• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ECKM 600
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Dersin İçeriği: 

Öğrenci ve danışmanı ile belirli sürelerde karşılıklı görüşerek geliştirilen bir çalışmadır. Çalışma konuların ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi, mevcut bilimsel yayınların takip edilmesi, ve uygulayıp yeni yöntem, bulgu, çözüm önerlerin üretimi.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1) Öğrencinin bireysel olarak alan çalışmaları ile birlikte bir tez çalışmasını yürütebilme becerisi kazanması
2) Öğrencinin tez için gerekli analiz aşamasını bireysel olarak gerçekleştirebilme becerisini kazanması
3) Program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmesi ve derinleştirmesi
4) Problemleri çözmek için deney tasarlama, elde edilen sonuçları değerlendirme ve yorumlama yetisini kazanması
5) Kurumsal/bilimsel kural/etiklere uyarak tez yazabilme becerisi geliştirmesi

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular  
1 Tezi konunun belirlenmesi  
2 Tezi konunun belirlenmesi  
3 Çalışma konusu kapsamında kavramsal çalışmaların gerçekleşmesi  
4 Çalışma konusu kapsamında kavramsal çalışmaların gerçekleşmesi  
5 Tezin içerik, kapsam, yöntemin belirlenmesi  
6 Tezin içerik, kapsam, yöntemin belirlenmesi  
7 Çalışma kapsamında alan çalışmasına ait dökümanların toplanması  
8 Çalışma kapsamında alan çalışmasına ait dökümanların toplanması  
9 Çalışma kapsamında alan çalışmasına ait dökümanların toplanması  
10 Analiz ve sentez çalışmalarının tartışılması  
11 Analiz ve sentez çalışmalarının tartışılması  
12 Deneysel  
........ ……  
  Bulguların tartışılması  
  Bulguların tartışılması  
  Genel değerlendirmeler  
  Genel değerlendirmeler  
  Tez yazımı  
........ .......  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İlaç ve kozmetik sanayiinde çalışan mesleklerinde daha yararlı olabilmeleri ve bilgilerine yeni ufuklar katabilmeleri         x  
2 Sektörde çalışan czacı ve kimya mühendislerinin karşılaştıkları problem çözme becerilerini artırmaları         x  
3 İnsan sağlığını koruyacak ve olumlu katkılar sağlayacak ilaç ve  kozmetik ürünlerinin  tasarlanabilmesi         x  
4 İlaç ve kozmetik endüstrisinin alt yapı tasarlanmasında katkıda bulunabilmeleri         x*  
5 İlaç ve kozmetikt üretiminde kullanılan teçhizatları seçebilmesi         x*  
6 İlaç üretiminde otomasyon ve ileri teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmaları         x*  
7 İlaç ve kozmetik üretim yöntemlerini tanımlayabilme ve geliştirebilmesi         x*  
8 İlaç ve kozmetik ambalajlama teknolojileri hakkında bilgi edinimi         x*  
9 İlaç ve kozmetik üretimi planlayabilme ve yönetebilmesi         x*  
10 Türkiye ve Avrupa Birliği içinde geçerli ilaç ve kozmetik kanunu ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olmaları         x*