• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DPRO 590
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Seminer konusuyla ilgili gerekli bilgilerin toplanması, sentezlenmesi ve sunum haline getirilmesi
Dersin İçeriği: 

Protetik diş tedavisi alanında fayda sağlayacak konuların seminer olarak hazırlanmasını içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Vaka izleme,5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev-Vaka D: Klnik performans formları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Öğrenme ağırlıklı eğitim modeline uyum sağlama
  1,2,3 C
  1. Seminer konusuyla ilgili bilgileri bilimsel makalelerden tarayabilme
  1,2,3 C
  1. Toplanan bilgileri sunum haline getirebilme
  1,2,3 C
  1. Sunum için gerekli bilgisayar uygulamalarını hazırlayabilme
  1,2,3 C
  1. Seminer konusuyla ilgili bilimsel bulguları sentezleyerek klinikte faydalarını yorumlayabilme
  1,2,3 C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Belirlenen protetik diş tedavisiyle ilgili çeşitli konularda seminer hazırlama  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Güncel süreli yayınlar
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler En az 1 seminer
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev-Vaka   100
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
2 Yeni fikirlere eleştirisel yaklaşım yaparak bilimsel tartışma yapabilme, etkili iletişim kurabilme ve özgün yaratıcı hipotez oluşturma       X    
3 Bilimsel makale tarama, inceleme, sentezleme ve sonuçları sentezleyerek kanıta dayalı diş hekimliği çalışmalarında uygulayabilme         X  
6 Ulusal ve Uluslararası alanlarda yazılı ve sözlü sunum hazırlayabilme (doktora tezi,makale ve seminer hazırlama becerisi)         X  
13 Protetik diş tedavisinde uygulanması gerekli estetik faktörleri içeren üst düzey beceri ve bilgiyi klinikte uygulayabilme   X        
               

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)      
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev-Makale 30 2 60
Final      
Toplam İş Yükü     76
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2.04
Dersin AKTS Kredisi     2