• TR
  • EN

Doktora programı için başvuran adaylar eczacılık fakültesinden mezun veya farmasötik/medisinal kimya yüksek lisans derecesine sahip olmalıdırlar.

Diğer koşullar:

  • Lisans diploma fotokopisi
  • Mezun olunan lisans programından aldığı transkript
  • Yüksek lisans diploma fotokopisi (eğer varsa)
  • Mezun olunan yüksek lisans programından aldığı transkript (eğer varsa)
  • ALES puanı en az 55 (ya da GRE belgesi)
  • YÖK tarafindan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 veya ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alması
  • Adayın özgeçmişi