• TR
  • EN

Kuruluş: Farmasötik Toksikoloji Doktora programı 2012 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Amaç: Canlı sistemleriyle ve çevre sağlığıyla ilgili temel bilgilerle donatılmış, geniş tabanlı uygulamalarla farmasötik toksikoloji ve biyolojik bilimlerde en modern araştırma yöntemleri uygulayabilen, konusuna hakim, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, bir farmasötik toksikoloji araştırmasını planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin farmasötik toksikoloji bilim doktoru yetiştirmektir.

Hedef: Programın temel hedefi, farmasötik toksikoloji alanındaki gelişmeleri ve bu gelişmelerin sonuçlarını analiz edebilen, ilaçlar, kimyasal maddeler ve doğal kaynaklı maddelerin in vivo ve in vitro yöntemler kullanılarak canlı organizmada uğradığı değişimlerini; hücresel, biyokimyasal ve moleküler düzeyde toksisite mekanizmalarını; toksik dozları ile zararsızlık limitlerinin belirlenmesini; zehirlenmeler ve tedavilerini; çeşitli ortamdan izolasyonlarını, analizlerini, güvenli kullanım için risk analizlerini en gelişmiş yöntemler kullanarak yapabilen, bu konulardaki becerilerini etkin şekilde kullanabilen, problemler karşısında güncel analitik araçları ve yayınlanmış olan bilgileri kullanarak çözümler üretebilen ve görüş bildiren, profesyonel ve etik değerlere sahip, iletişim becerileri güçlü araştırıcılar yetiştirmektir.

Eğitim Dili: %100 İngilizce