• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DEST 581
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Diş hekimliğinde estetik ve güncel restoratif materyallerin klinik uygulamaları hakkında geniş ve detaylı eğitim vermek
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında estetik diş hekimliğinde yüz ve diş öğeleri arasındaki ilişkiyi kurabilme, beyazlatma, renk ve ön bölge restorasyonları hakkında bilgiler ele alınacaktır

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5: Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8: Vaka Çözümleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli (test),C: Boşluk doldurma, D: Doğru-yanlış, E. Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse Katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Estetik diş hekimliğini sağlamada kullanılan yüz ve dişsel oranların analiz edilmesi ve değerlendirilmesi ÖÇ 2, ÖÇ 10, ÖÇ 11, ÖÇ 12, ÖÇ 14 1,2,3 A,B,C,D,H
Dişlerin çevre yumuşak dokularla oranlarının değerlendirilmesi, sapmalar için multidisipliner çalışma planlanması ve yönetmesi ÖÇ 2, ÖÇ 10, ÖÇ 11, ÖÇ 12, ÖÇ 14 1,2,3 A,B,C,D,H
Temel renk bilgileri yardımıyla dişlerde ve restorasyonlarda karşılaşılan renk sorunlarını çözebilmeli ÖÇ 2, ÖÇ 10, ÖÇ 11, ÖÇ 12, ÖÇ 14 1,2,3 A,B,C,D,H
Hangi dişlere hangi yöntemle beyazlatma yapılabileceği kararının verilebilmesi ÖÇ 2, ÖÇ 10, ÖÇ 11, ÖÇ 12, ÖÇ 14 1,2,3 A,B,C,D,H
Kompozit rezinler yardımıyla diastemaların kapatılması, kırık dişlerin tamiri ve form değişikliklerinin uygulanabilmesi ÖÇ 2, ÖÇ 10, ÖÇ 11, ÖÇ 12, ÖÇ 14 1,2,3 A,B,C,D,H

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Estetik Diş Hekimliğine Giriş Kaynaklara Çalışma
2 Estetik Diş Hekimliğinde Yüz Öğeleri Kaynaklara Çalışma
3 Estetik Diş Hekimliğinde Diş Öğeleri ve İllüzyon Kaynaklara Çalışma
4 Estetik Diş Hekimliğinde Mukogingival Uygulamalar Kaynaklara Çalışma
5 Renk I Kaynaklara Çalışma
6 Renk II Kaynaklara Çalışma
7 Beyazlatma Kaynaklara Çalışma
8 Anterior Kompozitler ve Klinik Uygulamaları Kaynaklara Çalışma
9 Kırık dişlerde kompozit uygulamaları Kaynaklara Çalışma
10 Kompozit veneer uygulamaları Kaynaklara Çalışma
11 Diastema Kapatılması Kaynaklara Çalışma
12 Posterior Kompozit Uygulamaları Kaynaklara Çalışma
13 Bitirme ve Cilalama İşlemleri Kaynaklara Çalışma
14 Kompozit inley/onley/overleyler  Kaynaklara Çalışma
15 Porselen inley/onley/overleyler  Kaynaklara Çalışma
16 Tamir Kaynaklara Çalışma

Kaynaklar

  KAYNAKLAR  
Ders Notu Roulet JF Degrange M. Adhesion the silent revolution in dentistry 2000

Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ Jr. Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry 2011

Summitt JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of Operative Dentistry. A Contemporary Approach 2006

Diğer Kaynaklar Gürel G, Porselen Laminalar, 2009

Geissberger M. Esthetic Dentistry in Clinical Practice 2010

Fradeani M. Esthetic Analysis Vol 1, 2 2004

Haywood VB. Tooth Whitening: Indications and Outcomes of Nightguard Vital Bleaching 2007

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Fotokopi paylaşılır
Ödevler Paylaşılır
Sınavlar Paylaşılmaz

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav - -
Ödev   100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl İçinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
2 Diş hekimliği alanında güncel bilgileri takip ederek kendini geliştirme       X    
10 Diş renkleşmelerini ayırtedebilme ve uygun tedavi planı oluşturma         X  
11 Estetik diş hekimliği ile yüz ve diş öğeleri arasındaki ilişkiyi kurma         X  
12 Dental morfolojiyi yakından tanıma, hastaya uygun tedavi planı geliştirme         X  
14 Diş sert dokularını yakından tanıma ve farklılıklarını ayırtedebilme         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 7 7
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7
Dersin AKTS Kredisi     7