• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DORT 501
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Ortodontik tedavinin gerekliliği ile ilgili bir algının oluşmasını sağlamak, hareketli ve sabit aygıtlar kullanılan bir tedavi planı çıkarmayı sağlamak. Öğrencilere yeterli genel bir ortodontik bakış kazandırmak, böylece öğrencilere güncel bilgilerini kullanarak uygun teşhis koyma yetisini kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

Master öğrencilerinin ortodontik tedavi planlaması için gerekli teşhis ve tedavi araçlarını tanıtır, öğrencilerin bu tanı araçlarını hazırlayabilecek seviyeye gelmelerini sağlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Tanı Amaçlı Veri Toplama- Pratik (ölçü, model, fotoğraf) ÖÇ 1- 4, ÖÇ 6-11, ÖÇ 13 1,2,4,6-8 A,B,C,D,H
Model ve Fotoğraf analizleri,

Sefalometrik Analiz Yöntemleri (Steiner, Loyola, Arnett, Ricketts)

Yumuşak Doku Analizleri

ÖÇ 1- 4, ÖÇ 6-11, ÖÇ 13 1,2,4,6-8 A,B,C,D,H
Sefalometrik Çakıştırma,

PA Film Analizi

ÖÇ 1- 4, ÖÇ 6-11, ÖÇ 13 1,2,4,6-8 A,B,C,D,H
Kemik Yaşı Tayini:

El-bilek Filmleri ve Servikal Vertebralar

ÖÇ 1- 4, ÖÇ 6-11, ÖÇ 13 1,2,4,6-8 A,B,C,D,H
3D Analizler ÖÇ 1- 4, ÖÇ 6-11, ÖÇ 13 1,2,4,6-8 A,B,C,D,H

Dersin Akışı

DERS İÇERİĞİ
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanı amaçlı veri toplama Kaynaklara çalışma
2 Tanı Amaçlı Veri Toplama- Pratik (ölçü, model, fotoğraf) Kaynaklara çalışma
3 Model analizleri Kaynaklara çalışma
4 Model analizleri II Kaynaklara çalışma
5 Fotoğraf analizi  Kaynaklara çalışma
6 Sefalometrik analiz yöntemleri (Steiner, Loyola, Arnett) Kaynaklara çalışma
7 Sefalometrik analiz yöntemleri (Ricketts) Kaynaklara çalışma
8 Yumuşak doku analizleri Kaynaklara çalışma
9 Sefalometrik çakıştırma I Kaynaklara çalışma
10 Sefalometrik çakıştırma II Kaynaklara çalışma
11 PA Film Analizi Kaynaklara çalışma
12 Kemik Yaşı Tayini:

El-bilek Filmleri ve Servikal Vertebralar

Kaynaklara çalışma
13 3D Analizler Kaynaklara çalışma
14 3D Analizler II Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notu
Diğer Kaynaklar
  1. Prof.Dr.Mustafa Ülgen; Ortodonti, Anomaliler, Sefalometri, Etyoloji, Büyüme Ve Gelişim,Tanı; Y.T.Ü. Diş Hek. Fakültesi Yayını No:1, İstanbul 2000.
  2. Prof.Dr.Mustafa Ülgen; Ortodontik Tedavi Prensipleri.
  3. Prof. Dr. İlter UZEL, Prof. Dr. Ayhan ENACAR, Ortodontide Sefalometri; Çukurova Üniversitesi Basımevi, Basım yılı, Adana 2000.
  4. Contemporary orthodontics. 3rd Ed.,Proffit,William and Fields, Henry, The Mosby Co.
  5. Textbook of Orthodontics. Samir E. Bishara, Saunders Co. ISBN 0-7216-8289-8
  6. Orthodontics, 4th Edition - Current Principles and Techniques, Thomas M. Graber, DMD, MSD, PhD, OdontDr, DSc, ScD, MD, FDSRCS(Eng), Robert L. Vanarsdall, Jr., DDS and Katherine W. L. Vig, BDS, MS, FDS(RCS), DOrth ISBN: 0323026214 ISBN-13: 9780323026215

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Fotokopi paylaşılır
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 -
Kısa Sınav 0 -
Ödev 0 -
Toplam   -
Finalin Başarıya Oranı   100
Yıl içinin Başarıya Oranı   -
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Dudak damak yarıklı bebekler, çocuklar, ergenler, yetişkinler ve özel bakım gerektiren hastaların fonksiyonel, estetik, ağız ve diş sağlığı ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek seviyede tedaviler uygulayabilmek         X  
2 Diş dizisi ve çene bozukluklarına sahip hastaların, tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini kullanabilmek ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlayabilmek         X  
3 Diş dizisi ve çene bozukluklarını etkileyen faktörleri, bu faktörlerin belirti ve bulgularını, ayırıcı tanılarını ve tedavilerini yorumlayabilmek.         X  
4 Temel tıp bilimlerini, klinik bilimlerle entegre edebilmek ve bu bilgileri hasta ile ilgili tüm tedavi basamaklarında kullanabilmek       X    
5 Her yaştaki hastanın zihinsel gelişiminin aşamalarını dikkate alarak iletişim kurabilmek ve davranış yönetimini sağlayabilmek            
6 Dudak damak yarıklı bebekler, çocuklar, ergenler, yetişkinler ve özel bakım gerektiren hastaların önleyici, fonksiyonel ve estetik ortodontik tedavileri uygulayabilmek ve gerekli hallerde diğer diş hekimliği dalları ile multidisipliner yaklaşım sergileyebilmek         X  
7 Tüm yaş grubu hastalarda oro-fasiyal travmaların acil müdahalesi ve tedavisini planlamak, yönetmek, uygulamak ve gerekli hallerde multidisipliner yaklaşım sergileyebilmek         X  
8 Ortodontik tedavisinde cerrahi uygulamanında bulunduğu tüm yaş gruplarındaki hastalarda sedasyon ve genel anestezi altında diş tedavilerini planlamak ve uygulayabilmek         X  
9 Kraniyofasiyal büyüme ve gelişimi dikkate alarak oklüzyon, fasiyal büyüme ile ilgili sorunları ve fonksiyonel anomalileri teşhis edebilmek         X  
10 Tüm yaş grubundaki hastalarda temporomandibular eklem hastalıklarını teşhis edebilmek ve bu hastalıkların ağız-diş sisteminde görülen hastalıklarla ilişkisini yorumlayabilmek         X  
11 Çocuk yaş grubundaki hastalarda mevcut sistemik durum ve diş dizisi ve çene bozuklukları oluşma riskine göre koruyucu tedavi programları planlamak, uygulamak ve takip edebilmek          

X

 

 

12 Okullara yönelik ağız-diş taramaları yapabilmek, toplum esaslı koruyucu programları planlayabilmek, uygulayabilmek ve değerlendirebilmek            
13 Yaşam boyu öğrenme kavramını benimseyerek, sürekli profesyonel gelişimini sağlayacak planlamayı yapabilmek, güncel literatürü ve yenilikleri takip ederek mesleki açıdan sürekli bir gelişim sağlayabilmek X          
14 Uluslararası düzeyde yayınları izleme, yayınları kritik değerlendirme açısından inceleyebilmek, araştırma sonuçlarını ve kanıta dayalı diş hekimliğini çalışmalarında uygulayabilmek            
15 Araştırma dizaynı ve metodolojisi hakkındaki bilgilerini kullanarak özgün bilimsel araştırma planlamak, uygulamak, veri ve bulguları analiz edebilmek ve değerlendirmek            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav - - 0
Ödev - - 0
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     52
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2.08
Dersin AKTS Kredisi     2