• TR
  • EN

Kabul ve kayıt koşulları: Programa öğrenci kabulü ve kayıt esasları "Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" içinde yer alan "İkinci Bölüm-Kayıt ve Kayıt Esasları" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Tıp fakültesi mezunu ya da Fen veya Sağlık bilimlerinde yüksek lisans yapmış olmak veya Moleküler Tıp yüksek lisansı yapmış olmak