• TR
  • EN
Ders Kodu: 
MPHYS 535
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, tanı ve tedavi amacıyla kullanılan cihazlarda radyasyon güvenliği sağlanarak hasta, çevre ve sağlık çalışanının radyasyondan koruyacak her türlü önlemi almayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte radyasyonun biyolojik etkileri ve radyasyon risklerini de tanımlamaktır.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 5: Problem Çözme, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B: Final, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Anatomide temel kavramları, düzlemleri ve yönleri tanımlar.      
2- Lokomotor sistemin temel özellikleri ve fonksiyonlarını açıklar.      
3- Dolaşım sisteminin temel özeliklerini ve fonksiyonlarını açıklar.      
4- Solunum sisteminin temel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıklar.      
5- Sindirim sisteminin temel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıklar.      
6- Ürogenital sistemin temel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıklar.      
7- Sinir sistemin temel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıklar.      
8- Endokrin organların temel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıklar.      

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konu Ön hazırlık
1 Anatomide temel kavramlar ve düzlemler,  
2 Anatomi terminolojisi  
3 Kemikler hakkında genel bilgiler  
4 Kemikler ve önemli anatomik noktaları  
5 Eklemler hakkında önemli bilgiler  
6 Kaslar hakkında genel bilgiler, gövde kasları  
7 Üst ve alt ekstremite kasları  
8 Dolaşım sistemi organları ve fonksiyonları  
9  Vücuttaki önemli damarlar  
10 Alt gastrointestinal sistem organları ve fonksiyonları  
11 Alt gastrointestinal sistem organları ve fonksiyonları  
12 Üriner sistem organları ve fonksiyonları, Erkek ve kadın genital sistem organları ve fonksiyonları, Merkezi sinir sistemi organları ve fonksiyonları  
13 Periferik sinir sistemi organları ve fonksiyonları  
14 Endokrin organlar ve fonksiyonları  

Kaynaklar

Ders kitabı 1.Susan Standring, Gray’ s Anatomy the Anatomical Basis of The Clinical Practice. Elsevier Churchill Livingstone, Thirty-Ninth Edition 2005.

2. Moore KL. Clinical Oriented Anatomy.3. ed. Baltimore. Williams& Wilkins.1992. 

3. Snell R. Clinical Anatomy by Systems Lippincott Williams Wilkins
4. Sobotta İnsan Anatomisi Atlası. Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1993.

5. Netter FH. The CIBA collection of medical illustrations. CIBA-GEIGY Corporation.           

Başka kaynaklar 1.Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.Şti, 2006
2.Gökmen FG. Sistematik Anatomi. İzmir Güven Kitabevi, 2003.
Yardımcı

Materyal Paylaşımı

Ödevler 5

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödevler 5 60
     
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yarıyıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Teşhis ve tedavide  kullanılan cihazların çalışma ilkelerini bilir ve kullanır         X  
2 Teşhis amaçlı kullanılan görüntüleme cihazlarının kabul testleri, kalite kontrol ve kalibrasyonlarını yapar   X        
3 Radyasyon doz ölçümünü ve hesaplamasını yapar         X  
4 Radyasyon güvenliğini sağlar         X  
5 Tıbbi görüntülerin elde edilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarımının yapılması ve niteliğinin geliştirilmesini sağlar         X  
6 Radyasyonun etkileri konusunda, diğer sağlık çalışanlarını ve halkı bilgilendirir         X  
7 Etkin iletişim kurar ve disiplinler arası çalışır     X      
8 Fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir.     X      
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir ve bunu gerçekleştirir.       X    
10 Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibidir.       X    
11 Bilimsel araştırma tasarlama, projelendirme ve sunma konusunda yetkindir X          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 12 168
       
Ödev 5 5 25
Final 1 3 3
       
Toplam İş Yükü     238
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.52
Dersin AKTS Kredisi     10