• TR
  • EN

Amaç: Akademik çevrelerde, sağlık kuruluşlarında, farmasötik endüstrisinde yada devlet sektöründe; farmasötik ekonomi, politika veya tedavi çıktılarına ilişkin  çalışmaları tasarlayan, yürüten veya değerlendiren bireylere ihtiyaç artmaktadır. Disiplinler arası bir konu olması nedeniyle, farmakoekonomi alanında faaliyet gösteren bireylerin ekonomi, etik, epidemiyoloji, sağlık sistemi araştırmaları, tıp, eczacılık, hemşirelik, psikometri, sosyoloji ve istatistik hakkında bilgi sahibi olması gerekir.

Hedef: Medikal teknolojilerin gelişimi için sosyoekonomik metodolojilerin anlaşılmasını sağlamak (e.g., maliyet-etkinlik analizi, yaşam kalitesinin değerlendirilmesi) Tedavi yaklaşımı modelleri tekniklerini tanıtmak ve bu tekniklerin karar verme süreçlerinde kullanmak.Markov modellerini ve matematiksel simülasyonları kullanarak farmasötik ürünlerin çıktılarını değerlendirilmek. Sağlık pazarının yapısını anlamak ve sağlık politikalarını, farmasötik politikaları şekillendiren güçleri anlamayı sağlamak. Araştırma merkezli çevreyi uyaracak ortam oluşturmak. Teropötik araçların değerlendirilmesi için istatistik, epidemiyolojik ve ekonometrik eğitim sağlamak. Formülerlerin ve farmösötikle çakışan devlet ve özel sektör politikalarının gelişimi ve idamesine karar vermek için farmakoekonomi ve tedavi çıktıları verilerinin kullanımı anlayışını getirmek. Farmakoekonomik çalışmaların tasarlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde bilgi bankası arşivlerini ve ileri dönük çalışma tasarımlarını kullanarak pratik deneyim sağlamak.

Eğitim Dili: %100 İngilizce