• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DORT 503
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Hareketli ve sabit tel tedavisi için başarılı bir tel bükümünün önemini ve gerekliliğinin anlaşılması, ortodontik tel bükümleri hakkında genel bilgi verilmesi, ve öğrencilerin nerede hangi bükümleri yapacaklarını anlayacak seviyeye gelmeleri amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

Klinikte karşılaşılabilecek maloklüzyonların düzeltimi amaçlı arkların bükümü.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hangi hastaya, hangi diş hareketi için, hangi bükümü, tedavinin hangi aşamasında yapması gerektiğine karar verebilme yeteneği. ÖÇ 1, ÖÇ 3, ÖÇ 6, ÖÇ 7 1,5,7 E,G
Bükümün ağızda nasıl bir etki oluşturabileceğini ve ne kadar sürede o dişin istenilen yönde hareketinin gerçekleşeceğini öngörebilme. ÖÇ 1, ÖÇ 3, ÖÇ 6, ÖÇ 7 1,5,7 E,G
Gerekli olan bükümü hızlı ve efektif bir şekilde yapabilme. ÖÇ 1, ÖÇ 3, ÖÇ 6, ÖÇ 7 1,5,7 E,G
İyi ve kötü bükümleri ayırt edebilme yeteneği. ÖÇ 1, ÖÇ 3, ÖÇ 6, ÖÇ 7 1,5,7 E,G

Dersin Akışı

DERS İÇERİĞİ
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve tel bükmenin kurallarının hatırlatılması, kitap önerisi Kaynaktan çalışma
2 Ark formu (bukkal ve lingual sistemler) Pratik çalışma
3 Ark formu (bukkal ve lingual sistemler) Pratik çalışma
4 Ark formu (bukkal ve lingual sistemler) Pratik çalışma
5 İdeal ark bükümleri (1.,2. ve 3. düzen bükümler) Pratik çalışma
6 İdeal ark bükümleri (1.,2. ve 3. düzen bükümler) Pratik çalışma
7 İdeal ark bükümleri (1.,2. ve 3. düzen bükümler) Pratik çalışma
8 Tork bükümleri Pratik çalışma
9 Tork bükümleri Pratik çalışma
10 Segmental retraksiyon arkı bükümleri ve aktivasyonları Pratik çalışma
11 Segmental retraksiyon arkı bükümleri ve aktivasyonları Pratik çalışma
12 Segmental retraksiyon arkı bükümleri ve aktivasyonları Pratik çalışma
13 Anterior retraksiyon arkı bükümleri ve aktivasyonları Pratik çalışma
14 Anterior retraksiyon arkı bükümleri ve aktivasyonları Pratik çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notu
Diğer Kaynaklar 1.         Prof.Dr.Mustafa Ülgen; Ortodonti, Anomaliler, Sefalometri, Etyoloji, Büyüme Ve Gelişim,Tanı; Y.T.Ü. Diş Hek. Fakültesi Yayını No:1, İstanbul 2000

2.         Prof.Dr.Mustafa Ülgen; Ortodontik Tedavi Prensipleri,

3.         Prof. Dr. İlter UZEL, Prof. Dr. Ayhan ENACAR, Ortodontide Sefalometri; Çukurova Üniversitesi Basımevi, Basım yılı, Adana 2000

4.         Contemporary orthodontics. 3rd Ed.,Proffit,William and Fields, Henry, The Mosby Co.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 -
Kısa Sınav 0 -
Ödev 0 -
Toplam   -
Finalin Başarıya Oranı   100
Yıl içinin Başarıya Oranı   -
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Dudak damak yarıklı bebekler, çocuklar, ergenler, yetişkinler ve özel bakım gerektiren hastaların fonksiyonel, estetik, ağız ve diş sağlığı ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek seviyede tedaviler uygulayabilmek         X  
2 Diş dizisi ve çene bozukluklarına sahip hastaların, tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini kullanabilmek ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlayabilmek            
3 Diş dizisi ve çene bozukluklarını etkileyen faktörleri, bu faktörlerin belirti ve bulgularını, ayırıcı tanılarını ve tedavilerini yorumlayabilmek. X          
4 Temel tıp bilimlerini, klinik bilimlerle entegre edebilmek ve bu bilgileri hasta ile ilgili tüm tedavi basamaklarında kullanabilmek            
5 Her yaştaki hastanın zihinsel gelişiminin aşamalarını dikkate alarak iletişim kurabilmek ve davranış yönetimini sağlayabilmek            
6 Dudak damak yarıklı bebekler, çocuklar, ergenler, yetişkinler ve özel bakım gerektiren hastaların önleyici, fonksiyonel ve estetik ortodontik tedavileri uygulayabilmek ve gerekli hallerde diğer diş hekimliği dalları ile multidisipliner yaklaşım sergileyebilmek       X    
7 Tüm yaş grubu hastalarda oro-fasiyal travmaların acil müdahalesi ve tedavisini planlamak, yönetmek, uygulamak ve gerekli hallerde multidisipliner yaklaşım sergileyebilmek       X    
8 Ortodontik tedavisinde cerrahi uygulamanında bulunduğu tüm yaş gruplarındaki hastalarda sedasyon ve genel anestezi altında diş tedavilerini planlamak ve uygulayabilmek            
9 Kraniyofasiyal büyüme ve gelişimi dikkate alarak oklüzyon, fasiyal büyüme ile ilgili sorunları ve fonksiyonel anomalileri teşhis edebilmek            
10 Tüm yaş grubundaki hastalarda temporomandibular eklem hastalıklarını teşhis edebilmek ve bu hastalıkların ağız-diş sisteminde görülen hastalıklarla ilişkisini yorumlayabilmek            
11 Çocuk yaş grubundaki hastalarda mevcut sistemik durum ve diş dizisi ve çene bozuklukları oluşma riskine göre koruyucu tedavi programları planlamak, uygulamak ve takip edebilmek          

 

 

 

12 Okullara yönelik ağız-diş taramaları yapabilmek, toplum esaslı koruyucu programları planlayabilmek, uygulayabilmek ve değerlendirebilmek            
13 Yaşam boyu öğrenme kavramını benimseyerek, sürekli profesyonel gelişimini sağlayacak planlamayı yapabilmek, güncel literatürü ve yenilikleri takip ederek mesleki açıdan sürekli bir gelişim sağlayabilmek            
14 Uluslararası düzeyde yayınları izleme, yayınları kritik değerlendirme açısından inceleyebilmek, araştırma sonuçlarını ve kanıta dayalı diş hekimliğini çalışmalarında uygulayabilmek            
15 Araştırma dizaynı ve metodolojisi hakkındaki bilgilerini kullanarak özgün bilimsel araştırma planlamak, uygulamak, veri ve bulguları analiz edebilmek ve değerlendirmek            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav - - 0
Ödev - - 0
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     66
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2.64
Dersin AKTS Kredisi     3