• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DORT 591
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Verilen konu üzerinde detaylı literatür taramasını öğrenme ve ardından konunun sunumunu yapabilme
Dersin İçeriği: 

Verilen konu üzerinde detaylı literatür taraması yapılması ve ardından konunun sunulması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Herhangi bir konuyu topluluğa sunabilme. ÖÇ 13-15 1,4 G,H
Ortodonti ile ilgili herhangi bir konu hakkında kaynak tarayabilme. ÖÇ 13-15 1,4 G,H
Taranan bu kaynaklardan gerekli olanı seçebilir konuma gelme. ÖÇ 13-15 1,4 G,H
Anlatılan konuya hakim olup gelebilecek tüm soruları yanıtlayabilme. ÖÇ 13-15 1,4 G,H

Dersin Akışı

DERS İÇERİĞİ
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Seminer sunumu Literatür inceleme
2 Seminer sunumu Literatür inceleme
3 Seminer sunumu Literatür inceleme
4 Seminer sunumu Literatür inceleme
5 Seminer sunumu Literatür inceleme
6 Seminer sunumu Literatür inceleme
7 Seminer sunumu Literatür inceleme
8 Seminer sunumu Literatür inceleme
9 Seminer sunumu Literatür inceleme
10 Seminer sunumu Literatür inceleme
11 Seminer sunumu Literatür inceleme
12 Seminer sunumu Literatür inceleme
13 Seminer sunumu Literatür inceleme
14 Seminer sunumu Literatür inceleme

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar pubmed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar -

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 -
Kısa Sınav 0 -
Ödev 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   -
Yıl içinin Başarıya Oranı   -
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Dudak damak yarıklı bebekler, çocuklar, ergenler, yetişkinler ve özel bakım gerektiren hastaların fonksiyonel, estetik, ağız ve diş sağlığı ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek seviyede tedaviler uygulayabilmek            
2 Diş dizisi ve çene bozukluklarına sahip hastaların, tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini kullanabilmek ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlayabilmek            
3 Diş dizisi ve çene bozukluklarını etkileyen faktörleri, bu faktörlerin belirti ve bulgularını, ayırıcı tanılarını ve tedavilerini yorumlayabilmek.            
4 Temel tıp bilimlerini, klinik bilimlerle entegre edebilmek ve bu bilgileri hasta ile ilgili tüm tedavi basamaklarında kullanabilmek            
5 Her yaştaki hastanın zihinsel gelişiminin aşamalarını dikkate alarak iletişim kurabilmek ve davranış yönetimini sağlayabilmek            
6 Dudak damak yarıklı bebekler, çocuklar, ergenler, yetişkinler ve özel bakım gerektiren hastaların önleyici, fonksiyonel ve estetik ortodontik tedavileri uygulayabilmek ve gerekli hallerde diğer diş hekimliği dalları ile multidisipliner yaklaşım sergileyebilmek            
7 Tüm yaş grubu hastalarda oro-fasiyal travmaların acil müdahalesi ve tedavisini planlamak, yönetmek, uygulamak ve gerekli hallerde multidisipliner yaklaşım sergileyebilmek            
8 Ortodontik tedavisinde cerrahi uygulamanında bulunduğu tüm yaş gruplarındaki hastalarda sedasyon ve genel anestezi altında diş tedavilerini planlamak ve uygulayabilmek            
9 Kraniyofasiyal büyüme ve gelişimi dikkate alarak oklüzyon, fasiyal büyüme ile ilgili sorunları ve fonksiyonel anomalileri teşhis edebilmek            
10 Tüm yaş grubundaki hastalarda temporomandibular eklem hastalıklarını teşhis edebilmek ve bu hastalıkların ağız-diş sisteminde görülen hastalıklarla ilişkisini yorumlayabilmek            
11 Çocuk yaş grubundaki hastalarda mevcut sistemik durum ve diş dizisi ve çene bozuklukları oluşma riskine göre koruyucu tedavi programları planlamak, uygulamak ve takip edebilmek          

 

 

 

12 Okullara yönelik ağız-diş taramaları yapabilmek, toplum esaslı koruyucu programları planlayabilmek, uygulayabilmek ve değerlendirebilmek            
13 Yaşam boyu öğrenme kavramını benimseyerek, sürekli profesyonel gelişimini sağlayacak planlamayı yapabilmek, güncel literatürü ve yenilikleri takip ederek mesleki açıdan sürekli bir gelişim sağlayabilmek         X  
14 Uluslararası düzeyde yayınları izleme, yayınları kritik değerlendirme açısından inceleyebilmek, araştırma sonuçlarını ve kanıta dayalı diş hekimliğini çalışmalarında uygulayabilmek         X  
15 Araştırma dizaynı ve metodolojisi hakkındaki bilgilerini kullanarak özgün bilimsel araştırma planlamak, uygulamak, veri ve bulguları analiz edebilmek ve değerlendirmek         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Ara Sınav - - 0
Ödev 3 20 60
Final - - -
Toplam İş Yükü     172
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,88
Dersin AKTS Kredisi     7