• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DORD 500
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Kredi: 
1
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı master öğrencilerinin dişhekimliğinde kullanılan iyonize radyasyon ve ileri radyografi teknikleri hakkında detaylı bir bilgi, beceri ve uygulayabilme özelliklere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Radyasyonun özellikleri, radyasyondan korunma, dişhekimliği radyolojisinde kullanılan ileri radyografi teknikleri hakkında temel bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4:Vaka izleme, 5:Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Klinik performans formları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) X-ışınlarının oluşumunu detaylı olarak bilme ve X-ışını cihazlarının özelliklerini değerlendirebilme, radyasyon güvenliği açısından değerlendirebilme 7, 8 1, 2, 3 A
2) Diş ve çenelerde radyografik olarak anatomik noktaları tanıyabilme ve ayırt edebilme 10 1, 2, 3 A
3) İleri radyografi tekniklerini kavrayabilme ve bu teknikler ile elde edilmiş görüntüleri yorumlayabilme 9, 10, 11 1, 2, 3 A
4) Radyografi üzerinde obje lokalizasyonu yapabilme 9, 10, 11 1, 2, 3 A
5) Diş hekimliğine özel konik ışınlı bilgisayarlı tomografi gibi ileri radyografi tekniklerinin çalışma ve uygulama prensiplerini kapsamlı olarak değerlendirebilme. Travma hastalarında bu görüntüleme yöntemlerini kullanabilme. 9, 10, 11 1, 2, 3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 X-ışını oluşumu ve özellikleri Kaynaklara çalışma
2 Radyasyondan korunma Kaynaklara çalışma
3 Ağız içi radyografilerde anatomik noktalar Kaynaklara çalışma
4 Panaromik radyografide anatomik noktalar Kaynaklara çalışma
5 Radyografide obje lokalizasyonu Kaynaklara çalışma
6 İleri görüntüleme teknikleri Kaynaklara çalışma
7 Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi Kaynaklara çalışma
8 Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi Kaynaklara çalışma
9 Radyografi endikasyonları ve radyografi değerlendirme prensipleri Kaynaklara çalışma
10 Film isteme Kaynaklara çalışma
11 Dişhekimliğinde Travma Kaynaklara çalışma
12 Dişhekimliğinde Travma Kaynaklara çalışma
13 Olgu tartışması Kaynaklara çalışma
14 Olgu tartışması Kaynaklara çalışma
15 Olgu tartışması Kaynaklara çalışma
16 Olgu tartışması Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notu çıktısı.
Diğer Kaynaklar - White SC, Pharoah MJ, (2009) Oral Radiology Principles and Interpretation, Mosby Elsevier

- Whaites E,  (2007) Essentials of Dental Radiography and Radiology, Churchill Livingston.

- Kasle M J, (1994) Atlas of Dental Radiographic Anatomy, W B Saunders Co.

- Aydın Ü, (2011) Dişhekimliği Radyolojisi Cep Atlası, Atlas Kitapçılık, Ankara, Türkiye

- Zöller JE, Neugebauer J, (2008) Cone-beam Volumetric Imaging in Dental, Oral and Maxillofacial Medicine Fundamentals, Diagnostics and Treatment Planning, Quintessence Publishing, Germany

- Harorlı A, Akgül HM, Dağistan H, (2006) Dişhekimliği Radyolojisi, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Kısa Sınav - -
Ödev - -
Toplam   -
Finalin Başarıya Oranı   100
Yıl içinin Başarıya Oranı   -
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1: Temel tıp bilimlerini, klinik bilimlerle entegre edebilme ve bu bilgileri hasta ile ilgili tüm işlemlerde kullanabilme                                                           
2: Alanı ile ilgili ağız, diş, çene sağlığı ve hastalıkları alanındaki bilgileri uygulamada kullanma ve var olan sorunlara bilimsel ve etik çözümler bulabilme            
3: Alanı ile ilgili kanıta dayalı diş hekimliği rehberlerini kullanabilme            
4: Uluslararası düzeyde yayınları izleyebilme, eleştirel analitik değerlendirme yaklaşımıyla değerlendirebilme ve araştırma sonuçlarını yorumlayabilme            
5: Araştırma dizaynı ve metodolojisi hakkındaki bilgilerini kullanarak bir bilimsel çalışma planlayabilme            
6: Hastalarında, mesleki ve etik sorumluluğunu dikkate alarak hastaları için gereken tüm uygulamaları hasta güvenliği kriterleri dahilinde yapabilme, hasta ile uygun iletişim kurabilme            
7: Radyasyon fiziği ve radyobiyoloji konularında bilgi sahibi olabilme         x  
8: Radyasyonun sağlık üzerindeki etkileri ve radyasyon güvenliği konularında bilgi sahibi olma ve çalışmalarında radyasyon güvenliği kurallarına tam uyum sağlayabilme       x    
9: Dişhekimliğine yönelik konvansiyonel, dijital radyografi cihazları ve dental volumetrik tomografinin kullanımları ve bu görüntüleme yöntemleri ile elde edilen radyografik görüntüleri yorumlayabilme, ayırıcı tanı kriterlerini de dikkate alarak radyografik tanı ve rapor hazırlayabilme     x      
10: Çene yüz bölgesine ait radyografilerde anatomik oluşumları ve fonksiyonel anatomiyi yorumlayabilme         x  
11: Hastanın radyografi bulgularını, anamnez ve muayene bulguları ile bir arada değerlendirebilme, gerektiğinde diş hekimleri ve tıp doktorları ile konsültasyon yapabilme         X  
12: Klinikte medikal / dental öyküye dayanarak, ağız içi ve ağız dışı muayene sonrası uygun görüntüleme yöntemlerini ve laboratuar tetkiklerini belirleyebilme            
13: Ağız diş hastalıklarının, tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini kullanabilme ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş hekimliği tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlayabilme, Bir hasta için alternatif tedavi planları tasarlayabilme ve hastaya bu planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek hasta ile birlikte tedavi planına karar verebilme            
14: Ağız içindeki lezyonların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı diş hekimliği esaslı bilgileri kullanabilme            
15: Sistemik hastalıkların mekanizmalarının kavranması ve sistemik hastalıkların ağız bulgularını diş hekimliği açısından yorumlayabilme            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav - - -
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     42
Toplam İş Yükü / 25 (s)     1,68
Dersin AKTS Kredisi     2