• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DEND 607
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
8
Kredi: 
5
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı mezuniyet sonrası öğrencilere endodontik teşhis ile ilgili en yeni ve güncel bilgilerin aktarılmasıdır. Bunun yanı sıra endodontide ağrı, analjezik ve antibiyotik kullanımı gibi endodontik tedavideki anahtar konularla ilgili detaylı bilgi verilerek uzmanlığını almakta olan öğrencilerin endodontinin bu spesifik konularını daha ayrıntılı olarak kavramaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Detaylı endodontik muayene ve teşhis, sistemik hastalıkların endodontik tedavide önemi, endodontik hastalıklarla periodontal hastalıkların ilişkisi, implant seçenekleri, endodontik tedavide kullanılan ana ve yardımcı anestezi yöntemleri hakkında bilgi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Vaka İzleme 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev D: Klinik performans değerlendirme formları, E: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Endodontik teşhis için birden çok parametreyi dikkate alan detaylı bir muayenenin esaslarını kavramış olmalı ve bu yöntemlerin ışığı altında doğru bir teşhis koyup uygun tedavi planlaması yapabilmelidir.

 

 

1 1,2,3,4,5 A
2) Sistemik hastalıkların endodontik tedavi sürecindeki öneminin bilinciyle doğru tedavi stratejisi izlemelidir.  

 

 

2 1,2,3,4,5 A
3) Endodontik hastalıklarla periodontal hastalıkların ilişkisini ve klinik görünümlerini kavrayabilmeli, tedavi aşamalarını tarif edebilmelidir.

 

6 1,2,3,4,5 A
4) İmplant seçeneklerini sıralayabilmeli, hastaya bu konuda aktarılması gerekli olan bilgileri sıralayabilmelidir.

 

8 1,2,3,4,5 A
5) Endodontik tedavide kullanılan ana ve yardımcı anestezi yöntemlerini açıklayabilmeli ve hangi durumlarda tercih edilmesi konusunda yeterli bilgi verebilmelidir.

 

14 1,2,3,4,5 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Endodontide Muayene Kaynaklara Çalışma
2 Endodontide teşhis Kaynaklara Çalışma
3 Endodontide özel radyografi yöntemleri Kaynaklara Çalışma
4 İmplantların tedavi planlamasındaki yeri Kaynaklara Çalışma
5 Pulpanın canlı olup olmadığının incelenmesi Kaynaklara Çalışma
6 Endodontide önemli oluşumlar ve sistemik hastalıklarda endodontik tedavi Kaynaklara Çalışma
7 Endo perio ilişkileri Kaynaklara Çalışma
8 Endo perio ilişkileri Kaynaklara Çalışma
9 Endodontide Ağrı Kaynaklara Çalışma
10 Endodontide Ağrı Kaynaklara Çalışma
11 Ağrı ve dentinin yapısı Kaynaklara Çalışma
12 Dentinden ağrının iletilmesi ve ağrı oluşum teorileri Kaynaklara Çalışma
13 Yansıyan ağrı Kaynaklara Çalışma
14 Yansıyan ağrı Kaynaklara Çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

Ders slaytlarının çıktısı

Diğer Kaynaklar 1) Endodontics, Ingle, 2008.

2) Mahmoud Torabinejad, Richard E Walton. Endodontics: Princible and practice, 2009.

3) Philip Lumley, Nick Adams, Philip Tomson. Practical Clinical Endodontics, 2006.

