• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DEST 599
Ders Dönemi: 
Güz
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
AKTS: 
60
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Restoratif Diş Tedavisi Estetik alanında özgün veya yayınlanmış bir hipotezi etik prensiplerden ödün vermeden ispatlamaya yönelik çalışma planlayabilme veya mevcut çalışmalardan derleyebilme, bu çalışma için gerekli materyal metot geliştirebilme, geliştirilen materyal metodu uygulayabilme, sonuçları objektif yöntemler ile toplayabilme, istatistiğini gerçekleştirebilme ve elde edilen sonuçları eleştirel bir yaklaşım ile güncel literatür ve bilimsellik ile yorumlayarak hem sözlü hem de yazılı olarak savunabilmenin sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Restoratif Diş Tedavisi Estetik alanında yayınlanmış literatür, klinik uygulamalar, sözlü ve yazılı sunum teknikleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5: Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8: Vaka Çözümleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli (test),C: Boşluk doldurma, D: Doğru-yanlış, E. Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse Katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Literatüre hakim olarak özgün hipotez geliştirebilme veya yayınlanmış literatürlerden bir konu derleyebilme. ÖÇ 2, ÖÇ 5, ÖÇ 7, ÖÇ 8, ÖÇ 9 1,2,3,4 A, E
Bilimsel makaleleri araştırma yöntemlerine göre inceleyebilme, araştırma planlayabilme ve eleştirel yaklaşarak planlamadaki hataları fark edebilme ÖÇ 2, ÖÇ 5, ÖÇ 7, ÖÇ 8, ÖÇ 9 1,2,3,4 A, E
Planlanan araştırmayı gerçekleştirebilmek için gerekli olan donanım ve bilgiyi tespit edebilme, bunları elde edebilme, kullanabilme ve sonuçlarını toplayabilme. ÖÇ 2, ÖÇ 5, ÖÇ 7, ÖÇ 8, ÖÇ 9 1,2,3,4 A, E
Elde ettiği sonuçları kanıta dayalı diş hekimliği açısından değerlendirebilme, istatistiğini gerçekleştirebilme, bilimsel ve eleştirel bir yaklaşım ile yorumlayabilme. ÖÇ 2, ÖÇ 5, ÖÇ 7, ÖÇ 8, ÖÇ 9 1,2,3,4 A, E
Elde ettiği sonuçları tüm literatürden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırabilme ve farklılıkları değerlendirerek bu farklılıkların nedenlerini tartışabilme. ÖÇ 2, ÖÇ 5, ÖÇ 7, ÖÇ 8, ÖÇ 9 1,2,3,4 A, E
Elde ettiği bilimsel sonuçları klinik pratiğine yansıtabilme. ÖÇ 2, ÖÇ 5, ÖÇ 7, ÖÇ 8, ÖÇ 9 1,2,3,4 A, E

Dersin Akışı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
2 Diş hekimliği alanında güncel bilgileri takip ederek kendini geliştirme         X  
5 Master tezi, özgün makale ve seminer hazırlama         X  
7 Bilimsel soruşturma ve hipotez oluşturma becerisine sahip olma         X  
8 Deneysel araç ve gereçlerin uygulama bilgisine sahip olma         X  
9 Planlanan deneylerin uygulaması, verilerini değerlendirilmesi ve analiz edilmesi         X  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Roulet JF Degrange M. Adhesion the silent revolution in dentistry 2000

Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ Jr. Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry 2011

Summitt JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of Operative Dentistry. A Contemporary Approach 2006

American Journal of Dentistry

Dental Materials

Journal of Dentistry

Gürel G, Porselen Laminalar, 2009

Geissberger M. Esthetic Dentistry in Clinical Practice 2010

Fradeani M. Esthetic Analysis Vol 1, 2 2004

Haywood VB. Tooth Whitening: Indications and Outcomes of Nightguard Vital Bleaching 2007

Journal of Adhesive Dentistry

Journal of the American Dental Association

Quintessence International

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Restoratif Diş Tedavisi Estetik Yüksek Lisans Tezi
Ödevler  
Sınavlar Tez Savunması

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev-Vaka   100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
2 Diş hekimliği alanında güncel bilgileri takip ederek kendini geliştirme         X  
5 Master tezi, özgün makale ve seminer hazırlama         X  
7 Bilimsel soruşturma ve hipotez oluşturma becerisine sahip olma         X  
8 Deneysel araç ve gereçlerin uygulama bilgisine sahip olma         X  
9 Planlanan deneylerin uygulaması, verilerini değerlendirilmesi ve analiz edilmesi         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)      
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 94 1504
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev      
Final      
Toplam İş Yükü     1504
Toplam İş Yükü / 25 (s)     60,16
Dersin AKTS Kredisi     60