• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DPRO 599
Ders Dönemi: 
Güz
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
AKTS: 
60
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Protetik diş tedavisi alanında özgün veya yayınlanmış bir hipotezi etik prensiplerden ödün vermeden ispatlamaya yönelik çalışma planlayabilme veya mevut çalışmalardan derleyebilme, bu çalışma için gerekli materyal metot geliştirebilme, geliştirilen materyal metodu uygulayabilme, sonuçları objektif yöntemler ile toplayabilme, istatistiğini gerçekleştirebilme ve elde edilen sonuçları eleştirel bir yaklaşım ile güncel literatür ve bilimsellik ile yorumlayarak hem sözlü hem de yazılı olarak savunabilmenin sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Protetik diş tedavisi alanında yayınlanmış literatür, klinik uygulamalar, sözlü ve yazılı sunum teknikleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Vaka izleme,5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev-Vaka D: Klinik performans değerlendirme formları,

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Literatüre hakim olarak özgün hipotez geliştirebilme veya yayınlanmış literatürlerden bir konu derleyebilme. 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5 A,B,C,D
Bilimsel makaleleri araştırma yöntemlerine göre incelebilme, araştırma planlayabilme ve eleştirel yaklaşarak planlamadaki hataları fark edebilme 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5 A,B,C,D
Planlanan araştırmayı gerçekleştirebilmek için gerekli olan donanım ve bilgiyi tespit edebilme, bunları elde edebilme, kullanabilme ve sonuçlarını toplayabilme. 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5 A,B,C,D
Elde ettiği sonuçları kanıta dayalı diş hekimliği açısından değerlendirebilme, istatistiğini gerçekleştirebilme, bilimsel ve eleştirel bir yaklaşım ile yorumlayabilme. 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5 A,B,C,D
Elde ettiği sonuçları tüm literatürden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırabilme ve farklılıkları değerlendirerek bu farklılıkların nedenlerini tartışabilme. 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5 A,B,C,D
Elde ettiği bilimsel sonuçları klinik pratiğine yansıtabilme. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 1,2,3,4,5 A,B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
  Protetik diş tedavisi alanında planlanan çalışmanın yürütülmesi, online veya basılı literatürün incelenmesi, sonuçların toplanarak değerlendirilmesi, yorumlanması ve sözlü ve yazılı olarak savunulması  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
McLean, John W. The science and art of dental ceramics-II, 1980

Carl E Mish (Çeviri Editörü :İbrahim F .Tulunoğlu) Günümüz Diş hekimliğinde implantoloji 2011 Carl E Mish (Çeviri Editörü :İbrahim F .Tulunoğlu) Günümüz Diş hekimliğinde implantoloji 2011

Gürel G, Porselen Laminalar, 2009

Geissberger M. Esthetic Dentistry in Clinical Practice 2010

Fradeani M. Esthetic Analysis Vol 1, 2 2004

Haywood VB. Tooth Whitening: Indications and Outcomes of Nightguard Vital Bleaching 2007

Çalıkkocaoğlu, Senih. Dişsiz hastaların protetik tedavisi: klasik tam protezler, 2010 Kazazoğlu, Ender. Total Protezlerin Temel İlkeleri ve Pratiği, 2007Kursoğlu, Pınar. Hareketli Bölümlü Protezler, 2011

 

Online and printed journals.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Protetik Diş Tedavisi Yüksek Lisans Tezi
Ödevler  
Sınavlar Tez Savunması

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev-Vaka   100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Ağız diş sağlığı alanında güncel bilgi edinme ve bu bilgileri uygulama becerisi.         X  
2 Bilimsel tartışma ve özgün hipotez oluşturma.         X  
3 Makale tarama, inceleme  ve değerlendirme.         X  
4 Bilimsel araştırma planlama, yapma, veri ve bulguları analiz edebilme ve değerlendirme becerisi.         X  
5 Bilimsel araştırmalar için gerekli araç ve gereç saptayabilme ve kullanabilme.         X  
6 Master tezi, özgün makale ve seminer hazırlama.         X  
7 Mesleki ve Etik Sorumluluğu kazanma ve uygulama becerisi, hayat boyu öğrenimim önemini kavrama ve uygulama.         X  
8 Ağız sağlığıyla ilgili Protetik Problemleri ve başarısızlıkları klinik ve radyolojik olarak teşhis etme ve Çözebilme       X    
9 Sabit protetik ileri tedavi türlerini vakalara göre teşhis, tedavi ve multidisipliner planlama prensipleri ile ilgili bilgi sahibi olmalı       X    
10  

Hareketli protetik ileri tedavi türlerini vakalara göre teşhis, tedavi ve multidisiplinerplanlama prensipleri ile ilgili bilgi sahibi olmalı

      X    
11 Bölümlü protezlerde yapısal elemanların ve planlama kurallarının ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmalı ve vakalara göre planlama ve labaratuvar işlemlerini yapabilme       X    
12 Fonksiyonel okluzyon ve çiğneme sisteminin nöromüsküler fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olmalı       X    
13 Protetik diş tedavisinde uygulanması gerekli estetik faktörler konusunda bilgi sahibi olmalı       X    
14 Güncel implant üstü protezler ve maksiller ve mandibular çene yüz protezleri uygulayabilmeli konusunda detaylı ve ileri bilgi sahibi olmalı       X    
15  Dişhekimliği'nde kullanılan materyallerin mekanik ve fiziksel özelliklerinin değerlendirebilmeli       X