• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DEND 612
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
1
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu pratik dersin amacı endodonti için spesifik olan ve tedavisi öğrencinin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olann olguların seminer ortamında sunulması ve üzerlerinde tartışılarak öğrenimin pekiştirilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Ekip çalışmasını planlama ve yönetme, özgün tedavi yöntemlerinin saptanabilmesi, alternatif tedavi planları tasarlanabilmesi, hekimlik sınırlarını aşan vakalarda uzmana sevk etme, temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle entegre edebilme, ileri görüntüleme teknikleri hakkında bilgi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Vaka İzleme 5:Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev D: Klinik performans değerlendirme formları, E: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini dikkate alarak, klinikte de ekip çalışmasını planlama ve yönetme

 

20 1,2,3,4,5 A
2) Vakalar için oluşturulabilecek özgün tedavi yöntemlerini saptayabilme Bir hasta için alternatif tedavi planları tasarlayabilme ve hastaya bu planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek hasta ile birlikte tedavi planına karar verebilme,

ajanı seçebilmelidir.

 

8 1,2,3,4,5 A
3) Hastanın taşıdığı ağız sağlığı risklerini dikkate alarak tedavi planı yapabilme, hekimlik sınırlarını aşan vakalarda uzmanına sevk etme

 

20 1,2,3,4,5 A
4) Temel tıp bilimlerini, klinik bilimlerle entegre edebilme ve bu bilgileri hasta ile ilgili tüm işlemlerde kullanabilme

 

12 1,2,3,4,5 A
5) İleri görüntülme teknikleriyle elde edilen bilgileri değerlendirebilmesi

 

21 1,2,3,4,5 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1-14 Olguların seminer ortamında sunulması Kaynaklara

Çalışma

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Final Sınavı    
Ödev 2 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pulpal ve/veya periradiküler kaynaklı oral ağrıların ayırıcı tanısı ve tedavisi temel alınarak tedavi planlaması yapabilmeli ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme

 

           
2 Karmaşık vakaları değerlendirmede hastanın sistemik durumunu dikkate alarak ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak diğer diş hekimliği alanlarını dikkate alarak planlama yapabilme            
3 Cerrahi olmayan endodontik tedavinin temel prensiplerini, filozofilerini ve tedavi prosedürlerini pulpa ve periapikal dokuların morfoloji, fizyoloji ve patolojilerini gözönünde bulundurarak yerine getirebilme ve gereğinde yeniden tedaviyi gerçekleştirebilme            
4 Cerrahi endodontik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara apisektomi ve retrograt dolgu, kök rezorpsiyonlarının cerrahi yol ile tamiri, hemiseksiyon ve kök amputasyonu gibi dokunun selektif uzaklaştırılması işlemleri, kasti replantasyon ve avulse dişlerin replantasyonu, gibi çok yönlü tedavi seçeneklerini vakaya uygun olarak seçebilmeli ve maksimum psikomotor beceri ile yapabilme            
5 Kök ucu gelişimi tamamlanmamış dişlerde apeksogenesiz, apeksifikasyon ve apikal tıkaçlama ve rejeneratif endodoti uygulamaları ve bu tedavilerde kullanılabilecek materyaller hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve vakaya uygun yöntemi ve materyali seçerek maksimum psikomotor beceri ile uygulayabilme            
6 Geriatrik hastalar, pediatrik hastalar, renkleşmiş dişler, anomalili dişler, travmaya uğramış dişlere özgü en güncel endodontik yaklaşımları hastaya uygulayabilme            
7 Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu ile ilgili bilgi sahibi olma, post boşluğunu kök kanal morfolojisini ve diş sert dokularının hastaya ve dişe özgü özelliklerini ve uygulanmış olan kanal dolgu yöntemini gözönünde bulundurarak hazırlayabilme; en uygun  post sistemini seçebilme ve uygulayabilme

 

           
8 Kanıta dayalı dişhekimliği esaslarına ön planda tutarak Endodontik tedavide başarı çalışmalarını inceleyebilme ve hangi tedavi yönteminde ne kadar başarı beklenebileceğine dair bilgileri implant uygulamalarını da gözönünde bulundurarak hastalara aktarabilme         X  
9 Klinik uygulamalara ilişkin görsel ve yazılı kayıtların tutulmasının easlarını bilme ve hasta gizliliğine özen gösterme            
10 Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirmeyi kullanarak okuma ve sonuçlarını sentez edebilme            
11 Oral dokuların histoloji, fizyoloji ve patolojisi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme            
12 Fonksiyonel Anatomi ve radyografik anatomi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme detaylı bilgi sahibi olma ve bu bilgisini radyolojik ve klinik uygulamalarda kullanabilme            
13 Endodontik tedaviyi asepsi ve antisepsi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirebilme; endoodntik enfeksiyonların tedavisinde, şekillendirme ve irrigasyon protokollerini oluşturmada, seans sayısını belirleme ve cerrahi olan ile olmayan tedavi yöntemleri arasında seçim yapma gibi konularda karar vermede mikrobiyoloji bilgisini de kullanarak karar verebilme         X  
14 Endodontide kullanılan ilaçların farmakolojik etkilerini dikkate alarak uygulayabilme            
15 Bilimsel makalelerin güvenilirlikleri açısından değerlendirebilmek için istatistiksel analizleri anlayabilme, yorumlayabilme            
16 Kanıta dayalı diş hekimliği bakımından kanıt değerini göz önünde bulundurarak, bilimsel çalışma planlama, yapma, bulguları analiz edebilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi            
17 Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi)            
18 Düşünce becerisini geliştirerek yaratıcı fikirler ortaya koyabilme            
19 Enformasyon teknolojisinin doğru kullanılması, recall ve follow up            
20 Endodontik hasta ve diğer diş hekimleriyle iletişim         X  
21 Dental fotoğraf tekniklerini endodontik vakalara uygulayabilme         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav      
Ödev 2 22 44
Final      
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4