• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ECKM 523
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

1. Introduction to pharmaceutical unit operations, general relationship of unit processes in the background of pharmaceutical dosage forms

 Extraction

2. Crystallization

3. Evaporation

4. Distillation 

5. Filtration-1

6. Filtration-2

7. Drying- drying theory with hot air, hot surface, freeze drying, Convective, conductive, radiation drying,

8. Drying- Different types of  dryers

9. Milling- Particle shape and size analysis, size reduction – possible influence of crystallinity and fracture mechanism, description and operation of mills

10. Powder mixing – Mechanism of random and interactive mixing, mixing indices,

11. Mixing of semisolids, Mixing of Liquids

12. Compression and Consolidation of Powdered Solids

13. Sanitation  & Sterilization

14. Introduction to Process Analytical Technology (PAT)

Kaynaklar

Pharmaceutical Process Engineering, Anthony J. Hickey David Ganderton, Informa Healthcare

Pharmaceutics- The Science of Dosage Form Designs; M. E. Aulton; Churchill Livingstone

The Theory and Practice of Industrial Pharmacy, Leon Lachman, Herbert A. Lıeberman, Joseph L. Kanıg; Lea & Febiger

Chemıcal Engıneerıng In The Pharmaceutıcal Industry- R&D to Manufacturing; Davıd J. Am Ende; John Wiley & Sons

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İlaç ve kozmetik sanayiinde çalışan mesleklerinde daha yararlı olabilmeleri ve bilgilerine yeni ufuklar katabilmeleri         x  
2 Sektörde çalışan czacı ve kimya mühendislerinin karşılaştıkları problem çözme becerilerini artırmaları         x  
3 İnsan sağlığını koruyacak ve olumlu katkılar sağlayacak ilaç ve  kozmetik ürünlerinin  tasarlanabilmesi         x  
4 İlaç ve kozmetik endüstrisinin alt yapı tasarlanmasında katkıda bulunabilmeleri       x    
5 İlaç ve kozmetikt üretiminde kullanılan teçhizatları seçebilmesi         x  
6 İlaç üretiminde otomasyon ve ileri teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmaları         x  
7 İlaç ve kozmetik üretim yöntemlerini tanımlayabilme ve geliştirebilmesi         x  
8 İlaç ve kozmetik ambalajlama teknolojileri hakkında bilgi edinimi x          
9 İlaç ve kozmetik üretimi planlayabilme ve yönetebilmesi     x      
10 Türkiye ve Avrupa Birliği içinde geçerli ilaç ve kozmetik kanunu ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olmaları x