• TR
  • EN

Başvuran adaylar, en az 5 yıllık Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Biyoloji, Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği veya benzeri lisans diplomasına sahip olmalıdırlar.

Diğer koşullar:

1. Lisans / Yüksek Lisans diplomasının aslı ve fotokopisi 2 adet

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi 2 adet

3. Transkriptin aslı ve fotokopisi 2 adet

4. 2 adet ALES sınav sonuç belgesi  (son beş yıl içerisinde alınmış, sayısal en az 55 puan (Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES belgesi gerekmemektedir.)

5. Yabancı uyruklu öğrenciler için, GRE yada ALES istenmemektedir.

6. 2 adet Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi (son beş yıl içinde alınmış, YDS veya YÖKDİL sınavı en az 55 puan veya TOEFL İBT sonuç belgesi en az 66 puan)

7. Vesikalık fotoğraf (4 Adet ) biyometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.

8. İkametgâh Belgesi 2 Adet  (e-devletten alınabilir)

9. Askerlik Durum Belgesi aslı ve fotokopisi (sadece askerliğini yapan adaylar e-devletten alabilir)

10. Adayın Özgeçmişi

Eczacılık Fakültesi dışında başvuran adayların bilimsel hazırlık derslerini almaları zorunludur.