• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SBE 711
Ders Tipi: 
Seçmeli
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı Diş Hekimliği doktorası yapan öğrencilere Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalik, Seramik, Polimerik, Kompozit ve Biyomalzemeler hakkında bilgiler vermek ve malzemelerin özellikleri ve bunların testleri hakkında genel bilgi sunmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında; Malzeme Biliminin temel esasları, malzemelerin yapıları, mekanik, optik ve diğer fiziksel özellikleri, korozyon davranışları hakkında bilgiler ele alınacak ve metalik, seramik, polimerik, kompozit ve biyomalzemeler üzerinde ayrı ayrı detaylı durulacaktır. Tüm malzemelerin özellikleri ve kullanımları, Diş Hekimliği uygulamaları öne çıkarılarak verilecek ve örnek uygulamalar tartışılacaktır. Derslerin yanında her öğrenci dönem ödevi hazırlayacak, böylece ilgi duyduğu bir konuda daha detaylı bilgi alacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Yanıt, 3: İrdeleme, 4: Sunum, 5:Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8:Olgu çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli , C:Boşluk doldurma D: Doğru/Yanlışh, E: Sözlü sınav F: Portfolyo, G: Derse katılma H:Ev ödevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Learning Outcomes Programme learning outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1) En yaygın kullanılan malzemeleri, özelliklerini ve davranışlarını kavrayabilme. PLO 1, PLO 2, PLO 3, PLO5,  PLO 6, PLO 7 1,2,3,4,8 A, B, C, D, E, G, H
2) En yaygın olarak kullanılan malzemeler için tasarım ve malzeme seçimi yaklaşımlarını kavrayabilme. PLO 1, PLO 2, PLO 3, PLO5,  PLO 6, PLO 7 1,2,3,4,8 A, B, C, D, E, G, H

Dersin Akışı

Hafta Teorik konular Ders gereçleri
1 Introduction to Materials Science and Materials in Dentistry Kaynaklara çalışma
2 Atomic Structure and Bonding Kaynaklara çalışma
3 Structure of Amorphous and Crystalline Materials Kaynaklara çalışma
4 Phase Diagrams Kaynaklara çalışma
5 Metallic Materials and Alloys Kaynaklara çalışma
6 Ceramics and Glasses Kaynaklara çalışma
7 Polymeric Materials Kaynaklara çalışma
8 Composite Materials Kaynaklara çalışma
9 Bio-Materials ve bio-compatibility Kaynaklara çalışma
10 Mechanical Properties of Materials Kaynaklara çalışma
11 Mechanical Properties of Materials and Testing Kaynaklara çalışma
12 Chemical and Thermal Properties of Materials Kaynaklara çalışma
13 Literatür araştırmaları-I (Sunumlar) Kaynaklara çalışma
14 Literatür araştırmaları-II (Sunumlar ve Değerlendirme) Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Kitaplar 1.W. D. Callister, Jr, D.G. Rethwisch, “Materials Science and Engineering”, Ninth Edition, Wiley, 2014.

2.W.F. Smith, J. Hashemi, “Foundations of Materials Science and Engineering”, Fifth Edition, McGraw Hill, NY, 2010.

3.D.R. Askeland, P.P. Fulay, W.J. Wright, “The Science and Engineering of Materials, 6th Edition, Cengage Learning, Stamford, CT, 2011.

Öteki kaynaklar Ders notları

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Belge Fotokopi paylaşılabilir
Ödevler Paylaşılabilir
Sınavlar Paylaşılamaz

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 1 50  
Kısa Sınav - -  
Ödev 1 50  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı   50  
Yıl içinin Başarıya Oranı   50  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Ağız diş sağlığı alanında güncel bilgi edinme ve bu bilgileri uygulama becerisi.       X    
2 Bilimsel tartışma ve özgün hipotez oluşturma.       X    
3 Makale tarama, inceleme  ve değerlendirme.     x      
4 Bilimsel araştırma planlama, yapma, veri ve bulguları analiz edebilme ve değerlendirme becerisi. X          
5 Bilimsel araştırmalar için gerekli araç ve gereç saptayabilme ve kullanabilme.       x    
6 Tez, özgün makale ve seminer hazırlama.       x    
7 Mesleki ve etik sorumluluğu kazanma ve uygulama becerisi, hayat boyu öğrenimim önemini kavrama ve uygulama.   X        
8 Ağız sağlığıyla ve genel sağlık ile ilgili cerrahi disiplinin kapsadığı problemleri ve başarısızlıkları klinik ve radyolojik olarak teşhis etme ve ekip çalışması planlayarak çözebilme.       x    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 25 25
Ödev 1 15 25
Final 1 25 40
Toplam İş Yükü     178
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,12
Dersin AKTS Kredisi     7