• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DOPR 531
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
1
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Operatif diş hekimliğinin kinik uygulamaları ile ilgili bilgi, beceri ve psikomotor özelliklere sahip olunması
Dersin İçeriği: 

Operatif diş hekimliği uygulamaları hakkında klinik pratik uygulamalar dersi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5: Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8: Vaka Çözümleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli (test),C: Boşluk doldurma, D: Doğru-yanlış, E. Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse Katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Restoratif tedavide tanı ve yardımcı tanı yöntemlerini kullanabilme, hastanın genel sağlık sorunu ile diş hekimliği tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlayabilme ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 3, ÖÇ 12, ÖÇ 14 7,8 E,G
Restoratif tedavi öncesinde hastaya ait tüm ağız içi ve radyolojik bulguları değerlendirme ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 3, ÖÇ 12, ÖÇ 14 7,8 E,G
Restoratif tedavi öncesi gereken hazırlıkları ve multidisipliner tedavi seçeneklerini belirleyebilme ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 3, ÖÇ 12, ÖÇ 14 7,8 E,G
Hastaya en uygun konservatif ve restoratif tedavi seçeneğini sunabilme ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 3, ÖÇ 12, ÖÇ 14 7,8 E,G
Hastayla doğru iletişimi kurarak uygun tedavi seçeneklerinin avantaj ve dezavantajlarını sunma ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 3, ÖÇ 12, ÖÇ 14 7,8 E,G

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Preklinikte pratik uygulamalar 1 Kaynaklara Çalışma
2 Preklinikte pratik uygulamalar 2 Kaynaklara Çalışma
3 Preklinikte pratik uygulamalar 3 Kaynaklara Çalışma
4 Preklinikte pratik uygulamalar 4 Kaynaklara Çalışma
5 Preklinikte pratik uygulamalar 5 Kaynaklara Çalışma
6 Preklinikte pratik uygulamalar 6 Kaynaklara Çalışma
7 Preklinikte pratik uygulamalar 7 Kaynaklara Çalışma
8 Preklinikte pratik uygulamalar 8 Kaynaklara Çalışma
9 Preklinikte pratik uygulamalar 9 Kaynaklara Çalışma
10 Preklinikte pratik uygulamalar 10 Kaynaklara Çalışma
11 Preklinikte pratik uygulamalar 11 Kaynaklara Çalışma
12 Preklinikte pratik uygulamalar 12 Kaynaklara Çalışma
13 Preklinikte pratik uygulamalar 13 Kaynaklara Çalışma
14 Preklinikte pratik uygulamalar 14 Kaynaklara Çalışma
15 Preklinikte pratik uygulamalar 15 Kaynaklara Çalışma
16 Preklinikte pratik uygulamalar 16 Kaynaklara Çalışma

Kaynaklar

  KAYNAKLAR  
Ders Notu Roulet JF Degrange M. Adhesion the silent revolution in dentistry 2000

Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ Jr. Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry 2011

Summitt JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of Operative Dentistry. A Contemporary Approach 2006

American Journal of Dentistry

Dental Materials

Journal of Dentistry

Diğer Kaynaklar Gürel G, Porselen Laminalar, 2009

Geissberger M. Esthetic Dentistry in Clinical Practice 2010

Fradeani M. Esthetic Analysis Vol 1, 2 2004

Haywood VB. Tooth Whitening: Indications and Outcomes of Nightguard Vital Bleaching 2007

Journal of Adhesive Dentistry

Journal of the American Dental Association

Quintessence International

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Fotokopi paylaşılır
Ödevler Paylaşılır
Sınavlar Paylaşılmaz

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav - -
Ödev   100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl İçinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Diş hekimliği teorik bilgilerinin özümsenmesi ve bu bilgilerin kliniğe entegrasyonu         X  
2 Diş hekimliği alanında güncel bilgileri takip ederek kendini geliştirme         X  
3 Ağız içi ve ağız dışı bulguları yorumlama ve değerlendirme         X  
12 Dental morfolojiyi yakından tanıma, hastaya uygun tedavi planı geliştirme         X  
14 Diş sert dokularını yakından tanıma ve farklılıklarını ayırtedebilme     X      

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 18
Ara Sınav   - -
Ödev - - -
Final - - -
Toplam İş Yükü     48
Toplam İş Yükü / 25 (s)     1,92
Dersin AKTS Kredisi     2