4) Stephen Cohen, Kenneth M. Hargreaves. Pathways of the pulp, 2010.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Final Sınavı 1 50
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pulpal ve/veya periradiküler kaynaklı oral ağrıların ayırıcı tanısı ve tedavisi temel alınarak tedavi planlaması yapabilme ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme

 

        X  
2 Karmaşık vakaları değerlendirmede hastanın sistemik durumunu dikkate alarak ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak diğer diş hekimliği alanlarını dikkate alarak planlama yapabilme         X  
3 Cerrahi olmayan endodontik tedavinin temel prensiplerini, filozofilerini ve tedavi prosedürlerini pulpa ve periapikal dokuların morfoloji, fizyoloji ve patolojilerini gözönünde bulundurarak yerine getirebilme ve gereğinde yeniden tedaviyi gerçekleştirebilme            
4 Cerrahi endodontik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara apisektomi ve retrograt dolgu, kök rezorpsiyonlarının cerrahi yol ile tamiri, hemiseksiyon ve kök amputasyonu gibi dokunun selektif uzaklaştırılması işlemleri, kasti replantasyon ve avulse dişlerin replantasyonu, gibi çok yönlü tedavi seçeneklerini vakaya uygun olarak seçebilmeli ve maksimum psikomotor beceri ile yapabilme            
5 Kök ucu gelişimi tamamlanmamış dişlerde apeksogenesiz, apeksifikasyon ve apikal tıkaçlama ve rejeneratif endondoti uygulamaları ve bu tedavilerde kullanılabilecek materyaller hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve vakaya uygun yöntemi ve materyali seçerek maksimum psikomotor beceri ile uygulayabilme            
6 Geriatrik hastalar, pediatrik hastalar, renkleşmiş dişler, anomalili dişler, travmaya uğramış dişlere özgü en güncel endodontik yaklaşımları hastaya uygulayabilme   X        
7 Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu ile ilgili bilgi sahibi olma, post boşluğunu kök kanal morfolojisini ve diş sert dokularının hastaya ve dişe özgü özelliklerini ve uygulanmış olan kanal dolgu yöntemini gözönünde bulundurarak hazırlayabilme; en uygun  post sistemini seçebilme ve uygulayabilme

 

           
8 Kanıta dayalı dişhekimliği esaslarına ön planda tutarak Endodontik tedavide başarı çalışmalarını inceleyebilme ve hangi tedavi yönteminde ne kadar başarı beklenebileceğine dair bilgileri implant uygulamalarını da gözönünde bulundurarak hastalara aktarabilme     X      
9 Klinik uygulamalara ilişkin görsel ve yazılı kayıtların tutulmasının easlarını bilme ve hasta gizliliğine özen gösterme            
10 Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirmeyi kullanarak okuma ve sonuçlarını sentez edebilme            
11 Oral dokuların histoloji, fizyoloji ve patolojisi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme            
12 Fonksiyonel Anatomi ve radyografik anatomi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme detaylı bilgi sahibi olma ve bu bilgisini radyolojik ve klinik uygulamalarda kullanabilme            
13 Endodontik tedaviyi asepsi ve antisepsi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirebilme; endodontik enfeksiyonların tedavisinde, şekillendirme ve irrigasyon protokollerini oluşturmada, seans sayısını belirleme ve cerrahi olan ile olmayan tedavi yöntemleri arasında seçim yapma gibi konularda karar vermede mikrobiyoloji bilgisini de kullanarak karar verebilme            
14 Endodontide kullanılan ilaçların farmakolojik etkilerini dikkate alarak uygulayabilme   X        
15 Bilimsel makalelerin güvenilirlikleri açısından değerlendirebilmek için istatistiksel analizleri anlayabilme, yorumlayabilme            
16 Kanıta dayalı diş hekimliği bakımından kanıt değerini göz önünde bulundurarak, bilimsel çalışma planlama, yapma, bulguları analiz edebilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi            
17 Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi)            
18 Düşünce becerisini geliştirerek yaratıcı fikirler ortaya koyabilme

 

           
19 Enformasyon teknolojisinin doğru kullanılması, recall ve follow up            
20 Endodontik hasta ve diğer diş hekimleri ile iletişim            
21 Dental fotoğraf tekniklerinin endodontik vakalara uygulanabilmesi            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     172
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,8
Dersin AKTS Kredisi     7