler. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Verilen bir konu hakkındaki bilimsel makaleleri çeşitli veri tabanlarında tarar, analiz eder, yorumlar ve makaleleri özümseyerek bir derleme oluşturur ve sunar. ÖÇ 12, ÖÇ 13, ÖÇ 14, ÖÇ 15 2,3,4 G,H
2) Olgu raporlarını değerlendirir, yorumlar, eleştirir ve sonuçları klinik yönden analiz ederek sunar. ÖÇ 12, ÖÇ 13, ÖÇ 14, ÖÇ 15 2,3,4 G,H
3) Bilimsel araştırma makalelerini kritik değerlendirme açısından inceler, araştırma sonuçlarını yorumlar ve kanıta dayalı diş hekimliği yönünden değerlendirir. ÖÇ 12, ÖÇ 13, ÖÇ 14, ÖÇ 15 2,3,4 G,H
4) Birey olarak ya da grup çalışması içerisinde rol alarak bir sunum hazırlar ve verilen süreyi etkili kullanarak sunum yapar. ÖÇ 12, ÖÇ 13, ÖÇ 14, ÖÇ 15 2,3,4 G,H
5) Çocuk diş hekimliği alanındaki yenilikleri bilimsel makaleleri araştırma ve sunma yolu ile takip eder. ÖÇ 12, ÖÇ 13, ÖÇ 14, ÖÇ 15 2,3,4 G,H

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1-16 Verilen bir konu hakkında bir derleme sunumu Güncel literatür

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
 1. Pinkham JR, Casamassimo PS, McTigue DJ, Fields HW Jr, Nowak AJ. Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence. 4th ed. St. Louis, Mo: Elsevier Saunders; 2005.
 2. Koch G, Poulsen S. Pediatric dentistry – a clinical approach. 2nd ed. Blackwell Publishing Ltd; 2009.
 3. McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the Child and Adolescent. 8th ed. St. Louis, Mo: Mosby; 2004.
 4. Mathewson RJ, Primosch RE. Fundamentals of Pediatric Dentistry, 3rd ed. Chicago: Quintessence; 1995.
Diğer Kaynaklar
 1. Pediatric Dentistry
 2. Journal of Dentistry for Children
 3. Journal of Clinical Pediatric Dentistry
 4. European Journal of Paediatric Dentistry
 5. European Archives of Paediatric Dentistry
 6. International Journal of Paediatric Dentistry
 7. Dental Traumatology

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler 1 derleme sunumu, paylaşılır.
Sınavlar -

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 0 0  
Kısa Sınav 0 0  
Final Sınavı 0 0  
Ödev 1 100%  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı  0 0  
Yıl içinin Başarıya Oranı  1 100%  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
12 Okullara yönelik ağız-diş taramaları yapar, toplum esaslı koruyucu programları planlar, uygular ve değerlendirir.         X  
13 Yaşam boyu öğrenme kavramını benimseyerek, sürekli profesyonel gelişimini sağlayacak planlamayı yapar, güncel literatürü ve yenilikleri takip ederek mesleki açıdan sürekli bir gelişim sağlar.         X  
14 Uluslararası düzeyde yayınları izler, yayınları kritik değerlendirme açısından inceler, araştırma sonuçlarını ve kanıta dayalı diş hekimliğini çalışmalarında uygular.         X  
15 Araştırma dizaynı ve metodolojisi hakkındaki bilgilerini kullanarak özgün bilimsel araştırma planlar, uygular, veri ve bulguları analiz eder ve değerlendirir.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)      
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev 1 15 15
Final      
Toplam İş Yükü     95
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3.8
Dersin AKTS Kredisi     4