• TR
 • EN
Ders Kodu: 
SBE 706
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Araştırma yöntemleri hakkında genel bir bilgi vermek. Problem alanlarını belirleyebilme, araştırma yapabilme ve araştırma raporu yazabilme becerisini vermek
Dersin İçeriği: 

Araştırma çeşitleri, Kalitatif ve Kantitatif araştırmalar, hipotezler, değişkenler, araştırma modelleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın  öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1,Araştırma yöntemlerinin anlaşılmasını sağlar. ÖÇ 1, ÖÇ 3, ÖÇ 6, ÖÇ 7 1,2,3,8 A, B, C, D, G, H
2.Bilimsel ve bilimsel olmayan araştırmaların ayırt edilmesini sağlar. ÖÇ 1, ÖÇ 3, ÖÇ 6, ÖÇ 7 1,2,3 A, B, C, D, G, H
3.Problem alanlarının tespitini sağlar. ÖÇ 1, ÖÇ 3, ÖÇ 6, ÖÇ 7 1,2,3,8 A, B, C, D, G, H
4.Anket hazırlayabilme becerisini kazandırır ÖÇ 1, ÖÇ 3, ÖÇ 6, ÖÇ 7 1,2,3,4,5,6 A, B, C, D, G, H

Dersin Akışı

Hafta Konular (Teorik) Ön Hazırlık
1 Giriş Kaynaklar ve internet
2 Sosyal Araştırma Yöntemleri Kaynaklar ve internet
3 Kaynak Taraması ve Araştırma Etiği Kaynaklar ve internet
4 Araştırma Tasarım Stratejileri Kaynaklar ve internet
5 Hipotez ve Araştırma Modeli Geliştirme Kaynaklar ve internet
6 Kalitatif ve Kantitatif Ölçüm Teknikleri Kaynaklar ve internet
7 Kalitatif ve Kantitatif Örneklem Teknikleri Kaynaklar ve internet
8 Ödev Kaynaklar ve internet
9 Kalitatif veri analizi Kaynaklar ve internet
10 Reaktif Olmayan Araştırma Yöntemleri ve İkincil Analizler Kaynaklar ve internet
11 Saha ve Odak Grup Araştırmaları Kaynaklar ve internet
12 Araştırma Raporu Yazımı Kaynaklar ve internet
13 Sosyal Araştırma Politikaları Kaynaklar ve internet
14 Sunumlar Kaynaklar ve internet

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notu
Diğer Kaynaklar
 1. İbrahim Armağan, Bilimsel Yöntem (DEÜ) Yöntem Bilim,1983.
 2. İbrahim Armağan, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,1983.
 3. Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, 2000.
 4. Robert A. Day, Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayınlanır, TÜBİTA, 2000.
 5. Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Klıavuzu 2015
 6. E. P. Beiley, P. A. Powell, J. M. Shuttleworth, Bilimsel Makaleleri Hazırlama Ve Yazım Tekniği, Birsen Yayınevi, 1994.
 7. Türkkaya Aböv, Bilimsel Araştırma El Kitabı, Savaş Yayınları, 1982.
 8. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunlar Türkiye Bilimler Akademisi, 2002.
 9. J. Borzun, H. F. Graff, Modern Araştırmacı, TÜBİTAK, 1999.
 10. P. B. Medawar, Genç Bilim Adamına Öğütler, TÜBİTAK, 1999.
 11. Ural Armay, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Der Yayını, 1998.
 12. Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Yayını, 1983.
 13. B. Russell, Modern Bilimin Oluşumu TÜBİTAK, 2000.
 14. E.Stroker, Bilim Kuramına Giriş, Gündoğan Yayınları, 1995.
 15. Kaya Can, Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri, 1999.
 16. Kot A. Atasoy, Y. Sey, A. Yücel, Kısaltılmış Ondalıklı Tasnif, İTÜ yayınları, 1968.
 17. P.Burke, Bilginin Toplumsal Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2001.
 18. Erhan Ekinci, Dilbilgisi, Düzey Dershanesi, 1997.
 19. Niyazi Karasar, Araştırmalarda Rapor Hazırlama.
 20. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi.
 21. Rıfkı Arslan, Ayşenur Ökten, Araştırma Yöntemleri, YTÜ, 1994.
 22. Hasan S. Keseroğlu, Kütüphane – Bilgi Belge Merkezi Kurma Kütüphane Programını Yazma Kılavuzu, Nesil Yayınevi, 2004.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 1 75  
Kısa Sınav 0 0  
Ödev 1 25  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı 1 60  
Yıl içinin Başarıya Oranı   40  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Ağız diş sağlığı alanında güncel bilgi edinme ve bu bilgileri uygulama becerisi.   x        
2 Bilimsel tartışma ve özgün hipotez oluşturma.     x      
3 Makale tarama, inceleme  ve değerlendirme.         x  
4 Bilimsel araştırma planlama, yapma, veri ve bulguları analiz edebilme ve değerlendirme becerisi.     x      
5 Bilimsel araştırmalar için gerekli araç ve gereç saptayabilme ve kullanabilme.     x      
6 Tez, özgün makale ve seminer hazırlama.   x        
7 Mesleki ve etik sorumluluğu kazanma ve uygulama becerisi, hayat boyu öğrenimim önemini kavrama ve uygulama.       x    
8 Ağız sağlığıyla ve genel sağlık ile ilgili cerrahi disiplinin kapsadığı problemleri ve başarısızlıkları klinik ve radyolojik olarak teşhis etme ve ekip çalışması planlayarak çözebilme.       x    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 25 25
Ödev 1 20 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     201
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,04
Dersin AKTS Kredisi     8