• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DEST 521
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Kredi: 
1
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Diş yapıları ve adezyonu yakından tanıyarak güncel adeziv diş hekimliği hakkında geniş ve detaylı eğitim vermek
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında adezyonun temel kuralları, diş sert dokuları, ışık cihazları, adeziv simanlar, restoratif materyaller ve tamir hakkında bilgiler ele alınacaktır

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5: Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8: Vaka Çözümleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli (test),C: Boşluk doldurma, D: Doğru-yanlış, E. Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse Katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Restoratif materyaller ile diş sert dokuları arasındaki adezyon mekanizmasını kavrama ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 13, ÖÇ 15 1,2,3 A,B,C,D,H
Uygun restoratif tedavi için uygun adeziv sistemi seçebilme ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 13, ÖÇ 15 1,2,3 A,B,C,D,H
Işık aletlerini tanıyarak uygun ışık tipinin seçilmesi ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 13, ÖÇ 15 1,2,3 A,B,C,D,H
Farklı simanların farklı kullanım alanlarındaki öneminin değerlendirilmesi ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 13, ÖÇ 15 1,2,3 A,B,C,D,H
Porselen restorasyonların yapısal farklılıklarının saptanabilmesi ve tamir seçeneklerinin değerlendirilmesi ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 13, ÖÇ 15 1,2,3 A,B,C,D,H

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Diş Sert Dokuları I Kaynaklara Çalışma
2 Diş Sert Dokuları II Kaynaklara Çalışma
3 Adezyon I Kaynaklara Çalışma
4 Adezyon II Kaynaklara Çalışma
5 Adeziv Sistemler Kaynaklara Çalışma
6 Florür İçeren Adeziv Sistemler Kaynaklara Çalışma
7 Işık Aletleri Kaynaklara Çalışma
8 Polimerizasyon – Bağlanma – Mikrosızıntı İlişkileri I Kaynaklara Çalışma
9 Cam İyonomerler – Rezin Modifiye Cam İyonomerler I Kaynaklara Çalışma
10 Cam İyonomerler – Rezin Modifiye Cam İyonomerler II Kaynaklara Çalışma
11 Adeziv Diş Hekimliğinde Restoratif Materyaller Kaynaklara Çalışma
12 Endodontik Tedavili Dişlerde Kullanılan Materyaller ve Güncel Yaklaşımlar Kaynaklara Çalışma
13 Adeziv Simanlar Kaynaklara Çalışma
14 İndirekt Resyorasyonlara Bağlanma Kaynaklara Çalışma
15 Adeziv Diş Hekimliğinde Probleme Dayalı Öğrenme I Kaynaklara Çalışma
16 Adeziv Diş Hekimliğinde Probleme Dayalı Öğrenme II Kaynaklara Çalışma

Kaynaklar

  KAYNAKLAR  
Ders Notu Roulet JF Degrange M.  Adhesion the silent revolution in dentistry 2000

Roberson TM,  Heymann HO, S wift EJ Jr. Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry 2011

Summitt JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of Operative Dentistry. A contemporary  Approach 2006

Diğer Kaynaklar Journal of the American Dental Association

Quintessence International

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Fotokopi paylaşılır
Ödevler Paylaşılır
Sınavlar Paylaşılmaz

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav - -
Ödev   100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl İçinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Diş hekimliği teorik bilgilerinin özümsenmesi ve bu bilgilerin kliniğe entegrasyonu       X    
2 Diş hekimliği alanında güncel bilgileri takip ederek kendini geliştirme     X      
13 Diş hekimliğinde kullanılan adeziv materyaller hakkında bilgi edinme ve materyalin yapısal özellikleri ile uygun kullanım alanları ile ilgili deneyim kazanma         X  
15 Uygun materyal ile uygun polimerizasyon yöntemini seçebilme         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Ödev - - -
Final 1 16 16
Toplam İş Yükü     58
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,32
Dersin AKTS Kredisi     2