• TR
  • EN

Kuruluş: Periodontoloji doktora programı 2001 yılında kurulmuş,  2005 yılından itibaren mezun vermektedir.

Amaç: Periodontoloji sağlık ve hastalıkta dişeti, sement, periodontal ligament ve alveol kemiğinden oluşan periodontal dokuların anatomisini, yapısını, biyokimyasını ve hücre biyolojisini; bu dokularda meydana gelen hastalıkları; bu hastalıkları meydana getiren lokal ve sistemik etkenleri; bu hastalıklardan korunma prensiplerini; hastalık oluştuğunda teşhis ve tedavilerini; tedavi sonrasında elde edilen sağlığın idamesini inceleyen dişhekimliği dalıdır.  Periodontoloji doktora programı eğitim kalitesi ve fiziki olarak uygun üniversite koşulları ile Türk ve dünya bilimine katkılar sağlamayı amaçlayan bir programdır ve bu bilim dalı dişhekimliği branşları içinde mikrobiyoloji, immunoloji ve oral biyoloji gibi temel bilimlerle araştırmaya en açık bilim dalı olma karakterini taşır. Periodontoloji Anabilim Dalı’nın doktora eğitiminde amaç; çağdaş ve uluslararası standartlarda yetişen, alanında ileri bilgiye sahip olan, güncel gelişmeleri takip etme yetisini kazanan ve sürekli gelişim felsefesini benimseyen Periodontoloji alanında yüksek lisans düzeyinde bilgi sahibi hekimler yetiştirmektir.

Hedef: Bu programdaki eğitim bireye Periodontoloji ve implant tedavisi uygulayabilecek düzeyde teorik bilgi, klinik tecrübe ve yeterlilik sağlayacaktır. Program sonunda öğrenci, genel diş hekimliği, toplum ağız sağlığı ve özellikle periodontoloji ile ilgili derin ve detaylı bilgi ve klinik tecrübeye sahip olacaktır. Bilinen tüm periodontal hastalıkların ve problemlerin korunma prensiplerini, teşhis ve tedavilerini; oral implantolojide teşhis, vaka seçimi, tedavi planı ve cerrahi uygulamaları; bilimsel literatürü takip etme ve değerlendirme, araştırma hipotezleme, kurma ve sonuçlandırma yeteneğini kazanacaktır. Esas hedef, Periodontoloji alanında çağdaş ve uluslararası standartlarda hasta teşhis, tedavi ve takibini yürütebilecekhekimler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece: Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar ‘‘Periodontoloji alanında Doktora Diploması’’ derecesini alırlar.

Eğitim Dili: %100 İngilizce