• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SBE 707
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans yapan öğrencilere Biyoistatistik temel terim ve kavramları aktarmak, açıklayıcı istatistikler ve uygulamaları hakkında bilgi kazandırılması
Dersin İçeriği: 

Araştırma için veri toplama yöntemleri, veri türlerinin listelenmesi, verilerin düzenlenmesi ve grafikler ile gösterilmesi, verilerin özetlenmesi için merkezi eğilim ve dağılım ölçülerinin açıklanması, prevelans, insidans, mortalite, morbidite hızlarının açıklanması ve farklı gruplarda bu hızların karşılaştırılmasının yaratacağı problemleri ifade etmek, standardizasyon yöntemlerine ihtiyacı açıklayabilmek, olasılık ve olasılık dağılımlarını açıklanması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 7:Uygulamalar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın  öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Veri toplama yöntemlerini sıralayabilmeli 1,2,3 A,C Veri toplama yöntemlerini sıralayabilmeli
Veri türlerini sıralayabilmeli,  verinin grafiksel gösterimimi gözterebilmeli 1,2,3 A,C Veri türlerini sıralayabilmeli,  verinin grafiksel gösterimimi gözterebilmeli
Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini açıklayabilmeli 1,2,3 A,C Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini açıklayabilmeli
prevelans, insidans, mortalite, morbidite hızlarının açıklanması ve farklı gruplarda bu hızların karşılaştırılmasının yaratacağı problemleri ifade etmek, 1,2,3 A,C prevelans, insidans, mortalite, morbidite hızlarının açıklanması ve farklı gruplarda bu hızların karşılaştırılmasının yaratacağı problemleri ifade etmek,
standardizasyon yöntemlerine ihtiyacı açıklayabilmek 1,2,3 A,C standardizasyon yöntemlerine ihtiyacı açıklayabilmek
olasılık ve olasılık dağılımlarını açıklanması 1,2,3 A,C olasılık ve olasılık dağılımlarını açıklanması

Dersin Akışı

Hafta Konular (Teorik) Ön Hazırlık
1 Biyoistatistik temel kavramları Biyoistatistik tanımı
2 Ödev Kaynaklara çalışma
3 Frekans dağılımı ve grafikler Veri tanımı ve elde edilme yöntemleri
4 Ödev Kaynaklara çalışma
5 Merkezi eğilim ölçüleri Veri türleri tanımı
6 Ödev Kaynaklara çalışma
7 merkezi dağılım ölçüleri Merkezi eğilim ölçüleri
8 Ödev Kaynaklara çalışma
9 Hızlar, Oranlar ve Standartlaştırma Yöntemleri Veri türleri tanımı
10 Ödev Kaynaklara çalışma
11 Olasılık ve Teorik Dağılımlar Temel olasılık kavramı
12 Teorik Dağılımlar Olasılık ve dağılım kavramları
13 Genel değerlendirme Kaynaklara çalışma
14 Genel değerlendirme Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

Altunok, E. Çiğdem Yeditepe Üniversites Tıp Fakültesi Biyoistatistik Notları

Diğer Kaynaklar
  1. Dawson, Beth  Trapp, Robert G., Basic and Clinical Biostatistics, Lange Medical Books/ McGrow-Hill NewYork 2004
  2. Glantz, Stanton A., Primer of Biostatistics, McGrow-Hill NewYork 2002.
  3. Daniel Wayne W., A Foundation for Analysis in the Health Sciences.
  4. Armitage, P., Statistical Methods and in medical Research, Blackwell Science Oxford 2002.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi Paylaşılır. Sunumlar paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 1 50  
Kısa Sınav 0 0  
Ödev 5 50  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı 1 50  
Yıl içinin Başarıya Oranı   50  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Ağız diş sağlığı alanında güncel bilgi edinme ve bu bilgileri uygulama becerisi.   x        
2 Bilimsel tartışma ve özgün hipotez oluşturma.     x      
3 Makale tarama, inceleme  ve değerlendirme.         x  
4 Bilimsel araştırma planlama, yapma, veri ve bulguları analiz edebilme ve değerlendirme becerisi.     x      
5 Bilimsel araştırmalar için gerekli araç ve gereç saptayabilme ve kullanabilme.     x      
6 Tez, özgün makale ve seminer hazırlama.   x        
7 Mesleki ve etik sorumluluğu kazanma ve uygulama becerisi, hayat boyu öğrenimim önemini kavrama ve uygulama.       x    
8 Ağız sağlığıyla ve genel sağlık ile ilgili cerrahi disiplinin kapsadığı problemleri ve başarısızlıkları klinik ve radyolojik olarak teşhis etme ve ekip çalışması planlayarak çözebilme.       x    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Ara Sınav 1 6 6
Ödev 5 8 40
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü     192
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,24
Dersin AKTS Kredisi     8