• TR
  • EN

Misyon

Sağlık bilimleri alanında ulusal, bölgesel ve küresel sorunların çözümüne bilimsel araştırmalar yoluyla katkı sağlamak; uluslararası yüksek lisans ve doktora programları aracılığıyla evrensel bilime katkı yapacak bilim insanları ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyon

Türkiye’den ve uluslararası eğitim kurumlarından üstün yetenekli öğrencilere seçkin öğretim üyelerinin danışmanlığında potansiyellerini gösterme ve yeni bilimsel buluşlara katkıda bulunma fırsatı veren, mükemmel araştırma ve eğitim teknolojisi altyapısına sahip, modern, lider, uluslararası bilimsel etkileşimleriyle bilinen, teknoloji transferi yoluyla sağlık alanında endüstriyel gelişmeye katkı sağlayan, toplumun sağlık düzeyini geliştirmede etkin bir sağlık bilimleri enstitüsü.

Ortak Değerler ve İlkeler

Vizyoner liderlik, iyi ve stratejik yönetim, disiplinlerarası işbirliği, standartlarda mükemmellik, inovasyon, insana güven, topluma hizmet ve etik değerlere bağlılıktır. Birçok programda eğitim dili İngilizcedir.