• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DEND 608
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
8
Kredi: 
5
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı mezuniyet sonrası öğrencilere ağız boşluğu ve dişlerle ilgili temel bilgilerin tekrarlatılması ve bununla bağlantılı olarak pulpa ve periapikal doku hastalıklarının etyolojisi, teşhisi, klinik görünümleri, histolojisi ve tedavisinin detaylı olarak aktarılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Diş yapılarının oluşum aşamaları, gelişimsel anomaliler ve tedavileri, çalışma uzunluğunun belirlenmesi, pulpa hastalıklarının etyolojilerinin tanımlanması, kök kanalları ve periapikal dokulardaki mikrobiyolojik flora, periapikal doku hastalıklarının etyolojisi, flare-up olgularının nedenleri ve izlenilmesi gereken yol hakkında bilgi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Vaka İzleme 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev D: Klinik performans değerlendirme formları, E: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Ağız boşluğu ve diş yapılarının oluşum aşamaları ve gelişimsel anomalileri ilişkilendirebilmeli ve  anomalili dişlerin tedavilerinde karşılaşılan sorunlara ilişkin çözümleri uygulayabilmelidir.

 

 

 

11 1,2,3,4,5 A
  1. Dişin ve periodontal dokularının histolojik özellikleri göz önünde bulundurularak   çalışma uzunluğu belirlenmesi ve kök boyunca ve yaşla değişen histolojik özelliklerin farkında olarak  kök kanalı tedavisini planlayıp gerçekleştirebilmelidir.

 

 

11 1,2,3,4,5 A
  1. Pulpa hastalıklarının etyolojisini  tanımlayabilmeli; teşhis ve tedavilerini uygun şekillendirme ve irrigasyon yöntemleri kullanarak uygun zamanlama ile  gerçekleştirilebilmelidir.

 

1 1,2,3,4,5 A
  1. Kök kanalları ve periapikal dokulardaki mikrobiyolojik florayı anlayarak bu bilgiyi  kök kanalı tedavisi sırasında seans sayısı, apikal preperasyonun çapı, irrigasyon solusyonu ve yönteminin seçiminde kullanabilmelidir.
13 1,2,3,4,5 A
  1. Periapikal doku hastalıklarının etyolojisini doğru bir şekilde tespit edebilmeli ,tedavisini gerçekleştirilebilmeli ve tekrarını önleyebilmelidir.

 

1 1,2,3,4,5 A
  1. Endodontik tedavi sırasında seanslararası flare –up olgularının nedenlerinin bilincinde olup bu durumlarda izlenmesi gereken stratejiyi doğru olarak belirleyebilmelidir.

 

8 1,2,3,4,5 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ağız boşluğu ve dişlerin oluşumu Kaynaklara

Çalışma

2 Diş anomalileri ve tedavilerinde karşılaşılan sorunlar ve çözümleri Kaynaklara

Çalışma

3 Dentin yapısı,tipleri ve endodonti tedavi ile ilişkisi Kaynaklara

Çalışma

4 Pulpa-sement,PDL'in  histolojik yapısı Kaynaklara

Çalışma

5 Kök kanallarının şekillendirilmesinde apikal hudut Kaynaklara

Çalışma

6 Pulpa iltihaplarının etyolojisi Kaynaklara

Çalışma

7 Diş çürüğü ve dişhekimliği işlemlerine pulpa reaksiyonları Kaynaklara

Çalışma

8 Pulpitis seroza -pulpitis purulenta Kaynaklara

Çalışma

9 Pulpa nekrozu ve pulpa kangreni Kaynaklara

Çalışma

10 Endodontide mikrobiyoloji ve biofilm Kaynaklara

Çalışma

11 Akut ve kronik periradiküler lezyonların mediatörleri ve immünoloji Kaynaklara

Çalışma

12 Akut Apikal Periodontitis ve Akut Apikal Apse Kaynaklara

Çalışma

13 Kronik Apikal Periodontitis ve Kronik Apikal Apse Kaynaklara

Çalışma

14 Periapikal kistler ve tedavileri Kaynaklara

Çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

Ders slaytlarının çıktısı

Diğer Kaynaklar 1) Endodontics, Ingle, 2008.

2) Richard S. Schwartz, Thomas Hilton, J. William Robbins, James B. Summitt. Fundamentals of Operative Dentistry: a contemporary approach Quintessence Publishing Co , 2006..

3) Mahmoud Torabinejad, Richard E Walton. Endodontics: Princible and practice, 2009.

