• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DPRO 522
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Kredi: 
1
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Farklı sabit protetik diş tedavi uygulamalarını komplike vakaya göre planlayabilme, seçebilme teorik bilgilerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Diş ve/veya implant destekli sabit protetik diş tedavileri alanında ayrıntılı bilgi  içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Vaka izleme,5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev-Vaka D: Klinik performans formları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Maksilektomi geçirmiş hastalar uygun çene-yüz protezlerini seçebilmesi
  1,2,3 A,C
  1. Porselen tiplerin yapısal farklılıkları saptayabilmesi ve tamir seçeneklerini değerlendirebilmesi
  1,2,3 A,C
  1. Porselen laminaların uygulama farklıklarını saptayabilmesi ve adesiz simantasyon işlemlerinin gerekliliklerini kavrayabilmesi
  1,2,3 A,C
  1. Farklı simanların farklı kullanım alanlarındaki öneminin değerlendirilmesi
  1,2,3 A,C
  1. Zirkonya dental implantların kullanım amacını değerlendirebilmesi
  1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sabit protezlere genel bakış  
2 Protetik tedavide Lazer kullanımı      
3 Orofasiyal bölgede görülen yansıyan ağrılar (referred pain)  
4 Zirkonya dental implantlar     
5 Porselen tamiri     
6 Essay  
7 Simanlar   
8 Porselen laminaların simantasyonu     
9 Essay  
10 Maksillektomi geçirmiş hastaların protetik tedavisi      
11 İmplant üstü protezlerde implant yükleme zamanı ve kriterleri    
12 Porselen laminalar     
13 Essay  
14 Konuk konuşmacı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Shillinburg, Herbert T. Fundamentals Of  Fixed Prosthodontics, 1997

 

Diğer Kaynaklar  McLean, John W. The science and art of dental ceramics-I, 1980

McLean, John W. The science and art of dental ceramics-II, 1980

Carl E Mish (Çeviri Editörü :İbrahim F .Tulunoğlu) Günümüz Diş hekimliğinde implantoloji 2011 Carl E Mish (Çeviri Editörü :İbrahim F .Tulunoğlu) Günümüz Diş hekimliğinde implantoloji 2011

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler 4(essay,review)
Sınavlar 1

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav   -
Kısa Sınav   -
Ödev-Vaka   -
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   100
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
9 Sabit protetik ileri tedavi türlerini vakalara göre teşhis, tedavi ve planlama yaparken hastanın genel sağlık sorunu ile diş hekimliği tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlayabilme       X    
14 Güncel implant üstü protezler, maksiller ve mandibular çene yüz protezleri uygulayabilmeli konusunda detaylı ve ileri bilgi sahibi olmalı       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev  

4

5 20
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     78
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3.12
Dersin AKTS Kredisi     3