• TR
  • EN

Amaç: Toksikoloji, kimyasal maddeler ile canlılar arasındaki etkileşmeleri zararlı sonuçları yönünden inceleyen, yaptığı araştırmalarla kimyasal maddelerin zararsızlık limitlerini belirleyen bir bilim dalıdır. Bu tanımla toksikolojinin araştırma konularıyla insan sağlığını doğrudan ilgilendiren sonuçlara varılmaktadır. Günümüzde toksikoloji çok değişik alt dallarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunlar klinik toksikoloji, çevre toksikolojisi, endüstriyel toksikoloji, adli toksikoloji, analitik toksikoloji, tanımlayıcı toksikoloji ve ekotoksikoloji alanlarıdır. İlaçlar, kozmetik maddeler, pestisitler, gıda katkı maddeleri, ev temizlik malzemeleri ve endüstride kullanılan kimyasal maddeler gibi geniş bir alan toksikolojinin araştırma konularını oluşturmaktadır.

Hedef: Bu programın amacı, Paraselsusun (1493-1541) “Tüm maddeler zehirdir, zehirli olmayan madde yoktur. Zehir ile ilacı ayıran, doz.” sözüne uygun olarak, ilaçlar ile bitkisel ve kimyasal maddelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, canlı organizmada uğradığı değişim, hücresel, biyokimyasal ve moleküler düzeyde toksisite mekanizmaları, toksik dozları, zararsızlık limitlerinin belirlenmesi, zehirlenmeler ve tedavileri, çeşitli ortamdan izolasyonları, analizleri, güvenli kullanım için risk analizleri, ilaçların güvenli kullanımları ile ilgili en gelişmiş araştırmaları yapabilecek, çeşitli disiplinlerle bütünleştirilmiş geniş tabanlı uygulamalarla lisansüstü düzeyde eleman yetiştirmektir.

Kazanılan Derece: Program tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Farmasötik Toksikoloji  alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Eğitim Dili: %100 İngilizce