4) Philip Lumley, Nick Adams, Philip Tomson. Practical Clinical Endodontics, 2006.

5) Stephen Cohen, Kenneth M. Hargreaves. Pathways of the pulp, 2010.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Final Sınavı 1 50
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   100
Yıl içinin Başarıya Oranı   0
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pulpal ve/veya periradiküler kaynaklı oral ağrıların ayırıcı tanısı ve tedavisi temel alınarak tedavi planlaması yapabilme ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme

 

        X  
2 Karmaşık vakaları değerlendirmede hastanın sistemik durumunu dikkate alarak ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak diğer dişhekimliği alanlarını dikkate alarak planlama yapabilme            
3 Cerrahi olmayan endodontik tedavinin temel prensiplerini, filozofilerini ve tedavi prosedürlerini pulpa ve periapikal dokuların morfoloji, fizyoloji ve patolojilerini gözönünde bulundurarak yerine getirebilme ve gereğinde yeniden tedaviyi gerçekleştirebilme            
4 Cerrahi endodontik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara apisektomi ve retrograt dolgu, kök rezorpsiyonlarının cerrahi yol ile tamiri, hemiseksiyon ve kök amputasyonu gibi dokunun selektif uzaklaştırılması işlemleri, kasti replantasyon ve avulse dişlerin replantasyonu, gibi çok yönlü tedavi seçeneklerini vakaya uygun olarak seçebilmeli ve maksimum psikomotor beceri ile yapabilme            
5 Kök ucu gelişimi tamamlanmamış dişlerde apeksogenesiz, apeksifikasyon ve apikal tıkaçlama ve rejeneratif endodonti uygulamaları ve bu tedavilerde kullanılabilecek materyaller hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve vakaya uygun yöntemi ve materyali seçerek maksimum psikomotor beceri ile uygulayabilme            
6 Geriatrik hastalar, pediatrik hastalar, renkleşmiş dişler, anomalili dişler, travmaya uğramış dişlere özgü en güncel endodontik yaklaşımları hastaya uygulayabilme            
7 Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu ile ilgili bilgi sahibi olma, post boşluğunu kök kanal morfolojisini ve diş sert dokularının hastaya ve dişe özgü özelliklerini, uygulanmış olan kanal dolgu yöntemini gözönünde bulundurarak hazırlayabilme; en uygun  post sistemini seçebilme ve uygulayabilme

 

           
8 Kanıta dayalı dişhekimliği esaslarına ön planda tutarak Endodontik tedavide başarı çalışmalarını inceleyebilme ve hangi tedavi yönteminde ne kadar başarı beklenebileceğine dair bilgileri implant uygulamalarını da gözönünde bulundurarak hastalara aktarabilme       X    
9 Klinik uygulamalara ilişkin görsel ve yazılı kayıtların tutulmasının easlarını bilme ve hasta gizliliğine özen gösterme            
10 Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirmeyi kullanarak okuma ve sonuçlarını sentez edebilme            
11 Oral dokuların histoloji, fizyoloji ve patolojisi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme         X  
12 Fonksiyonel Anatomi ve radyografik anatomi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme detaylı bilgi sahibi olma ve bu bilgisini radyolojik ve klinik uygulamalarda kullanabilme            
13 Endodontik tedaviyi asepsi ve antisepsi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirebilme; endodontik enfeksiyonların tedavisinde, şekillendirme ve irrigasyon protokollerini oluşturmada, seans sayısını belirleme ve cerrahi olan ile olmayan tedavi yöntemleri arasında seçim yapma gibi konularda karar vermede mikrobiyoloji bilgisini de kullanarak karar verebilme       X    
14 Endodontide kullanılan ilaçların farmakolojik etkilerini dikkate alarak uygulayabilme            
15 Bilimsel makalelerin güvenilirlikleri açısından değerlendirebilmek için istatistiksel analizleri anlayabilme, yorumlayabilme            
16 Kanıta dayalı diş hekimliği bakımından kanıt değerini göz önünde bulundurarak, bilimsel çalışma planlama, yapma, bulguları analiz edebilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi            
17 Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi)            
18 Düşünce becerisini geliştirerek yaratıcı fikirler ortaya koyabilme

 

           
19 Enformasyon teknolojisinin doğru kullanılması, recall ve follow-up            
20 Endodontik hasta ve diğer diş hekimleri ile iletişim            
21 Dental fotoğraf tekniklerini endodontik vakalara uygulayabilme            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8