• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DPRO 512
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Kredi: 
1
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Farklı hareketli protetik diş tedavi uygulamalarını komplike vakaya göre planlayabilme, seçebilme teorik bilgilerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bölümlü ve tam hareketli protez ve  hareketli implant üstü protetik diş tedavileri alanında ayrıntılı bilgi  içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Vaka izleme,5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev-Vaka D: klinik performas formları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Temporamandibuler rahatsızlıkların ve parafonksiyonların protetik tedavilerdeki önemini değerlendirilmesi ve tartışabilmesi
  1,2,3 A,C
  1. Hareketli protezler de karşılaşılan sorunların ve çözümlerinin değerlendirilmesi
  1,2,3 A,C
  1. Bölümlü hareketli protezlerden önce yapılan ağız hazırlıklarının saptanması
  1,2,3 A,C
  1. Artikulatorlerin protetik tedavideki önemini değerlendirilmesi
  1,2,3 A,C
  1. Diş üstü protezlerin farklılıklarının ve gerekliliklerin  değerlendirebilmesi
  1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hareketli  protezlere genel bakış  
2 Distal uzantı protezleri     
3 Hareketli Protezlerde vuruk neden ve çözümleri     
4 Bruksizm  
5 Overdenture protezleri   
6 Essay  
7 Artikülatörler   
8 Vakalarla Temporomandibular Rahatsızlıklar     
9 Essay  
10 Alt ve üst çene ana bağlayıcı tipleri     
11 Tam protezlerde karşılaşılan sorunlar  
12 İskelet protezlerde ağız hazırlığı     
13 Essay  
14 Nötral zon        

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Çalıkkocaoğlu, Senih. Dişsiz hastaların protetik tedavisi: klasik tam protezler, 2010

Kazazoğlu, Ender. Total Protezlerin Temel İlkeleri ve Pratiği, 2007

Kursoğlu, Pınar. Hareketli Bölümlü Protezler, 2011

 

Diğer Kaynaklar  

Jepson, Nicholas J. A. Hareketli bölümlü protezler, 2010

George A. Zarb. Boucher's prosthodontic treatment for edentulous patients, 1997

Allen, P. Finbarr. Complete dentures : from planning to problem solving, 2003

Lamb, D. J. Problems and solutions in complete denture prosthodontics, 1993

Grant, Alan A. Removable denture prosthodontics, 1992

McCracken, William L. McCracken's Removable partial prosthodontics, 1985

Kratochvil, F. James.Partial removable prosthodontics, 1988

Fish,Sir Wilfred. Tam protez kuralları, 1988

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler 4 (essay,review)
Sınavlar 1

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav   -
Kısa Sınav   -
Ödev-Vaka   -
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   100
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
10 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini dikkate alarak Hareketli protetik ileri tedavi türlerini vakalara göre teşhis, tedavi ve planlama prensipleri ile ilgili ilişkiyi kurabilme       X    
12 Fonksiyonel okluzyon ve çiğneme sisteminin nöromüsküler fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olmalı muayenehane de klinik uygulamalarında kullanabilme       X    
15 Dişhekimliği'nde kullanılan materyallerin ve cihazların/alet fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerini değerlendirebilmeli   X        
               

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev  

4

5 20
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     78
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3.12
Dersin AKTS Kredisi     3